Uszczelnienie gospodarki odpadami ma przynieść sektorowi finansów publ. 20 mld zł w 10 lat - projekt | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 wrz 2020, 17:20

Uszczelnienie gospodarki odpadami ma przynieść sektorowi finansów publ. 20 mld zł w 10 lat - projekt

Rząd planuje uszczelnić system gospodarowania odpadami, co ma przynieść sektorowi finansów publicznych dodatkowe 20 mld zł w ciągu 10 lat - wynika z oceny skutków regulacji projektu noweli ustawy o odpadach autorstwa Ministerstwa Klimatu.

W pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów do kasy państwa miałoby wpłynąć dodatkowe 2,4 mld zł. Ustawodawca nie podał przewidywanego momentu wejścia w życie projektu ustawy.

Ministerstwo Klimatu pisze w OSR, że w związku z wprowadzeniem obowiązku korzystania z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami(BDO) w zakresie dokumentowania obrotu odpadami proponuje się, aby dane z BDO weryfikować z danymi posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) pochodzącymi z JPK VAT.

Oczekiwanym efektem wdrożenia nowych rozwiązań – w związku z wdrożeniem nowych możliwości analizy danych podchodzących z baz administracyjnych - ma być zmniejszenie szarej strefy w obrocie odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi i zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

"Zmniejszenie szarej strefy poprawi konkurencyjność firm działających legalnie, które nie będą już musiały walczyć o klienta z podmiotami łamiącymi przepisy, które oferują zaniżone ceny z tego rodzaju usługi" - dodano.

Według nowych rozwiązań, dokumenty potwierdzające wykonanie usługi odbioru lub przyjęcia odpadów będą zintegrowane z informacjami dotyczącymi odpowiedniej faktury VAT lub rachunku, dokumentujących daną czynność z zakresu gospodarowania odpadami, co pozwoli właściwym organom na weryfikację prawdziwości wprowadzanych informacji do systemu gospodarowania odpadami oraz umożliwi efektywniejsze wykonywanie zadań administracji skarbowej.

"W wyniku tego nastąpi uproszczenie nadzoru nad rynkiem odpadów dzięki zintegrowaniu informacji agregowanych w obrębie systemu gospodarowania odpadami z informacjami agregowanymi przez organy skarbowe" - napisano.

"Proponowana zmiana przyniesie także zwiększenie wpływów do budżetu państwa w postaci wpływów z podatków VAT, CIT oraz opłat środowiskowych z eliminowanej szarej strefy w obszarze środowiska" - dodano. (PAP Biznes)

tus/ ana/

Ostatnie wiadomości