GPW: Komunikat (NewConnect) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 wrz 2020, 20:04

GPW: Komunikat (NewConnect)

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 września 2020 r. (NewConnect)

Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, w dniu 28 września 2020 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i kwalifikacji:

1) do segmentu NewConnect Focus zakwalifikowane zostały akcje 74 emitentów, wobec 79 spółek notowanych w tym segmencie na koniec III kwartału 2020;

2) do segmentu NewConnect Base zakwalifikowane zostały akcje 216 emitentów, wobec 213 spółek notowanych w tym segmencie na koniec III kwartału 2020;

3) do segmentu NewConnect Alert zakwalifikowane zostały akcje 86 emitentów, wobec 84 spółek notowanych w tym segmencie na koniec III kwartału 2020

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do ww. segmentów, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z § 2 ust. 4, § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy

z dnia z dnia 23 czerwca 2016 r. szczególne oznaczenie nazwy akcji emitentów w serwisach informacyjnych Giełdy i na stronie www.newconnect.pl oraz zmiana systemu notowań wynikająca weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect dokonanej według stanu na dzień 25 września 2020 r. nastąpi począwszy od dnia 1 października 2020 r.

Kwalifikacja spółek do poszczególnych segmentów rynku NewConnect nie stanowi rankingu tych spółek, ani też rekomendacji GPW co do inwestowania bądź też powstrzymywania się od inwestowania w instrumenty finansowe tych spółek. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny, czy inwestycja w instrumenty finansowe spółki, której dotyczy niniejsza kwalifikacja, jest dla nich odpowiednia, a ocena ta powinna każdorazowo uwzględniać w szczególności sytuację prawną, gospodarczą, majątkową

i finansową danej spółki.

kom amp/

Ostatnie wiadomości