GRUPA DEKPOL podsumowanie I półrocze 2020 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 wrz 2020, 15:13

GRUPA DEKPOL podsumowanie I półrocze 2020

Grupa DEKPOL, prowadząca działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu budowlanego, opublikowała wyniki finansowe za 1H 2020. Przychody Grupy wzrosły w omawianym okresie o 24,6% r/r
i wyniosły 527,5 mln PLN. Rentowność brutto ze sprzedaży poprawiła się o 4,1 p.p. r/r do 14,1%, co zaowocowało zwiększeniem zysku brutto do 74,3 mln PLN (+77% r/r). Zysk operacyjny Grupy w 1H 2020 zwiększył się o 68,7% r/r do 44,2 mln PLN. Grupa zakończyła 1H 2020 zyskiem netto na poziomie 33,4 mln PLN, co oznacza wzrost o 90,9% r/r.

W samym 2Q 2020 Grupa osiągnęła 322,5 mln PLN przychodów, 51 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży, 32,7 mln PLN zysku z działalności operacyjnej i 25,3 mln PLN zysku netto.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w I półroczu 2020 wyniosły w Grupie + 69 mln PLN. Na koniec czerwca 2020 stan środków pieniężnych wynosił 112,3 mln PLN, wskaźnik dług netto/EBITDA był na poziomie 1,19

Segment deweloperski

W 1H 2020 znaczący w ujęciu rok do roku kontrybucję do wyniku Grupy miał segment deweloperski. Przychody segmentu wzrosły w tym czasie trzykrotnie, do 188,2 mln PLN (37% udział w przychodach Grupy), a wynik operacyjny wyniósł 29,8 mln PLN. Grupa rozpoznała w omawianym okresie sprzedaż 437 lokali. W 1H 2020 oddane do użytku zostały trzy inwestycje: Nowe Rokitki V i VI (139 lokali), Grano Residence (282 lokale) i Foresta (157 lokali). Udana realizacja Grano Residece potwierdza słuszność obranej przez Grupę DEKPOL strategii, polegającej na realizacji wysokomarżowych projektów deweloperskich – zarówno w segmencie premium, jak i popularnym. Na koniec czerwca 2020 w ofercie Grupy dostępne do sprzedaży było 136 lokali. Do rozpoznania w 2020 roku pozostanie około 250 lokali w 9 projektach Grupy. Posiadany bank ziemi pozwala Grupie na wprowadzenie do oferty łącznie ok. 5 tys. lokali na ponad 230 tys. mkw. PUM (Powierzchnia Użytkowa Mieszkań).

Segment generalnego wykonawstwa

Segment generalnego wykonawstwa (GW) pozostaje największym segmentem działalności Grupy DEKPOL, z udziałem w przychodach na poziomie sięgającym 54% w 1H 2020. Grupa ma ugruntowaną pozycję na rynku i wysoki poziom referencji, dzięki czemu współpracuje z liderami dynamicznie rosnącego rynku powierzchni magazynowych. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły 283,4 mln PLN (-5% r/r), pomimo trudnych warunków rynkowych związanych z okresem ogłoszonej pandemii związanej z wirusem COVID-19, a zysk operacyjny zwiększył się o 6,7% r/r, do 19 mln PLN. Także w segmencie GW realizowana jest strategia zwiększania wartości świadczonych usług. Wartość realizowanych projektów segmentu na koniec czerwca 2020 wynosiła 650 mln PLN (projekty zewnętrzne, wartość umowna), z czego do realizacji – w głównej mierze w 2020 – pozostają prace o wartości ok. 350 mln PLN. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości pozostającej do realizacji po 1H 2020 roku wynoszącej ponad 65 mln PLN netto. Do ważniejszych projektów realizowanych w segmencie GW w omawianym okresie należy m.in. budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowym dla Iglotex S.A., budowa centrum magazynowo –produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym Tricity North Sp. o.o. czy wykonanie obiektu magazynowo-produkcyjno-biurowego z zapleczami socjalno- biurowymi dla 7R S.A. Obecnie procedowane są umowy nowych inwestycji o łącznej wartości ponad 200 mln zł netto, które wejdą w fazę realizacji w drugiej połowie roku 2020.

Segment produkcji osprzętu

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych odpowiadał w 1H 2020 za blisko 7% przychodów Grupy DEKPOL. Jego przychody wyniosły w omawianym okresie 36,7 mln PLN, a zysk operacyjny 4,5 mln PLN. Segment ten został dotknięty skutkami koronawirusa., w szczególności w obszarze OEM. Spadek sprzedaży częściowo udało się skompensować zamówieniami z obszaru aftermarket. Oczekiwana jest stopniowa odbudowa sprzedaży w miarę znoszenia obostrzeń na poszczególnych rynkach (ok 95% sprzedaży to eksport) oraz w związku z rosnącą liczbą zapytań dot. produkcji osprzętów, które dotychczas wytwarzane były w Chinach i na innych rynkach poza Europą. W czerwcu br. Dekpol Steel rozpoczął rozmowy handlowe z jednym
z czołowych producentów maszyn budowlanych na świecie, których celem jest ulokowanie produkcji w zakładzie w ramach Grupy Dekpol. Okres lockdown wykorzystano dodatkowo do dalszej optymalizacji i automatyzacji procesów produkcji oraz rekrutacji pracowników produkcyjnych.

Komentarz Zarządu do wyników 1Q 2020 i perspektyw na kolejne kwartały

Wyniki osiągnięte przez Grupę DEKPOL w pierwszym półroczu 2020, mimo wymagającego otoczenia, były bardzo satysfakcjonujące. Każdy z trzech segmentów naszej działalności konsekwentnie realizuje założoną strategię.
W segmencie deweloperskim koncentrujemy się na realizacji wysokomarżowych projektów i stabilizacji wyników finansowych w kolejnych latach. Zamierzamy sukcesywnie rozszerzać swoją działalność na rynek warszawski oraz wrocławski, realizując inwestycje komercyjne i mieszkaniowe w dobrych lokalizacjach, z dbałością o ich atrakcyjną stopę zwrotu. W naszym największym segmencie generalnego wykonawstwa stawiamy na zrównoważony rozwój, korzystając z naszego długoletniego doświadczenia i doskonałych referencji od naszych partnerów biznesowych. Wyróżnia nas jakość i terminowości realizacji oraz wypracowany model z naszymi wieloletnimi klientami, dla których jesteśmy sprawdzonym partnerem. Segment osprzętu, kontynuuje rozwój i ekspansję na rynki zagraniczne, ale także intensyfikuje działalność sprzedażową w Polsce, między innymi poprzez działania rozwijanego departamentu handlowego. Segment ten relatywnie najmocniej odczuł negatywne skutki pandemii koronawirusa, ale jednocześnie wykorzystał ten trudny czas do dalszej optymalizacji i automatyzacji produkcji oraz pozyskania nowych pracowników. Jesteśmy przekonani, że wzmocni to naszą pozycję na rynku. Już współpracujemy z takimi klientami jak: Doosan Bobcat, CAT czy Komatsu i liczymy na to, że współpraca z międzynarodowymi producentami maszyn budowlanych będzie się rozwijać. Widzimy szansę na dalszy rozwój, przez pryzmat podejmowanych działań firm międzynarodowych wywołany zerwanymi łańcuchami logistycznymi, poprzez zamiary relokacji produkcji z rynków np. azjatyckich do Europy. Równocześnie jako Grupa w dalszym ciągu poszukujemy okazji biznesowych, monitorując rynek także pod kątem skutków i szans, jakie niesie ze sobą pandemia. Po dacie bilansowej podpisaliśmy list intencyjny, w myśl którego rozpoczniemy działalność na rynku fotowoltaiki – w naszej opinii to dobry moment do rozpoczęcia budowy naszych kompetencji w dynamicznie rosnącym segmencie zielonej energii – mówi Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu DEKPOL S.A.

Sytuacja finansowa Grupy DEKPOL jest stabilna i bezpieczna. Nawet w wymagającym otoczeniu potrafimy skuteczne zarządzać kapitałem, utrzymując bardzo satysfakcjonującą rentowność realizowanych projektów. Grupa ma silną pozycję gotówkową, naszym celem jest prowadzenie bezpiecznych i świadomych działań w obszarze zarządzania finansami Grupy, co jest szczególnie doceniane przez naszych partnerów biznesowych zwłaszcza w tych turbulentnych czasach. Wnikliwie monitorujemy sytuację makroekonomiczną, by jak najlepiej być przygotowanym do zachodzących zmian i wzmacniać naszą pozycję konkurencyjną - dodaje Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy DEKPOL S.A.

O DEKPOL: 

Grupa DEKPOL od ponad 25 lat zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji. Działalność Grupy opiera się na trzech segmentach: generalnym wykonawstwie, działalności deweloperskiej (budowa mieszkań) oraz produkcji łyżek i osprzętu do maszyn budowlanych.

Największy udział w przychodach Grupy mają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych. Grupa posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji inwestycji dla największych firm z Polski i zagranicy, m.in. budowy obiektów przemysłowych i magazynowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów ochrony środowiska.

Dynamicznie rozwijającym się segmentem jest działalność deweloperska. Grupa DEKPOL buduje osiedla mieszkaniowe, osiedla domów jednorodzinnych, luksusowe apartamentowce, jak również condo hotele. Grupa DEKPOL posiada ugruntowaną pozycję na rynku budowy nowych mieszkań w Polsce Północnej, gdzie zrealizowała dotychczas kilkanaście projektów deweloperskich w Gdańsku, Gdyni, Tczewie oraz Juracie. Grupa prowadzi także ekspansję na nowych rynkach m.in. w Warszawie i we Wrocławiu.

Prężnie rozwijającym się segmentem w Grupie DEKPOL jest produkcja łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpraca z wiodącymi producentami sprzętu budowlanego m.in. z CAT, Volvo i Komatsu, przekłada się na eksport do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii.

Przychody ze sprzedaży Grupy DEKPOL w 2019 roku wyniosły 772 mln PLN. Grupa zatrudnia ponad 650 pracowników. Od początku rozpoczęcia działalności Grupa DEKPOL zrealizowała ponad 250 inwestycji budowlanych i deweloperskich.

Spółka Dekpol S.A. od 2015 roku jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #DEK

Zobacz także: Dekpol SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości