Scope Fluidics ma zamiar wprowadzić akcje na rynek regulowany GPW w 2021 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 wrz 2020, 10:14

Scope Fluidics ma zamiar wprowadzić akcje na rynek regulowany GPW w 2021 r.

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – podjęła decyzję ws. przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Dynamiczny rozwój firmy oraz elastyczne zabezpieczanie finansowania projektów z EBI sprzyjają wprowadzeniu notowań spółki na rynek regulowany GPW.

- Rozwój projektów i całej naszej firmy, sprzyjające prognozy dla rynku diagnostyki molekularnej, a także rosnąca wartość rynkowa Scope Fluidics pozwalają nam poważnie myśleć o przeniesieniu notowań na regulowany rynek GPW. Chcemy w ten sposób zwiększyć rozpoznawalność Spółki i otworzyć się na szerszą grupę inwestorów, w tym także globalnych. Uważam również, że obecność wśród największych spółek notowanych na polskiej giełdzie wzmocni naszą pozycję na rynku
med.-tech. Jest to również krok wpisujący się w wieloletnie plany rozwoju Scope Fluidics – tj. pracy nad dwoma-trzema projektami równolegle – mówi Szymon Ruta, Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Scope Fluidics.

Scope Fluidics planuje zmienić rynek notowań w 2021 r. Aktualnie Spółka rozpocznie analizy, których celem będzie wskazanie optymalnego terminu, scenariuszy oraz warunków na jakich miałoby nastąpić wprowadzenie akcji spółki na rynek regulowany GPW.

Dołączenie Scope Fluidics do grona spółek notowanych na rynku regulowanym GPW wymaga wzięcia pod uwagę wielu kryteriów dotyczących m.in.: korzyści związanych z poszerzeniem grona podmiotów profesjonalnych mogących inwestować w akcje Spółki (zarówno polskich i zagranicznych instytucji); zewnętrznych warunków gospodarczych; kwestii zwiększenia wiarygodności Spółki; sytuacji finansowej i operacyjnej, ewentualnych zdarzeń i okoliczności, które mogłyby mieć charakter strategiczny, a także kosztów związanych z debiutem Spółki.

Obecnie spółka pracuje nad dwoma innowacyjnymi systemami do diagnostyki medycznej. Scope Fluidics jest wstanie realizować projekty z wykorzystaniem różnych zasobów finansowych. Każdy projekt może być finansowany przy wykorzystaniu grantów, a także środków pozyskanych od Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Inwestorów. Spółka podejmuje działania, aby źródła finansowania były możliwie jak najbardziej elastyczne oraz optymalnie dobre.

O Scope Fluidics:

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia.

Firma powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prac B+R oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłatę co najmniej połowy zysku wygenerowanego ze sprzedaży swoich wynalazków w formie dywidendy.

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR|ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten wykorzystuje klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #SCP

Ostatnie wiadomości