GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 paź 2020, 18:02

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 798/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2020 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2385/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 7, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii 2385/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 listopada 2029 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości