GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2242/0800 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 paź 2020, 20:12

GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2242/0800 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 821/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2242/0800 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

§ 1

Na podstawie § 36, § 37, § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 27 października 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 (czterysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii 2242/0800 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 sierpnia 2026 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 października 2020 r. rejestracji tych obligacji i oznaczenia ich kodem "XS1492818866";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EIB0826".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości