GPW: wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa serii B emitowanych przez BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 paź 2020, 19:44

GPW: wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa serii B emitowanych przez BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Uchwała Nr 818/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa serii B emitowanych przez BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

§ 1

1. Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane w ramach serii B przez BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zgodnie ze statutem tego funduszu w okresie ważności właściwego prospektu, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 października 2020 r. - z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "PLBTETF00015", jednak nie wcześniej niż z dniem 26 października 2020 r.

2. Na podstawie § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia notować tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 1, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BETAW20TR".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r., pod warunkiem opublikowania prospektu, o którym mowa w § 1, najpóźniej w dniu 23 października 2020 r.

kom abs/

Ostatnie wiadomości