GPW: wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D oraz E1 spółki MEDINICE S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 paź 2020, 20:12

GPW: wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D oraz E1 spółki MEDINICE S.A

Uchwała Nr 820/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz E1 spółki MEDINICE S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 3b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MEDINICE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii D,

2) 38.460 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji serii E1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości