GPW: zawieszenie i wykluczenie z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 paź 2020, 20:12

GPW: zawieszenie i wykluczenie z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 822/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki RAIFFEISEN CENTROBANK AG o zawieszenie obrotu giełdowego oraz o wykluczenie z tego obrotu certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy postanawia:

1) zawiesić obrót giełdowy tymi certyfikatami od dnia 29 października 2020 r.,

2) wykluczyć te certyfikaty z obrotu giełdowego z dniem 30 października 2020 r.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 28 października 2020 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 822/2020

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 23 października 2020 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatów
1.AT0000A12CQ2RCFL3SIE
2.AT0000A12DC0RCFS3SIE
3.AT0000A1NWV1RCFS4OIL
4.AT0000A1YWF1RCFS5OIL

kom abs/

Ostatnie wiadomości