Skrót wiadomości - wtorek, 27 października, 18.50 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 paź 2020, 18:54

Skrót wiadomości - wtorek, 27 października, 18.50

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Nie jest brane pod uwagę czasowe zniesienie handlu w niedzielę - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł w październiku o 1,9 pkt. do 161,2 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w październiku w stosunku do września o 12,7 pkt. do minus 7,4 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS.

W zależności od dynamiki pandemii nie można wykluczyć łagodzenia polityki pieniężnej, w tym cięcia stóp proc. i rozszerzenia skupu aktywów. - napisał w artykule dla Radia Maryja członek RPP Eryk Łon. Jego zdaniem, dopóki kurs złotego zapewnia opłacalność eksportu nie są konieczne interwencje walutowe.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie w I połowie 2020 r. spadł o 49 proc. rdr, w całym roku spadnie o 30-40 proc - ocenia agenda ONZ ds. handlu UNCTAD.

Komisja Europejska poinformowała, że wypłaciła Polsce 1 mld euro na pomoc w ochronie miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia. Bruksela skierowała też środki do Włoch i Hiszpanii, krajów, które zostały najmocniej dotknięte kryzysem wywołanym koronawirisem.

Zamówienia na dobra trwałe w USA we wrześniu wzrosły o 1,9 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 0,4 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA we wstępnym wyliczeniu. Rynek oczekiwał wzrostu wskaźnika o 0,5 proc.

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, wzrósł w sierpniu o 1,5 proc. mdm - podała FHFA.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, wzrósł w sierpniu o 5,2 proc. rdr

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed wzrósł w październiku do 29 pkt. z 21 pkt. - poinformował oddział Fed w Richmond.

Poziom bezrobocia w Hiszpanii wzrósł do 16,26 proc., bez pracy pozostaje ponad 3,7 mln osób - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez podległy rządowi Krajowy Urząd Statystyczny w Madrycie (INE). Instytucja za nasilające się zjawisko wini epidemię koronawirusa.

BUDŻET, DŁUG

Jeżeli będzie potrzeba, rząd przedłuży wsparcie dla firm dotkniętych obostrzeniami - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Koszty nowych rozwiązań to 1,8-2 mld zł.

Wsparcie dla przedsiębiorców będzie ukierunkowane, rząd ma środki na działania pomocowe - powiedział na konferencji prasowej minister finansów Tadeusz Kościński.

Obecna nowelizacja budżetu na 2020 r. jest wystarczająca, nie jest spodziewana kolejna nowelizacja - powiedział na konferencji prasowej minister finansów Tadeusz Kościński.

Rząd będzie dalej analizować możliwość dopłat do czynszów dla firm dotkniętych lockdownem, jest to jedna z najpilniejszych kwestii - powiedział na konferencji prasowej wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.

W ciągu 2-3 tygodni PFR nie planuje emisji obligacji, ale w dalszej perspektywie potrzeby pożyczkowe Funduszu mogą wzrosnąć w zależności od przebiegu procedury rozpatrywania wniosków dużych podmiotów o finansowanie - powiedział PAP Biznes wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak.

GIEŁDA

GPW Benchmark od 1 grudnia 2020 roku rozpocznie publikację indeksu WIGtech Total Return (WIGtechTR) , który jest indeksem dochodowym istniejącego już indeksu WIGtech - poinformowała giełda w komunikacie.

Zarząd CD Projekt zdecydował o przesunięciu daty premiery gry "Cyberpunk 2077" na 10 grudnia 2020 roku - podała spółka w komunikacie. Wcześniej planowano, że premiera nastąpi 19 listopada 2020 roku.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 spadł o 0,38 proc. do 1.625,54 pkt., WIG zniżkował o 0,46 proc. do 47.198,40 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,61 proc. do 3.435,51 pkt., a sWIG80 stracił 0,78 proc. i wyniósł 13.514,51 pkt.

SPÓŁKI

Zarząd CD Projekt zdecydował o przesunięciu daty premiery gry "Cyberpunk 2077" na 10 grudnia 2020 roku - podała spółka w komunikacie. Wcześniej planowano, że premiera nastąpi 19 listopada 2020 roku.

CD Projekt jest pewny, że premiera gry "Cyberpunk 2077" nie zostanie przełożona kolejny raz i tytuł zadebiutuje 10 grudnia - poinformowali przedstawiciele zarządu.

Enea dokona odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji w Polskiej Grupie Górniczej, co zmniejszy skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem i zysk netto w III kwartale o ok. 129 mln zł - podała Enea w komunikacie. Wpływ na wynik jednostkowy wyniesie ok. 254 mln zł.

Starward Industries otrzymało wiele zapytań o współpracę po prezentacji materiałów z debiutanckiej gry na podstawie prozy Stanisława Lema. Spółka rozmawia m.in. z potencjalnymi wydawcami tytułu oraz właścicielami platform dystrybucji - powiedział PAP Biznes prezes Marek Markuszewski. Prace nad grą idą zgodnie z planem - na początku przyszłego roku ukończona ma zostać tzw. wersja alfa.

Sfinks Polska zdecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk netto Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 479,8 mln zł z 695,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był o 57,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 305 mln zł.

Santander Bank Polska oczekuje, że w kolejnych kwartałach marża odsetkowa netto będzie stabilna i możliwy jest jej wzrost. Bank obserwuje powrót klientów do spłat kredytów po zakończonych wakacjach kredytowych - poinformowali przedstawiciele banku.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w III kwartale 2020 roku wyniósł 5,25 mln zł wobec 11,6 mln zł przed rokiem - poinformował bank w raporcie. Celem strategicznym pozostaje trwała odbudowa wskaźników kapitałowych.

Jakość portfela kredytowego Bank Millennium, dla którego zakończyły się wakacje kredytowe pozostaje bardzo dobra - poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Bank Millennium ocenia, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest brak wypłaty dywidendy za 2020 rok - poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Sunday Energy, dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, planuje emisję akcji na platformie Crowdconnect. pl do końca tego roku i debiut na NewConnect w 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcia Play Communications przez Iliad - podała agencja Bloomberg.

Aktualizacja strategii The Dust na lata 2020-2023 zakłada m.in. zakończenie produkcji gry "I, The Inquisitor" oraz wzrost zatrudnienia w grupie do 70 osób w 2022 roku - podała spółka w komunikacie.

Mo-Bruk podpisał z Gorlicami umowę o wartości maksymalnej 48,9 mln zł netto na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 5.000 ton.- podała spółka w komunikacie prasowym.

Konsorcjum, w którego skład wchodzi m.in. PGNiG i PGE złożyło wstępną, niewiążącą ofertę nabycia działalności ciepłowniczej i chłodniczej od Fortum Holding - podały spółki w komunikatach. Konsorcjum ma kontynuować wspólne prace zmierzające do złożenia oferty wiążącej.

KGHM wystąpił z wnioskiem do banków o przedłużenie okresu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD o jeden rok, czyli do 19 grudnia 2025 r. - podał KGHM w komunikacie.

Exatel nie ma planów wejścia na giełdę. Operator telekomunikacyjny ma pozostać spółką w 100 proc. należącą do Skarbu Państwa - poinformował PAP Biznes prezes Exatela Nikodem Bończa-Tomaszewski.

Exatel wypracował 0,4 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2020 roku - poinformował na konferencji prasowej prezes Nikodem Bończa-Tomaszewski. Operator telekomunikacyjny planuje w drugiej połowie 2021 roku oddać do użytku teleport satelitarny.

Idea Bank, którego niedobór kapitału wynosi około 1 mld zł, w nowym, kilkuletnim planie naprawy założył, że osiągnięcie trwałej rentowności będzie wsparte m.in. zmianą modelu biznesowego. Większość wakacji kredytowych udzielonych klientom banku kończy się w październiku i listopadzie - poinformował p.o. prezesa Jerzy Pruski.

Oferta Budimeksu o wartości 188,19 mln zł netto dotycząca budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego została wybrano jako najkorzystniejsza w przetargu Gminy Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie - podała spółka w komunikacie.

Konsorcjum Comarchu i Comarch Polska złożyło najtańszą ofertę, o wartości 165,8 mln zł netto, na utrzymanie systemu informatycznego KSI ZUS. Drugą ofertę o wartości 234,9 mln zł złożyło Asseco Poland.

Spółka zależna Ronson Development zawarła umowę zakupu działek w Warszawie o łącznej powierzchni ok. 5,9 tys. m kw. za 13,9 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie. Spółka planuje budowę około 80 mieszkań.

Seco/Warwick w wyniku odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży skupi 1 mln akcji własnych, stanowiących 9,71 proc. kapitału zakładowego, po 14,5 zł za papier - podała spółka w komunikacie. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 37,23 proc.

Oferta Apatora za 67 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w części pierwszej przetargu Energi Operator na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC wraz z modemami komunikacji zastępczej - podał Apator w komunikacie.

Władze grupy Santander zapowiedziały we wtorek wdrażanie planu oszczędnościowego, w rezultacie którego bank miałby przeprowadzić zwolnienia pracowników. Redukcja załogi miałaby nastąpić m.in. w Polsce.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja szacuje, że miał po trzech kwartałach 2020 roku ok. 259 mln zł EBITDA i ok. 110 mln zł zysku netto jednostki dominującej - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

W najbliższym czasie EUR/PLN powinien pozostać w przedziale 4,56-4,59 - powiedział PAP Biznes analityk Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. Według niego długi koniec krzywej rentowności nadal będzie podążał za niemieckim bundem, gdzie potencjał do spadków jest już niewielki, a trend na 5-latkach się utrzyma.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5890 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1832 USD i 123,74 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy na giełdzie w N.Jorku odrobiły część strat z poniedziałku, gdy notowania surowca spadły o ponad 3 proc. Słaby kurs amerykańskiego dolara zachęca rynkowych graczy do inwestowania w surowce wyceniane w tej walucie, w tym w ropę - podają maklerzy.

Notowania miedzi na giełdzie LME w Londynie nieznacznie spadają po najmocniejszej od ponad 3 tygodni zniżce w czasie poprzedniej sesji. Metal w kontraktach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej o 0,1 proc. - po 6.776,50 USD za tonę - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Polska może osiągnąć ok. 43 proc. udziału OZE w miksie w 2030 r. przy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw - wynika z analizy Forum Energii, przygotowanej we współpracy z Instytutem Energetyki Oddział Gdańsk. To by oznaczało nakłady inwestycyjne w moce wytwórcze OZE na poziomie 136-168 mld zł.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Regulacje nakładane przez MiFID II na dystrybutorów funduszy inwestycyjnych ograniczają możliwości oferowania klientom bardziej ryzykownych instrumentów, w tym funduszy akcji, co prawdopodobnie jest główną przyczyną utrzymującej się, w dobie ujemnych realnych stóp procentowych, popularności funduszy dłużnych - powiedział PAP Biznes wiceprezes TFI PZU, Dariusz Lasek.

W nocy z poniedziałku na wtorek Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zakładającego czasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Za uchwałą opowiedziało się 45 senatorów, 43 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy o pomocy branżom poszkodowanym w jesiennym lockadownie, a projekt zakłada m.in dodatkowe świadczenie postojowe dla branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej.

W okresie styczeń-sierpień straty branży turystycznej na świecie szacowane są na 730 mld USD - ocenia agencja ONZ ds. turystyki UNWTO.

We wtorek mija ostateczny termin podpisania umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dla 75 tys. mikro, małych i średnich firm - wynika z ustawy o PPK. Polski Fundusz Rozwoju szacuje, że partycypacja pracowników w II etapie wdrażania systemu sięgnie 35-40 proc.

W sierpniu liczba wszystkich turystów w Polsce spadła o 25,7 proc. rdr, a zagranicznych spadła o 63,7 proc. - podał we wtorek GUS.

Ruch samochodów ciężarowych w tygodniu 19-25 października wzrósł o 4 proc. rdr - podała GDDKiA w komunikacie.

Polski rząd zgłosił kandydaturę obecnego ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki na stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do rządu.

Dodatkowe świadczenie postojowe dla branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej zakłada złożony w poniedziałek w nocy projekt nowelizacji ustawy o COVID-19 autorstwa posłów PiS.

Utworzenia funduszu celowego na zakup testów m.in. dla pracowników medycznych i osób powyżej 60 lat – to jedna ze zmian do tzw. ustawy covidowej, którą w głosowaniach w nocy z poniedziałku na wtorek poparli senatorowie.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce stwierdzono w ciągu doby 16.300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 132 osoby - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 280.229 zakażeń i 4.615 zgonów.

Ostatniej doby wykonano 66 tys. testów na obecność koronawirusa, o 15,6 tys. więcej niż dzień wcześniej – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Lekarze rodzinni wypisali w tym czasie 73,7 tys. skierowań na badanie.

Pracujemy nad zmniejszeniem zakresu wiedzy potrzebnej do zdania matury i egzaminu 8-klasisty; do grudnia poinformujemy o konkretach - powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że egzaminy muszą być adekwatne do wiedzy, którą uczniowie mogą zdobyć w szkołach.

Jeżeli sytuacja będzie się zmieniać, będą wprowadzone kolejne obostrzenia, na naukę zdalną przejdą dzieci młodsze, to przywrócony zostanie dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Żandarmeria Wojskowa, wspierając Policję, będzie miała uprawnienia policjantów i będzie mogła interweniować wobec wszystkich osób w związku z nieprzestrzeganiem zasad postępowania w czasie epidemii oraz sprawdzać przestrzeganie obowiązku kwarantanny - poinformował rzecznik ŻW ppłk Artur Karpienko.

Ci, którzy wzywają do protestów po wyroku TK, oraz ci, którzy w nich uczestniczą, sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się poważnego przestępstwa - mówił we wtorkowym oświadczeniu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wezwał członków PiS do "obrony Kościoła".

Wyroku TK ws. aborcji nie można zmienić w trakcie obowiązywania obecnej konstytucji; nie można tym bardziej uchwalić ustawy, która by dopuszczała "aborcję na życzenie", a takie jest żądanie skrajnej lewicy - powiedział we wtorek w oświadczeniu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Rządzący doprowadzili do kompletnej utraty kontroli nad państwem; nie wiem, czy podczas obrad Sejmu wicemarszałek Ryszard Terlecki nie eskaluje specjalnie emocji, byśmy nie rozmawiali o rekordowej liczbie zakażeń koronawirusem - powiedział we wtorek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki wykluczył we wtorek z obrad Sejmu dwoje posłów KO: Klaudię Jachirę i Sławomira Nitrasa. Wicemarszałek pouczył też kilku innych posłów opozycji: Joannę Scheuring-Wielgus, Barbarę Nowacką i Michała Szczerbę. Sytuacja ta miała miejsce, gdy grupa posłów opozycji stanęła koło mównicy, a potem w pobliżu miejsc PiS, gdzie siedzi Jarosław Kaczyński, i wznosiła okrzyki: "to jest wojna!".

Z przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i PO są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS - powiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki na początku obrad Sejmu. Po tym głos zabrała posłanka KO Małgorzata Tracz, która miała na twarzy maseczkę z symbolem protestu przeciwko wyrokowi TK - czerwoną błyskawicą. "To jest wojna i wy tę wojnę przegracie" - mówiła Małgorzata Tracz (KO), która wystąpiła z wnioskiem formalnym.

Do przepychanek na sali sejmowej doszło we wtorek po tym, jak Joanna Scheuring-Wielgus złożyła wniosek o dołączenie do porządku obrad projektu ustawy Lewicy, liberalizującego dostęp do aborcji. Gdy protestujące posłanki m.in. Lewicy podeszły na sali sejmowej do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wicemarszałek Ryszard Terlecki poprosił o interwencję Straż Marszałkowską i wykluczył z obrad dwoje posłów KO.

Za całą sytuację tu i teraz, w Sejmie, za całą sytuację w polskim państwie, za całą sytuację w przypadku wyroku Trybunału Konstytucyjnego osobistą odpowiedzialność ponosi Jarosław Kaczyński i PiS - oświadczył we wtorek szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. przepisów o dopuszczalności aborcji powinien zostać opublikowany najpóźniej 2 listopada - przekazało we wtorek na swojej stronie Rządowe Centrum Legislacji.

Z kolejnymi wnioskami formalnymi po wznowieniu obrad Sejmu wystąpili we wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-Kukiz15) i Cezary Tomczyk (KO). Pierwszy apelował o niepublikowanie wyroku TK ws. tzw. aborcji eugenicznej i rozpisanie referendum.

Oskarżam PiS i Jarosława Kaczyńskiego o zniszczenie konstytucyjnego ładu i o wywołanie chaosu na polskich ulicach – powiedziała w Sejmie wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka.

Wydaje się, że rząd stracił "rząd dusz" i zmierza do swojego finału; nie wiem, czy nie skończy się to przedwczesnymi wyborami - powiedział we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO), nawiązując do protestów po ubiegłotygodniowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Jarosław Kaczyński do spółki z Julią Przyłębską podpalił Polskę - powiedział lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia. Podziękował protestującym po wyroku TK ws aborcji. Dziś naszym przeciwnikiem jest nieludzka władza, która chce zmuszać ludzi do heroizmu - oświadczył. Opowiedział się za referendum.

O podjęcie dialogu, uwzględniającego nie tylko polityczne racje, ale i wyniki badań naukowych, opinie kobiet, doświadczenia organizacji wspierających rodziny z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi - apelują wspólnie przedstawiciele kilku organizacji szkolnictwa wyższego i nauki.

Większość Koalicji Obywatelskiej jest otwarta na rozmowę o liberalizacji przepisów aborcyjnych - zadeklarowała w rozmowie z PAP wiceprzewodnicząca klubu KO i liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. KO pracuje nad projektem, który zakłada m.in. edukację seksualną, refundację antykoncepcji oraz in vitro.

Politycy KO poinformowali we wtorek, że przygotowali projekt uchwały Sejmu w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego do przepisu tzw, ustawy antyaborcyjnej. Nie uznajemy Trybunału i nie uznajemy tego wyroku. On dla nas nie istnieje - oświadczyli posłowie KO.

Wolność wyboru jest kwestią fundamentalną, ale jest ograniczona podstawowym prawem do życia; ten, kto nie żyje, nie może realizować prawa do wolności wyboru - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Będę zalecał wprowadzenie badań prenatalnych dla wszystkich kobiet - zadeklarował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że badania prenatalne umożliwiają terapię na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

Nie martwię się o kościoły; martwię się, że Kościół ustala w Polsce prawo, że nie mamy wolnych sądów; martwi mnie to, że zniszczono nam demokrację - powiedziała w poniedziałek liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart. W jej ocenie za to, że doszło do protestów w kościołach odpowiada Episkopat.

Ustawa nadal dopuszcza możliwość przerywania ciąży w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego m.in. gwałtu - powiedziała PAP we wtorek prezes TK Julia Przyłębska.

Sejmowe komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego zajmą się poprawkami zgłoszonymi we wtorek podczas drugiego czytaniu tzw. pakietu mieszkaniowego. Poprawki zgłosiły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Po poniedziałkowych protestach w stolicy policjanci zatrzymali łącznie sześć osób - przekazał we wtorek PAP rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak. Jak dodał, wśród zatrzymanych jest m.in. kierowca, który potrącił protestujące kobiety na Mokotowie, osoba, która rzuciła petardą oraz osoba, która uszkodziła policyjny radiowóz.

Kierowca bmw, który wjechał w poniedziałek w dwie kobiety protestujące na Mokotowie przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji jest już w rękach policji - dowiedziała się PAP.

Gdyńska policja zatrzymała 64-letniego mężczyznę, który w nocy zaatakował nożem 23-latka wracającego z protestów przeciwko wyrokowi TK ws. przepisów o dopuszczalności aborcji. Zatrzymany miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Do ataku doszło już po protestach w centrum miasta.

Warszawski sąd okręgowy uniewinnił we wtorek Igora M. ps. Patyk ze wszystkich postawionych mu zarzutów, w tym głównego zarzutu zabójstwa b. szefa policji Marka Papały. Prokuratura żądała dla niego kary dożywocia.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Belgia wyprzedziła Czechy pod względem liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców i jest obecnie najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem w UE - wynika z wtorkowych danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Niemczech, kanclerz Angela Merkel wzywa do wprowadzenia ostrzejszych ograniczeń. "Merkel planuje +lockdown light+", czyli łagodną forme kwarantanny" - podaje w poniedziałek dziennik "Bild".

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech podczas ostatniej doby wzrosła o 11.409, odnotowano też 42 zgony na COVID-19 - poinformował we wtorek Instytut Roberta Kocha (RKI).

221 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19. To najwyższa od kilku miesięcy liczba zgonów. Wykryto prawie 22 tys. następnych zakażeń koronawirusem - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Wykonano 174 tys. testów.

W Mediolanie i Turynie na północy Włoch doszło w poniedziałek do gwałtownych protestów przeciwko zaostrzeniu restrykcji w ramach walki z pandemią koronawirusa. Głównym powodem manifestacji są ograniczenia w pracy lokali gastronomicznych.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dobry zarejestrowano 367 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od 27 maja, oraz wykryto 22 885 zakażeń koronawirusem - podał we wtorek po południu brytyjski rząd.

Zaplanowany na poniedziałkowy wieczór protest przed ambasadą RP w Londynie przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do aborcji, został odwołany, gdyż organizatorzy nie dostali zgody na jego zorganizowanie od policji i władz dzielnicy Westminster.

Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego (CFCM) potępiła w poniedziałek bojkot francuskich produktów w innych krajach. Wezwała muzułmanów we Francji do „obrony interesów” kraju.

„Francja jest celem znaczącego zagrożenia terrorystycznego” - brzmi notatka dyrektora generalnego policji krajowej, który wzywa do wzmocnienia czujności i bezpieczeństwa zgromadzeń "w szczególności z okazji chrześcijańskich religijnych obchodów dnia Wszystkich Świętych".

We Francji ze względu na rozwój epidemii i zwołanie Rady Obrony ws. ewentualnych dalszych obostrzeń supermarkety i inne sklepy wielkopowierzchniowe gromadzą zapasy i robią większe zamówienia wybranych grup produktów na wypadek kolejnego lockdownu – pisze dziennik „Le Figaro”.

W Hiszpanii podczas ostatniej doby zanotowano ponad 17,3 tys. zakażeń koronawirusem - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju. W tym samym czasie portugalskie służby medyczne potwierdziły prawie 2,5 tys. infekcji SARS-CoV-2.

Rząd Czech wprowadził w poniedziałek wieczorem nowe restrykcje w związku z pandemią koronawirusa. Od 28 października do 3 listopada wprowadzony zostaje zakaz wychodzenia z domu w godzinach 21.00-5.00. Zakaz nie dotyczy podróży do i z pracy oraz zakupów podstawowych produktów. W niedzielę sklepy będą zamknięte.

W Czechach 10 273 nowe przypadki zakażenia koronawirusem wykryły w poniedziałek laboratoria - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. To najwyższy poniedziałkowy wzrost od początku epidemii w tym kraju. Aktywnych przypadków jest 162 785.

W Szwecji w ciągu ostatnich dni odnotowano największą od początku epidemii liczbę zakażeń koronawirusem. Epidemią szczególnie dotknięty jest region Skania, którego władze wprowadziły dodatkowe restrykcje.

W Bułgarii najwyższe od wybuchu pandemii koronawirusa wskaźniki zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa odnotowano w ciągu ostatniej doby; przybyło 2243 zakażonych, a 42 osoby zmarły - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju.

Na Węgrzechm rekordowo wysoką liczbę zgonów na Covid-19 zanotowano w ciągu ostatniej doby : zmarły 63 osoby cierpiące na tę chorobę – wynika z danych opublikowanych we wtorek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Na Ukrainie w poniedziałek potwierdzono 6677 nowych zakażeń koronawirusem, 126 zainfekowanych zmarło, 2799 pacjentów wyzdrowiało, a 1022 osób hospitalizowano - poinformował we wtorek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Alaksandr Łukaszenka oświadczył we wtorek, że studentów uczestniczących w akcjach protestacyjnych należy skreślać z listy na uczelniach. Zaapelował też do rodziców, żeby zabrali uczniów i studentów z ulic.

W ciągu doby w Rosji odnotowano 16 550 nowych zakażeń koronawirusem. 320 osób zmarło, co jest najwyższą dobową liczbą od początku pandemii – poinformował we wtorek sztab ds. walki z pandemią, cytowany przez agencję TASS. Ogłoszono powszechny obowiązek noszenia maseczek.

Amy Coney Barrett została w poniedziałek wieczór w Białym Domu zaprzysiężona na sędzię Sądu Najwyższego. Nominowaną przez prezydenta Donalda Trumpa kandydatkę zatwierdził wcześnej Senat USA.

Senat USA zatwierdził w poniedziałek nominację 48-letniej Amy Coney Barrett na sędzię Sądu Najwyższego. Tym samym konserwatyści będą mieli w tym gremium o ogromnym znaczeniu politycznym przewagę sześć do trzech.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w poniedziałek wieczorem, że w ostatnich 24 godzinach w USA zarejestrowano 340 ofiar śmiertelnych Covid-19. Potwierdzono 60 789 nowych przypadków zakażeń.

Podczas ostatniej doby w Brazylii zrejestrowano 15 726 nowych przypadków koronawirusa i 263 nowe zgony z powodu Covid-19 - poinformowało w poniedziałek wieczorem ministerstwo zdrowia.

W ciągu ostatniej doby w Indonezji wykryto 3520 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a na Covid-19 zmarło 101 chorych - poinformowały władze we wtorek. Na Filipinach odnotowano 1524 nowych infekcji i 14 zgonów. Rośnie liczba zakażeń w Malezji.

Ministerstwo spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej potępiło we wtorek obrażające proroka Mahometa karykatury, a także wszelkie próby wiązania islamu z terroryzmem oraz wszystkie akty terroru. Nie wezwano jednak do bojkotu francuskich produktów.

Dziesiątki tysięcy osób protestowały we wtorek w stolicy Bangladeszu Dhace, wzywając do bojkotu francuskich towarów. Spalono wizerunek prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w ostatnim czasie bronił prawa do wolności przedstawiania karykatur Mahometa.

Po dziennikarskim śledztwie Europejska Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex ogłosiła we wtorek, że przeprowadzi wewnętrzne dochodzenie w sprawie domniemanego wypychania łodzi z migrantami z wód europejskich. O tym, że statki Frontexu uczestniczyły w morskich operacjach "wypychania" uchodźców i migrantów usiłujących przedostać się do Unii Europejskiej przez wody greckie, doniosły w minionym tygodniu po wspólnym dochodzeniu Bellingcat, Lighthouse Reports, "Spiegla", ARD i TV Asahi. (PAP Biznes)

asa/ osz/

Ostatnie wiadomości