Cloud Technologies publikuje wyniki finansowe za III kwartał 2020 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 lis 2020, 08:53

Cloud Technologies publikuje wyniki finansowe za III kwartał 2020 r.

Cloud Technologies, polska spółka technologiczna będąca jednym z największych na świecie dostawców anonimowych profili internautów, które służą do targetowania reklamy internetowej, miała w III kwartale 2020 r. 12,4 mln zł przychodów i 1,6 mln zł EBITDA.

– III kwartał 2020 roku, był siódmym z rzędu okresem, w którym poprawie uległy wyniki finansowe w kluczowych obszarach działalności spółki, a osiągnięta dynamika przychodów była istotnie wyższa, niż tempo rozwoju rynku. Pomimo trwającej pandemii COVID-19 wypracowaliśmy rekordowy poziom przychodów w segmencie Data enrichment, którego przychody wzrosły o ponad 120% r/r i po raz pierwszy sprzedaż danych i technologii ma również największy udział w strukturze przychodów. Grupa łącznie osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 12,4 mln zł oraz 1,6 mln zł EBITDA (wzrost o 1,4 mln zł r/r) – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

W III kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy Cloud Technologies wyniosły 12,4 mln zł co oznacza wzrost o 2,8% w porównaniu do analogicznego kwartału 2019 r.

Grupa osiągnęła ponad 120% dynamikę przyrostu sprzedaży danych i technologii w segmencie Data enrichment, który jest najbardziej istotnym z perspektywy dalszego rozwoju Grupy. Kluczowe znaczenie miały wyższe przychody spółki OnAudience Ltd, podmiotu dedykowanego do ekspansji segmentu danych Grupy, która zwiększyła sprzedaż do istniejącej grupy klientów i pozyskała nowych partnerów technologicznych. Ponad 3,9 mln zł przychodów z danych i monetyzacji technologii to najlepszy kwartalny wynik z tego obszaru działalności w historii Grupy. Sprzedaż do tej grupy klientów odznacza się najwyższą marżą, dlatego wzrost ten ma wymierny wpływ na łączny poziom rentowności osiągany przez Grupę.

W segmencie Data consulting uwzgledniającym przychody z działalności stricte reklamowej, prowadzonej przede wszystkim na terytorium Polski wciąż odczuwalny jest wpływ COVID-19. Sprzedaż do klientów bezpośrednich spadła o ponad 30% z uwagi na mniejszą liczbę zleceń od klientów z najbardziej dotkniętych pandemią branż takich jak turystyka, rozrywka lub motoryzacja, których działalność została istotnie ograniczona. Grupa wygenerowała natomiast większy poziom sprzedaży do sieci reklamowych i agencji, które wzrosły o 24%. W rezultacie segment utrzymał poziom sprzedaży na porównywalnym poziomie do III kwartału 2019 r.

W segmencie Data acquisition w którym raportowane są przychody z sieci afiliacyjnych oraz od brokerów powierzchni reklamowych Grupa odnotowała ponad 30% spadek przychodów. Ten segment generuje niską marżę, stanowi jednak jedno z istotnych źródeł pozyskiwania anonimowych danych.

Wysoki wzrost przychodów ponownie został odnotowany w kategorii „sprzedaż do pozostałych odbiorców”. Podobnie jak II kwartale 2020 rok odnotowano transakcję refaktury kosztów usług programistycznych i integracyjnych dla jednego z kontrahentów Grupy.

Grupa Cloud Technologies wypracowała w III kwartale 2020 r. 1,6 mln zł EBITDA, czyli o 1,4 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego kwartału w 2019 r. (zysk EBITDA na poziomie 0,2 mln zł). Swoją rentowność znacząco poprawiły dwa główne segmenty działalności: segment Data enrichment, który wygenerował 2,5 mln zł EBITDA w III kwartale 2020 roku (wobec 1,1 mln zł rok wcześniej) oraz segment Data consulting, który poprawił wynik o około 0,6 mln zł. Wynik EBITDA został poprawiony pomimo 0,6 mln zł straty EBITDA w segmencie Data acquisition spowodowanej przede wszystkim jednorazowym rozwiązaniem rezerw przychodowych. W analizowanym okresie Grupa zanotowała 0,7 mln zł zysku netto, w porównaniu do 0,1 mln zł w III kwartale 2019 r. Warto zauważyć, że na zysk netto nie jest w żaden sposób obciążony różnicami kursowymi.

W trzech kwartałach 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 34,4 mln zł i wzrosły o ponad 14% w porównaniu do trzech kwartałów 2019 r. EBITDA narastająco po trzech kwartałach 2020 roku wyniosła blisko 1,2 mln zł wobec straty na poziomie 1,3 mln zł EBITDA w analogicznym okresie 2019 r.

– Konsekwentnie zwiększamy skalę działalności oraz dywersyfikujemy źródła przychodów dostosowując model biznesowy Cloud Technologies do zmian zachodzących na międzynarodowym rynku danych. Rozważamy też akwizycje, które mogłyby przyczynić się do skokowej poprawy wyników finansowych oraz trwałego umocnienia się naszej pozycji strategicznej na świecie. Wobec pozytywnych efektów konsekwentnie realizowanej strategii spółka planuje realizację programu motywacyjnego dla kluczowych osób, którego formuła znajduje się obecnie na etapie wewnętrznych konsultacji – dodaje Piotr Prajsnar.

O Cloud Technologies:

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii, założona w 2011 roku przez Piotra Prajsnara. Działa w segmencie DataTech specjalizując się w Big Data marketingu i monetyzacji danych. Jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie, była wyróżniona w rankingach Deloitte Technology Fast 50 CE 2017, Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2017 oraz FT 1000 2018, prestiżowego rankingu najszybciej rozwijających się spółek europejskich według Financial Times. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni anonimowych danych o zainteresowaniach użytkowników Internetu oraz technologię do integracji i zarządzania danymi, czyli Data Management Platform (DMP). Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają marketerom na personalizację kampanii reklamowych w Sieci oraz rozbudowywanie rozwiązań klasy Business Intelligence w firmach (data enrichment).

Źródło: Spółka, #CLD

Ostatnie wiadomości