Skrót wiadomości - piątek, 20 listopada | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 lis 2020, 06:01

Skrót wiadomości - piątek, 20 listopada

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 3,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w październiku rdr o 0,7 proc., a mdm wzrostu o 2,8 proc.

Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrośnie o około 2 proc. rdr - oceniają analitycy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, komentując dane GUS.

Ceny produkcji przemysłowej w październiku spadły rdr o 0,4 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle był gorszy niż w październiku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Firmy z sekcji przetwórstwa przemysłowego zakładają w '20 poziom inwestycji o 1,4 proc. niższy rdr - podał GUS.

Produkcja przemysłowa w październiku 2020 r. wzrosła w ujęciu rocznym w 19 spośród 34 działów - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Polska powinna kontynuować i rozszerzać programy wsparcia dla gospodarki, gdyż posiada znaczącą przestrzeń fiskalną do tego celu - ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy w dokumencie po konsultacjach z rządem. MFW prognozuje, że Polska gospodarka w całym 2020 r. skurczy się o 3,4 proc., w 2021 r. odbije o 2,7 proc.

Przy prognozowanym przez MFW spadku inflacji w '21 do 2,4 proc. utrzymywanie przez NBP akomodacyjnej polityki będzie właściwe - ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy w dokumencie po konsultacjach z rządem. Według MFW, w negatywnym scenariuszu gospodarczym NBP mógłby zwiększyć skalę skupu aktywów.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawi w sobotę szczegóły dotyczące dalszych działań w gospodarce, związanych z pandemią - poinformował podczas posiedzenia rady przedsiębiorczości, wicepremier Jarosław Gowin.

Złagodzenie obostrzeń, które zostanie ogłoszone w sobotę będzie stopniowe, z możliwością zastosowania punktowych obostrzeń. W mniejszym stopniu będzie dotyczyć gastronomii, hotelarstwa i turystyki - powiedział podczas posiedzenia Rady Przedsiębiorczości wicepremier Jarosław Gowin.

Jeżeli inflacja po ograniczeniu pandemii nadal będzie podwyższona, to trzeba będzie szybko podnieść stopy do poziomu 0,50 proc.- powiedział PAP Biznes członek RPP Eugeniusz Gatnar. Jego zdaniem, przy przeciągającej się pandemii można wydłużyć program skupu aktywów NBP, a uruchomienie TLTRO wsparłoby inwestycje.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w X wzrosła o 1,2 proc., podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,4 proc., po korekcie z +1,5 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne.

Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian - podał Ludowy Bank Chin (PBOC) w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Negocjacje na temat budżetu UE powinny być kontynuowane i dojdzie do porozumienia – oświadczył w piątek premier Węgier Viktor Orban, oceniając, że jest kilka sposobów rozwiązania obecnego impasu. Mówił o tym w Radiu Kossuth.

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 169,7 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg.

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań, zaciągniętych przez rząd, wyniosło na koniec października 2020 roku 9.626 mln euro wobec 7.462 mln euro na koniec września - wynika z danych NBP.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2020 r. wyniosło 1.103,6 mld zł, czyli o 3,4 mld zł (0,3 proc.) więcej mdm - podał resort finansów w szacunkowych danych.

GIEŁDA

Najmocniejszym z głównych indeksów warszawskiej giełdy okazał się WIG20, zarówno w piątek, gdy zyskał 1,74 proc., jak i w ujęciu tygodniowym, kiedy to zwyżkował o ponad 4 proc. Podczas piątkowej sesji w WIG20 najmocniej zyskały akcje Allegro - w górę o 8,93 proc. do 78,32 zł.

WIG20 zyskał 1,74 proc. do 1.820,85 pkt., WIG zwyżkował 1,36 proc. do 52.353,64 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,35 proc. do 3.687,76 pkt., a sWIG80 zyskał 0,75 proc. do 14.924,56 pkt.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 7,2 pkt. proc. do 53,2 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł o 4,3 pkt. proc. do 27,3 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

SPÓŁKI

Grupa Tauron przewiduje, że jej nakłady inwestycyjne w przyszłym roku mogą być niższe rdr - poinformował PAP Biznes wiceprezes Marek Wadowski.

Grupa Tauron przewiduje, że w przyszłym roku jej EBITDA, w porównaniu do tegorocznego wyniku oczyszczonego o one-offy, będzie stabilna z lekką tendencją wzrostową. Spółka spodziewa się poprawy wyników rdr w wydobyciu i wytwarzaniu, pogorszenia w segmencie sprzedaży - poinformował PAP Biznes wiceprezes Marek Wadowski.

Iliad kupił w ramach wezwania 143.809.764 akcji Play Communications - podały pośredniczące w wezwaniu Société Générale oraz Santander Biuro Maklerskie.

PKN Orlen kupi spółkę OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce - poinformował Orlen w komunikacie prasowym. Wartość transakcji szacowana jest na około 89 mln zł, a do jej finalizacji potrzebna jest zgoda UOKiK.

W ocenie zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka, rok 2021 może być trudny, jednak spodziewany jest powrót popytowych zachowań konsumentów i powolny, ale stabilny wzrost rynku - poinformowali podczas telekonferencji z dziennikarzami przedstawiciele zarządu. Spółka dostrzega potencjał rynku białoruskiego i spodziewa się, że 2020 r. jest ostatnim rokiem spadków na tym rynku.

Grupa PKP Cargo miała, zgodnie z podanymi wcześniej szacunkami, 15,6 mln zł zysku netto w III kwartale 2020 roku - podała spółka w raporcie. Rok wcześniej grupa miała 50,8 mln zł zysku netto.

Portfel zamówień grupy Torpol ma wartość około 1,98 mld zł netto, z wyłączeniem konsorcjantów - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Portfel obejmuje prowadzenie robót budowlanych do 2022 roku włącznie.

PKP Cargo, które uzyskało w III kwartale 2020 roku 80,6 mln zł pomocy z tarczy antykryzysowej, w związku z ograniczonym wpływem drugiej fali koronawirusa na przewozy grupy, nie planuje obecnie ponownie korzystać z tej pomocy - poinformował podczas wideokonferencji prezes spółki Czesław Warsewicz. Zaznaczył, że spółka będzie na bieżąco analizować sytuację.

TIM zamierza wypłacić na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020 roku łącznie 26,6 mln zł, co dałoby 1,20 zł dywidendy zaliczkowej na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3,9 mld zł - podała spółka w raporcie kwartalnym. W trzecim kwartale 2020 roku grupa miała 10,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, podczas gdy rok wcześniej było to 12,7 mln zł.

Sprzedaż części akcji Mercator Medical przez członków zarządu nie jest związana z sytuacją i perspektywami spółki. Powodem była zaplanowana dywersyfikacja majątku osobistego - poinformował PAP Biznes członek zarządu Witold Kruszewski.

Polimex Mostostal spodziewa się, że zamknie 2020 rok "bardzo przyzwoitymi" wynikami i przychodami na poziomie ok. 1,6 mld zł - poinformował w piątek zarząd. Spółka widzi poprawę w segmencie produkcji, który wskutek pandemii został najbardziej poszkodowany.

Grupa Ipopema Securities miała w III kw. 2020 r. 5,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 855 tys. zł straty netto rok wcześniej - podano w raporcie kwartalnym spółki.

ConsoleWay z grupy Ultimate Games planuje debiut na NewConnect w 2021 rok - podała spółka w komunikacie prasowym. Debiut ma być poprzedzony emisją akcji, która planowana jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Elektrotim oczekuje, że na poziomie zysku i przychodów rok 2021 powinien być podobny do 2020 r., a w pierwszym kwartale 2021 r. pozytywnie na wyniki wpływać mają przesunięte realizacje oraz sprzedaż z 2020 r. - poinformował podczas piątkowej wideokonferencji prezes Ariusz Bober. Dodał, że Elektrotim może nie opublikować prognozy na 2021 r.

Alumetal planuje w przyszłym roku wrócić do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami - powiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk podczas piątkowej wideokonferencji. Dodała, że zarząd podtrzymuje politykę dywidendową, zakładającą przeznaczenie min. 70 proc. zysku na dywidendę.

Alumetal zakłada, że łączny CAPEX w 2020 r. wyniesie ok. 60 mln zł, a na 2021 r. planuje kilkanaście milionów zł wydatków inwestycyjnych - poinformowali podczas piątkowej wideokonferencji przedstawiciele zarządu.

Jastrzębska Spółka Węglowa chce zwiększać produkcję węgla koksującego - poinformował prezes Włodzimierz Hereźniak.

Jastrzębska Spółka Węglowa ocenia, że sytuacja rynkowa jest niestabilna. Problemem jest nietypowa rozbieżność w zachowaniu cen koksu i węgla koksującego - ocenił prezes Włodzimierz Hereźniak. Spółka negocjuje zmiany formuł cenowych ze swoimi partnerami.

JSW zakłada, że na koniec 2020 roku nie będzie mieć zapasu koksu wielkopiecowego, poza składowanym w portach pod kolejne załadunki statków. Zapas najlepszych węgli koksowych będzie minimalny - poinformowała spółka.

JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna podpisała list intencyjny ze spółką Ekipa w celu współpracy przy jej wejściu na rynek regulowany GPW lub NewConnect poprzez połączenie ze spółką już notowaną w transakcji odwrotnego przejęcia - poinformował JR Holding w komunikacie.

Getin Noble Bank rozpocznie realizację transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF o minimalnym zakładanym wolumenie na poziomie 750 mln CHF - poinformował bank w komunikacie.

Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, podpisała umowę dystrybucji produktu SARS-CoV-2 RT-LAMP Fast Detection Kit z francuską firmą MP Extra - poinformowało Inno-Gene w komunikacie.

WALUTY

W następnym tygodniu kurs EUR/PLN powinien się stabilizować i pozostać w przedziale 4,46-4,50 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista Santander BP, Marcin Sulewski. Jego zdaniem, rentowności krajowych 10-latek mogą wzrosnąć nawet do poziomu 1,24-1,25 proc.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,4679 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1863 USD i 123,18 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Notowania miedzi na giełdzie LME w Londynie są blisko najwyższych poziomów od 2 lat. Inwestorzy czekają na decyzje w sprawie stymulowania amerykańskiej gospodarki. Miedź w kontraktach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 0,8 proc. wobec 7.093,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Ceny ropy w USA zaliczają już 3. tydzień ze wzrostem. Pozytywne informacje dotyczące szczepionki na Covid-19 przeważyły nad obawami o możliwej większej liczbie ograniczeń w gospodarkach, wynikających z globalnego wzrostu zachorowań - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

II fala pandemii zmusi przemysł do zmniejszania produkcji, choć w porównaniu do innych sektorów ucierpi on najmniej - oceniają ekonomiści, komentujący październikowy odczyt produkcji przemysłowej GUS. Produkcja w sektorze przebiła już poziomy sprzed pandemii i zbliżyła się do długoterminowego trendu.

Skorygowane wyniki JSW za trzeci kwartał nie odbiegają mocno od oczekiwań. Pozytywnym zaskoczeniem jest poziom CF operacyjnego - oceniają analitycy.

Spadek PKB Polski w 2020 r. wyniesie 3,5 proc., a w 2021 r. wzrost PKB wyniesie 4,3 proc. - wynika z raportu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Według szacunków Instytutu tempo spadku Produktu Krajowego Brutto w czwartym kwartale wyniesie 5,3 proc.

Analitycy biur maklerskich po przełożeniu premiery "Cyberpunk 2077" nadal spodziewają się, że w dwanaście miesięcy od debiutu nowa gra CD Projektu sprzeda się w 30,4 mln egzemplarzy - wynika z danych zebranych przez PAP Biznes. Rekomendacje biur maklerskich wydane po opóźnieniu premiery wskazują, że kurs akcji CD Projektu ma jeszcze przestrzeń do prawie 10-proc. wzrostu.

Wyniki finansowe większości spółek z WIG20 za III kw. przewyższyły oczekiwania analityków, a szczególnie pozytywnie wyróżniły się Dino i KGHM, a także sektor bankowy i energetyczny - ocenili analitycy i zarządzający TFI, z którymi rozmawiał PAP Biznes. Gorzej wypadł sektor paliwowy, choć pokazał poprawę wobec poprzedniego kwartału.

Niedawne zmiany cen paliw w rafineriach mogą przełożyć się na podwyżki cen na stacjach - prognozują autorzy raportu e-petrol.

W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą jeszcze rosnąć - oceniają analitycy BM Reflex.

Analitycy BM mBanku wycenili wartość Mo-Bruku w przedziale od 1,203 mld zł do 1,258 mld zł, a analitycy Ipopema Securities wyznaczyli wartość tej spółki na 1,358 mld zł - wynika z raportów domów maklerskich, do których dotarł PAP Biznes. Oba domy maklerskie są oferującymi akcje Mo-Bruku w ofercie publicznej.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Pożądane jest, aby sądy powszechne uzyskały od SN jasne wskazówki interpretacyjne w zakresie kredytów frankowych - poinformowała Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w rozmowie z portalem Prawo.pl. Wskazała na ogromną złożoność tej materii i oceniła, że kompleksowe i optymalne rozwiązanie problemów związanych z tymi kredytami może jednak wykraczać poza kompetencje władzy sądowniczej.

W branży hotelarskiej do końca października zwolniono 38 proc. pracowników, a możliwe jest zwolnienie kolejnych 16 proc. jeszcze w tym roku - wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Popyt brutto na polskie powierzchnie magazynowo-przemysłowe wyniósł po 3 kwartałach 2020 roku 3,4 mln m kw - podała w raporcie firma JLL.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce stwierdzono w ciągu minionej doby 22.464 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 626 osób - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 819.262 zakażenia i 12.714 zgonów. Ostatniej doby wykonano ponad 55 tys. testów.

Poseł KO Michał Szczerba poinformował w piątek o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez antyterrorystę, który użył pałki teleskopowej wobec protestujących w środę na placu Powstańców Warszawy.

Policja zachowuje się nieprofesjonalnie, to powinno być ocenione - powiedział w piątek wiceszef klubu PiS Marek Suski, odnosząc się do ostatnich zajść podczas demonstracji. Zaznaczył, że decyzja o ewentualnych dymisjach w kierownictwie policji należy do premiera.

Jeżeli sytuacja epidemiczna nie zmieni się, to można liczyć na zniesienie niektórych obostrzeń po 29 listopada - poinformował w TVN 24 rzecznik rządu Piotr Müller.

Na początku nie będziemy szczepić dzieci na koronawirusa - powiedział w piątek główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban. Dodał, że priorytetem jest ochrona ludzi najbardziej narażonych na ciężki przebieg choroby.

W weekend lub poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawi mapę znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa - przekazał w piątek szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Mam nadzieję, że metoda poszukiwania kompromisu się uda i będziemy mieli kolejną rundę negocjacji ws. warunkowości i wdrożenia wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy - powiedział w piątek szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Lider PO Borys Budka zapowiedział w piątek, że KO zgłosi w Senacie projekt uchwały wzywającej rząd do jak najszybszego osiągniecia porozumienia budżetowego, które zostało wynegocjowane w UE. Zdecydowana większość polskiego społeczeństwa opowiada się a członkostwem Polski w UE - oświadczył Budka.

Klub Lewicy postanowił przyłączyć się do wniosku Koalicji Obywatelskiej o odwołanie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego - poinformował w piątek szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. W tak trudnym czasie wspólny głos opozycji w tej sprawie jest niezbędny - oświadczył Gawkowski.

Najwięcej wskazań (19 proc.) na pytanie kto jest liderem opozycji, uzyskał spośród osób ujętych w badaniu Szymon Hołownia - wynika z sondażu Social Changes dla wPolityce.pl. 27 proc. badanych stwierdziło, że żadna z tych osób nie zasługuje na to miano, a 25 proc., że "trudno powiedzieć".

Koalicja Obywatelska zwraca się do NIK o doraźną i kompleksową kontrolę przyznawania środków pomocowych dla artystów przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - poinformowali w piątek posłowie KO, będący członkami sejmowej komisji kultury.

W związku z niepublikowaniem noweli ustawy "covidowej" ludzie tracą pieniądze, a rząd nic w tej sprawie nie robi; postanowiliśmy sprawdzić, kto odpowiada za blokowanie tej publikacji - mówił w piątek poseł KO Robert Kropiwnicki na briefingu przed siedzibą Rządowego Centrum Legislacji.

Nowelizacja tzw. ustawy covidowej, zakładająca dodatki dla personelu medycznego zaangażowanego w walkę z COVID-19, będzie opublikowana najpóźniej na początku grudnia – uważa minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podwojenie darmowych miejsc w żłobkach, nowe przedszkola oraz szkoły, rozbudowa metra, plan przebudowy centrum Warszawy oraz działania na rzecz klimatu - to część dorobku prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego po dwóch latach kadencji.

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas z przyczyn zdrowotnych złożył rezygnację z pełnionej funkcji, którą premier przyjął; jego obowiązki będzie wykonywał zastępca Krzysztof Saczka - poinformował w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Będziemy przekonywali, używając argumentów naukowych, że szczepienie przeciw koronawirusowi jest bezpieczna, ale szczepienie nie będzie obowiązkowe – mówił w piątek w Radiu Plus minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podział Mazowsza może nastąpić w połowie przyszłego roku. Trwają ostatnie przygotowania do wniesienia tego projektu do Sejmu - powiedział w piątek wiceszef klubu PiS Marek Suski. Dodał, że nową siedzibą województwa mazowieckiego będzie Radom.

"Są obszary, w których widzę bardzo dużą pustkę, choćby dziedzictwo wielkiej myśli filozoficznej i społecznej Jana Pawła II - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Gdańsk. Tłumaczył, że będą ewolucyjne zmiany w kanonie lektur.

70 proc. badanych pozytywnie wypowiada się o działalności Polsatu, 57 proc. dobrze ocenia TVN, a 48 proc. TVP - wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego na przełomie września i października. 59 proc. badanych pozytywnie ocenia Radio RMF FM, 51 proc. Radio Zet i 38 proc. Polskie Radio.

Tzw. "piątka dla zwierząt" godzi w nasz byt ekonomiczny; to mnie determinuje do każdych działań, włącznie z wyjściem z Prawa i Sprawiedliwości - powiedział PAP poseł PiS Lech Kołakowski. Podkreślił, że spotka się jeszcze z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Będę żądał od policji wysokiego odszkodowania, może to być kwota nawet z sześcioma zerami – powiedział PAP fotoreporter "Tygodnika Solidarność" Tomasz Gutry, który został postrzelony przez policję podczas Marszu Niepodległości 11 listopada.

Zatrzymani podczas środowego protestu otrzymali pomoc prawną jedynie dzięki prawnikom pro bono - poinformował rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar po tym, jak przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytacje w jednostkach policji.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Cztery frakcje w PE złożyły projekt rezolucji dot. „faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce". Europoseł Robert Biedroń (partia Wiosna) uważa, że dokument ukazuje "piekło kobiet w Polsce". Projekt krytykuje europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska, podkreślając, że jest to zewnętrzna ingerencja w polski spór.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedzieli w czwartek po szczycie UE dalsze rozmowy na temat wypracowania kompromisu w sprawie warunkowości i jak najszybszego wdrożenia wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy. "Będziemy ciężko pracować, aby osiągnąć porozumienie" - mówiła szefowa KE.

Według mnie jest równie ważne dla przyszłości Unii Europejskiej przyjąć budżet UE i stać na straży praworządności - powiedziała na konferencji po wideoszczycie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Musimy kontynuować rozmowy z Węgrami i Polską" - powiedziała w czwartek wieczorem kanclerz Angela Merkel po wideoszczycie UE. "Istnieje konsensus w sprawie budżetu UE, ale nie w sprawie mechanizmu praworządności" - wyjaśniła szefowa niemieckiego rządu.

Ochrona torfowisk tropikalnych może zmniejszyć skutki pandemii COVID-19 i prawdopodobieństwo, że kolejne, nowe choroby przeniosą się ze zwierząt na ludzi, twierdzą naukowcy na łamach pisma “PeerJ”.

UE liczy na większą współpracę Stanów Zjednoczonych w sprawie walki z globalnym ociepleniem oraz z pandemią koronawirusa - z takim przesłaniem dzień przed szczytem G20 wyszła w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 23 648 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 260 kolejnych zgonów. To najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii - poinformował w piątek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).

Niemiecki rząd nie daje obywatelom wielkich nadziei na szybkie złagodzenie restrykcji związanych z koronawirusem - napisała agencja dpa relacjonując piątkową konferencję prasową rzecznika rządu Steffena Seiberta. Oświadczył on, że na razie nie udało się istotnie ograniczyć liczby nowych infekcji.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 20 252 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 511 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w piątek po południu brytyjski rząd.

W Portugalii Zgromadzenie Republiki, jednoizbowy parlament kraju, zatwierdziło w piątek przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejnych 15 dni. Wszedł on w życie 9 listopada, obejmując 191 powiatów kraju.

Liczba osób, które zmarły w Belgii z powodu podejrzewanego lub potwierdzonego zakażenia koronawirusem przekroczyła 15 tysięcy. Spada liczba nowych infekcji, hospitalizacji, osób na oddziale intensywnej terapii i zgonów - informują belgijskie media.

Rząd Czech zdecydował w piątek o częściowym poluzowaniu restrykcji związanych z Covid-19. Od poniedziałku o dwie godziny skraca się zakaz opuszczania domu nocą, a limit uczestników ślubów i pogrzebów wzrósł z 15 do 20. Dozwolone będą spotkania z udziałem do sześciu osób.

We Francji w ciągu ostatniej doby stwierdzono 22 882 zakażenia koronawirusem; zmarło 381 osób - podało w piątek francuskie ministerstwo zdrowia. Resort dodał, że w ciągu kilku ostatnich dni w domach opieki zmarło 757 chorych na Covid-19.

W Szwajcarii 4946 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej dobyi sąsiednim Liechtensteinie - podał w piątek szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia. Zmarło kolejnych 111 osób.

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii zmarło wskutek koronawirusa 328 osób - podał w piątek resort zdrowia. Władze jednego z najbardziej dotkniętych Covid-19 regionów, wspólnoty autonomicznej Madrytu, zapowiedziały wprowadzenie w grudniu kordonu sanitarnego.

Szczyt drugiej fali epidemii koronawirusa we Francji został prawdopodobnie przekroczony – oceniła w piątek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF), wskazując na wyraźną poprawę wskaźników epidemicznych.

W Turcji zarejestrowano w ciągu ostatniej doby rekordową liczbę zgonów z powodu koronawirusa - 141 - podało w piątek ministerstwo zdrowia. Od wieczora tego dnia w Turcji obowiązują kolejne ograniczenia. W weekendy wprowadzona zostanie częściowa blokada.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w czwartek w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1848 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 170 161 kolejnych osób.

Wybory w USA oraz działania Twittera ws. dezinformacji (np. oznaczanie wpisów prezydenta Trumpa jako wprowadzających w błąd) spowodowały skokowy wzrost liczby użytkowników amerykańskiego serwisu Parler, stającego się alternatywą dla Twittera. W środę do portalu dołączyła córka prezydenta USA Ivanka Trump.

Od początku pandemii w Meksyku zmarło z powodu koronawirusa ponad 100 tysięcy osób - poinformowało w czwartek wieczorem czasu lokalnego meksykańskie ministerstwo zdrowia.

Władze Tokio zgłosiły w piątek 522 nowe zakażenia koronawirusem, a dobowy bilans po raz drugi z rzędu przekroczył tam pół tysiąca. W całej Japonii odnotowano poprzedniego dnia 2385 nowych przypadków, najwięcej od początku pandemii – podała agencja Kyodo. Eksperci oceniają, że w Japonii nadeszła już trzecia fala pandemii.

W Indiach w piątek liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii przekroczyła 9 mln. Resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby zgłoszono 45 882 nowe przypadki zakażenia i 584 zgony w związku z Covid-19. Najtrudniejsza sytuacja jest w Delhi.

Kanadyjczycy znów muszą ograniczyć kontakty – ostrzegł w piątek premier Kanady Justin Trudeau. To komentarz do najnowszych modeli, które ostrzegają przed ryzykiem wzrostu liczby zachorowań do 60 tys. dziennie.

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 35 918 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 606 kolejnych zgonów - poinformowało w czwartek wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia.

Brytyjska królowa Elżbieta II oraz jej mąż, książę Filip obchodzą w piątek 73. rocznicę ślubu. Są małżeństwem dłużej niż jakakolwiek królewska para w historii brytyjskiej monarchii.

(PAP Biznes)

asa/ ana/

Ostatnie wiadomości