Prospekt emisyjny Photon Energy zatwierdzony w związku z przeniesieniem notowań na rynki regulowane w Warszawie i Pradze | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 gru 2020, 08:36

Prospekt emisyjny Photon Energy zatwierdzony w związku z przeniesieniem notowań na rynki regulowane w Warszawie i Pradze

Zatwierdzenie 14 grudnia prospektu emisyjnego przez holenderski urząd regulujący rynek finansowy (AFM) pozwoli spółce przenieść notowania jej akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz zmienić rynek notowań na praskiej Giełdzie Papierow Wartościowych z Free Market na Standard Market.

Zmianom rynków notowań, spodziewanym w pierwszych dniach stycznia 2021 r., nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Proces ukierunkowany jest na poprawę płynności akcji oraz dywersyfikację bazy inwestorów. Zmiany w ładzie korporacyjnym wpłyną ponadto na wzrost zaufania akcjonariuszy do spółki.

W związku z przeniesieniem notowań spółka powołała radę nadzorczą oraz komitet audytu, co wpisuje się w najlepsze praktyki spółek giełdowych, których akcje notowane są na rynkach regulowanych.

- Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez AFM, a w bliskiej perspektywie debiut na rynkach głównych giełd warszawskiej i praskiej to kluczowy kamień milowy na drodze naszego rozwoju. Zbiega się on w czasie z wejściem spółki na polski rynek fotowoltaiczny. Przejście na rynki główne da możliwość szerszego inwestowania w nasze akcje inwestorom instytucjonalnym. Będziemy też bardziej zauważalni dla inwestorów detalicznych. W efekcie oczekujemy poprawy płynności. Aktywna i regularna komunikacja z rynkiem kapitałowym pozostaje dla nas priorytetem. Oczekujemy ponadto, że ostatnie zmiany w naszym ładzie korporacyjnym wpłyną na wzrost zaufania akcjonariuszy do firmy - komentuje Georg Hotar, CEO Photon Energy.

W grudniu bieżącego roku Photon Energy powołał radę nadzorczą na czteroletnią kadencję. W ramach rady nadzorczej został również utworzony komitet audytu. Działnie to wpisuje się w najlepsze praktyki spółek giełdowych, których akcje notowane są na rynkach regulowanych.

Spółka niezwłocznie zamierza ubiegać się o dopuszczenie akcji do obrotu na ww. rynków regulowanych i spodziewa się pierwszego notowania swoich walorów na początku stycznia 2021 r. Zmianom rynków notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Wszystkie walory będą notowane pod obecnym symbolem giełdowym „PEN” i kodem ISIN: NL0010391108.

- Polska jest dla nas rynkiem strategicznym ze względu na ponadprzeciętną perspektywę wzrostu, jedną z największych w skali całej Europy. Fotowoltaika konsekwentnie zyskuje na znaczeniu, jednak udział OZE w całym miksie energetycznym wciąż pozostaje relatywnie niewielki. Dzięki przeniesieniu naszych notowań na rynek główny będziemy mieć większy dostęp do kapitału, a inwestorzy kupujący nasze akcje włączą się w proces zielonej transformacji. Mając 12-letnie doświadczenie w branży cieszymy się, że jesteśmy jej częścią, widząc jednocześnie perspektywę do kontynuacji wzrostu - podsumowuje Hotar.

Prospekt emisyjny Photon Energy dostępny jest na stronie internetowej spółki: www.photonenergy.com.

O Photon Energy:

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp, z czego 74,7 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 594,6 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar), 97,4 MWp w Rumunii, 96,6 MWp na Węgrzech oraz 4,6 MWp w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Ponadto, firma jest na zaawansowanym etapie budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych na skalę przemysłową o łącznej mocy 14 MWp w Leeton w Australii. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii.

Źródło: Spółka, #PEN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości