Program motywacyjny 11 bit studios zakłada co najmniej 328 mln zł zysku brutto w 2021-2025 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 gru 2020, 15:52

Program motywacyjny 11 bit studios zakłada co najmniej 328 mln zł zysku brutto w 2021-2025

Celem nowego programu motywacyjnego 11 bit studios ma być wypracowanie łącznie 656 mln zł przychodów i 328 mln zł zysku brutto w latach 2021-2025 - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 21 stycznia.

Programem mają zostać objęci członkowie zarządu oraz kluczowi pracownicy spółki.

W ramach programu spółka chce wyemitować łącznie do 125 tys. warrantów wymiennych na akcje z ceną emisyjną opartą o średni ważony kurs akcji spółki z czwartego kwartału 2020 roku.

Osiągnięcie celu 656 mln zł łącznych przychodów w latach 2021-25 ma umożliwić uprawnionym osobom objęcie 37,5 tys. warrantów. Z kolei wypracowanie przez spółkę co najmniej 328 mln zł zysku brutto (skorygowanego o koszty programu motywacyjnego) ma uwolnić pulę 87,5 tys. warrantów.

W kwietniu spółka przedstawiła projekt założeń programu motywacyjnego na lata 2020-23, który zakładał 156 mln zł skumulowanego zysku brutto, skorygowanego o koszt programu, i 357 mln zł przychodów. Projekt zakładał również możliwość wydłużenia programu do 2024 roku - wówczas cele finansowe wynosiły odpowiednio: 249 mln zł i 534 mln zł.

(PAP Biznes), #11B

kuc/ gor/

Zobacz także: 11 bit studios SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości