NanoGroup zbiera oferty na produkcję pierwszej partii leków POLEPI | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 gru 2020, 11:22

NanoGroup zbiera oferty na produkcję pierwszej partii leków POLEPI

NanoGroup, warszawska grupa spółek biotechnologicznych, po udanej emisji akcji H, planuje wykonanie badań przedklinicznych pierwszej partii leków POLEPI w standardzie GMP. Ich efektem ma być potwierdzenie przewidywanego działania terapii oraz określenie jej parametrów farmakokinetycznych. Po zakończeniu badań in vivo w standardzie GLP POLEPI będzie gotowy do testów klinicznych na pacjentach. 

Produkcja pierwszej partii leku zostanie przeprowadzona zgodnie ze standardami GMP - Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Jest to gwarantem wytworzenia produktów spełniających najwyższe wymogi jakościowe oraz warunkiem koniecznym dopuszczenia do badań na pierwszych pacjentach. NanoGroup planuje przejście z fazy badań R&D w laboratoriach do produkcji leku POLEPI w większej skali i badań przedklinicznych na początku 2021 roku. 
- Rozpoczęcie badań przedklinicznych w standardzie GLP będzie ważnym kamieniem milowym w rozwoju projektu. Wierzymy, że POLEPI będzie pierwszym z serii leków onkologicznych, którymi będą leczeni pacjenci w Polsce i na świecie. Zwiększenie dostępności skutecznych i nowoczesnych metod leczenia to konieczna inwestycja - według szacunków WHO połowa obecnie żyjącej populacji zachoruje w swoim życiu na raka. Poszukiwanie nowych rozwiązań terapeutycznych jest jednak kapitałochłonne, analizujemy więc dodatkowe możliwości finansowania oferowane przez instytucje publiczne - wyjaśnia prezes NanoGroup, Marek Borzestowski.

Podejmowane działania to kolejny już etap prac nad innowacyjną terapią nowotworów jajnika i mięsaków. Lek onkologiczny POLEPI rozwijany jest przez spółkę zależną NanoVelos i wskazuje na wysoki potencjał terapeutyczny. Dzięki opatentowanej metodzie transportu leku metabolizowaną nanoplatformą polisacharydową bezpośrednio do komórek rakowych kuracja jest mniej toksyczna i bardziej skuteczna w porównaniu do tradycyjnych onkoterapii. Głównym wskazaniem terapeutycznym POLEPI jest leczenie raka jajnika, jednak substancja czynna - epirubicyna - może być stosowana także w terapii raka piersi, płuc, żołądka i chłoniaków. Planowany termin zakończenia I fazy badań klinicznych, czyli badań przeprowadzonych na ludziach, to 2022 r. Przetestowana i zwalidowana nanoenkapsulowana epirubicyna POLEPI będzie przedmiotem licencji do komercyjnego wykorzystania w leczeniu. 

– Konwencjonalne leki onkologiczne obciążają organizm pacjenta. Oprócz zwalczania komórek rakowych uszkadzają też zdrowe komórki np. serca, nerek, wątroby, a także szpik kostny czy mieszki włosowe. Z naszych dotychczasowych badań laboratoryjnych wynika, że bezpieczny transport w krwioobiegu naszą nanoplatformą i celowe uwalnianie leku ogranicza niepożądane skutki uboczne. Warto zauważyć, że beneficjentami innowacyjnej terapii są nie tylko pacjenci onkologiczni. Niska toksyczność, wysoka skuteczność i krótsza terapia ze względu na ograniczenie skutków ubocznych wymagających dodatkowego leczenia i zaangażowania lekarzy specjalistów to korzyści finansowe dla całego sektora ochrony zdrowia. Na obecnym etapie projektu planujemy opracowanie i wykonanie syntezy nanocząstek oraz wykonanie badań przedklinicznych leku - mówi Adam Kiciak, odpowiedzialny za koordynację badań przedklinicznych i klinicznych w NanoGroup.

NanoVelos, po potwierdzeniu w badaniach in vitro skuteczności formulacji epirubicyny z autorską nanocząstką, podpisało list intencyjny z Narodowym Instytutem Onkologii. Instytut podjął się wspólnego przeprowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych nad lekiem POLEPI oraz wsparcia w uzyskaniu dofinansowania od Agencji Badań Medycznych. Z NanoVelos współpracuje także Polfa Tarchomin - największy w Polsce producent leków generycznych. W nowopowstałych laboratoriach wspólnie opracowywany będzie supergenerczny lek na raka.

O NanoGroup:

NanoGroup SA jest grupą spółek medycznych i biotechnologicznych, działających w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych. W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoDesmos S.A., w których prowadzony jest rozwój czterech zaawansowanych projektów biotechnologicznych. W ramach działalności NanoGroup prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna. NanoGroup S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w grudniu 2017 roku.

Źródło: Spółka, #NNG

Zobacz także: NanoGroup SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości