JR HOLDING ASI aktualizuje strategię rozwoju na lata 2020-2022 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 sty 2021, 09:06

JR HOLDING ASI aktualizuje strategię rozwoju na lata 2020-2022

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., dokonała aktualizacji strategii rozwoju na lata 2020-2022. Spółka zamierza osiągnąć do końca 2022 r. wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3 mld zł oraz rozpocząć pierwsze inwestycje w spółki zagraniczne i globalne, a także zainwestować w latach 2021-2022 środki w wysokości od 200 mln zł do 500 mln zł m.in. w projekty z obszaru Digital Business.

Minione dwa lata były dla JR HOLDING ASI S.A. niezwykle udanym okresem, bowiem Spółce udało się zwiększyć wartość portfela inwestycyjnego o ponad 2000% do poziomu 943 mln zł na początku stycznia 2021 r. Spółka posiada obecnie bardzo szerokie portfolio projektów inwestycyjnych z obszaru odnawialnych źródeł energii, rynku gier komputerowych, nowych technologii oraz biotechnologii. Istotny wzrost aktywów JR HOLDING ASI S.A. przyczynił się także do znacznego wzrostu jej kursu akcji o blisko 2500% od stycznia 2019 r. Główne założenia dotychczasowej strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2022 zostały zrealizowane, dlatego Zarząd postanowił dokonać jej aktualizacji.

„Z perspektywy czasu naszą decyzję o zmianie polityki inwestycyjnej i ukierunkowaniu się na przyszłościowych inwestycjach w branżę OZE, gier komputerowych oraz nowych technologii, zamiast na rynku nieruchomości, należy uznać za bardzo trafną. Dzięki zaangażowaniu w perspektywiczne projekty udało nam się zanotować ponadprzeciętny wzrost wartości posiadanych aktywów, co zaowocowało istotnym zwiększeniem kapitalizacji Spółki. Cele, które sobie założyliśmy na kilka lat do przodu, zrealizowaliśmy już w połowie 2020 r., więc podjęliśmy decyzję o aktualizacji strategii rozwoju.” - mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

Jednym z głównych celów zaktualizowanej strategii rozwoju JR HOLDING ASI S.A. jest osiągnięcie wartości aktywów w portfelu inwestycyjnym do końca 2022 r. w wysokości 3 mld zł. Spółka planuje też rozpoczęcie inwestycji w projekty zagraniczne m.in. z Unii Europejskiej oraz ze Stanów Zjednoczonych, a także w podmioty z potencjałem ekspansji globalnej. Emitent zamierza dokonać sprzedaży wszystkich nieruchomości, czego konsekwencją będzie uwolnienie zamrożonej gotówki oraz zniwelowanie długu Spółki do zera. JR HOLDING ASI S.A. chce zrealizować wyjścia częściowe lub całkowite z niektórych projektów oraz reinwestować środki w spółki o ponadprzeciętnym potencjalne wzrostu. Filarami wzrostu mają być inwestycje w obszarze nowych mediów, energii odnawialnej, digital business, gier komputerowych oraz biotechnologii.

„Zgodnie z naszą filozofią biznesową inwestujemy w ludzi i stawiamy na liderów. Przykładem takich unikalnych projektów może być Saule Technologies czy Ekipa Holding, której liderem jest Karol „Friz” Wiśniewski, będący fenomenem na skalę światową, bowiem będzie pierwszym influencerem, który upubliczni się na rynku kapitałowym. Jestem niezwykle zadowolony, że pomimo wielu trudności w gospodarce wynikających z trwającej pandemii, udaje nam się pozyskiwać tak dobrze rokujące projekty. Z pewnością ułatwia nam to coraz silniejsza marka JR HOLDING ASI jako silnego i skutecznego partnera biznesowego.” - podsumowuje Prezes Ciszewski.

JR HOLDING ASI S.A. w latach 2021-2022 planuje znaczące inwestycje. W sam sektor Digital Business chce zainwestować od 200 mln zł do 500 mln zł, a więc w spółki dostarczające rozwiązania w technologiach m.in. 5G, sztucznej inteligencji, usług chmurowych, SaaS, analizy predykcyjnej, Internetu rzeczy czy Blockchain.

JR HOLDING ASI S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Emitent planuje również przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie.

Źródło: Spółka, #JRH

Ostatnie wiadomości