Scope Fluidics rozpoczął weryfikację systemu BacterOMIC | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sty 2021, 10:13

Scope Fluidics rozpoczął weryfikację systemu BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – poinformowała o realizacji szóstego etapu prac w projekcie BacterOMIC, w ramach którego rozpoczęto proces potwierdzenia działania poszczególnych elementów systemu zgodnie z ustalonymi protokołami oraz ustaloną specyfikacją. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie testów przedrejestracyjnych systemu BacterOMIC w laboratoriach klinicznych.

Zespół projektowy Bacteromica zrealizował szereg prac przygotowujących system do testów przedrejestracyjnych m.in. zoptymalizowano projekt analizatora dla podniesienia ergonomii użycia oraz wprowadzono liczne zmiany upraszczające metodykę pracy z antybiotykami i proces produkcji systemu. W trakcie prowadzonych działań potwierdzono także dla kolejnych antybiotyków ponad 90 proc. zgodności z metodą referencyjną dla szczepów wzorcowych. Na koniec zeszłego roku 30 antybiotyków spełniło powyższe kryterium.

- Realizujemy ostatni etap prac w ramach szóstego kamienia milowego. W ostatnich miesiącach intensywnie przygotowaliśmy system BacterOMIC do klinicznych testów przedrejestracyjnych. Aktualnie prowadzimy weryfikację systemu, która stanowi potwierdzenie działania elementów systemu zgodnie ze stosownymi protokołami i wytycznymi. W dalszym etapie planujemy walidację kliniczną tj. przeprowadzenie badań przedrejestracyjnych systemu w ośrodkach klinicznych zajmujących się wykonywaniem testów lekowrażliwości drobnoustrojów. Pierwsze testy będą wkrótce prowadzone w naszych laboratoriach mikrobiologicznych – tłumaczy dr Seweryn Bajer-Borstyn, kierownik produktu Bacteromic.

Po zakończeniu badań przedrejestracyjnych Spółka przeprowadzi rejestrację systemu do użytku w diagnostyce medycznej na terenie UE, z planowanym terminem zakończenia w końcu II kwartału 2021 r.

W połowie grudnia 2020 r. Spółka otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkową decyzję o przyznaniu patentu na innowacyjne rozwiązanie w systemie BacterOMIC tj. geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych. To kolejny europejski patent przyznany w zeszłym roku dla Bacteromica, a zgłoszenie dotyczące segmentu inkubacyjnego stanowi kluczowy patent zabezpieczający technologię systemu na międzynarodowym rynku.

Projekt BacterOMIC stanowi odpowiedź na rosnące zjawisko antybiotykooporności bakterii, które jest dziś uznawane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego na świecie – szacunki wskazują, że lekooporne bakterie w ciągu najbliższych 35 lat mogą doprowadzić na świecie do śmierci nawet 300 mln ludzi. Już dziś w Europie 70 proc. zakażeń jest oporna na co najmniej jeden antybiotyk.

Główną przewagą konkurencyjną systemu BacterOMIC jest znacznie większa kompleksowość badania niż w innych systemach dostępnych na rynku. System Bacteromic oferuje unikalnie szeroką gamę antybiotyków badanych w sposób ilościowy w każdym pojedynczym teście, oraz unikalnie szeroki zakres stężeń antybiotyków. Dodatkowo, spółka planuje opracowanie również panelu testowego umożliwiającego badanie kombinacji antybiotyków w przypadkach najtrudniejszych zakażeń, w których antybiotyki administrowane pojedynczo, nie są skuteczne. Stanowi to odpowiedź na powszechną w skali światowej potrzebę bardziej informatywnych testów antybiotykowrażliwości patogenów bakteryjnych związaną z rosnącą epidemiologią antybiotykoopornych zakażeń.

O Scope Fluidics:

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia.

Firma powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłatę co najmniej połowy zysku wygenerowanego ze sprzedaży swoich wynalazków w formie dywidendy.

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR|ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #SCP

Ostatnie wiadomości