NBP może w 2021 r. wielokrotnie interweniować na rynku walutowym - PKO BP (opinia) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 sty 2021, 17:44

NBP może w 2021 r. wielokrotnie interweniować na rynku walutowym - PKO BP (opinia)

W 2021 r. NBP może wielokrotnie interweniować na rynku walutowym - uważają ekonomiści PKO BP, komentujący komunikat po styczniowym posiedzeniu RPP. Ich zdaniem stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian do 2022 r., przy alternatywnym scenariuszu dopuszczającym obniżkę w I poł. 2021 r.

"W komunikacie (RPP - PAP) znalazło się także bezpośrednie odniesienie do interwencji walutowych, które de facto zostało potraktowane na równi z innym instrumentarium polityki pieniężnej. NBP potwierdził, że może stosować interwencje na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę. (...) Spodziewamy się, że w trakcie 2021, instrument ten może być wykorzystany jeszcze wiele razy, tym bardziej, że RPP nadal wskazuje na brak wyraźnego i trwałego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP" - napisali ekonomiści PKO BP.

"Poprawa sytuacji pandemicznej, przekładająca się na lepszy sentyment do walut rynków wschodzących, może skutkować istotnym napływem kapitału zagranicznego, również na rynki naszego regionu. Biorąc pod uwagę relacje zewnętrze Polski – w tym rekordową nadwyżkę rachunku obrotów bieżących po listopadzie - mogłoby to wywierać presję na skumulowaną w krótkim czasie aprecjację złotego, czego RPP zapewne będzie chciała uniknąć" - dodali.

Wynik styczniowego posiedzenia RPP nie zmienia - według ekspertów PKO BP - oceny dalszych losów krajowej polityki pieniężnej. Podtrzymują oni opinię, że w scenariuszu bazowym stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian do 2022, ale w I połowie 2021 r. bardziej prawdopodobnym scenariuszem alternatywnym będzie ich obniżka.

RPP wskazała w komunikacie po posiedzeniu w dn. 13 stycznia, po raz pierwszy jako organ odnosząc się do grudniowych interwencji FX NBP, że w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała w środę wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

Na piątek 15 stycznia (godz. 16.00) zaplanowano konferencję prezesa Glapińskiego w formie transmisji internetowej.

Od połowy grudnia zarząd NBP dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę - poinformował na początku stycznia prezes NBP A. Glapiński, potwierdzając wcześniejsze nieoficjalne doniesienia medialne. Po raz pierwszy NBP wkroczył na rynek 18 grudnia.

Prezes Glapiński powiedział w styczniu Obserwatorowi Finansowemu, że brak dostosowania kursowego osłabia działanie naturalnego mechanizmu, który pozwala gospodarkom o płynnym kursie złagodzić skalę osłabienia koniunktury, wzmocnić możliwości ożywienia i ograniczyć ryzyko nadmiernego obniżenia inflacji.

Dodał, że narastająca ostatnio presja na wzrost wartości złotego jest "bardzo niepokojąca i bardzo szkodliwa".

"Szkodliwa z punktu widzenia odbicia wzrostu naszego PKB i utrzymania dynamiki eksportu. W sytuacji naszej projekcji inflacji w 2021 r. na niskim poziomie, tworzy to oczywiście przestrzeń do ewentualnych, zdecydowanych interwencji banku centralnego" - wskazał wówczas Glapiński.

W tym samym wywiadzie Glapiński nie wykluczył cięcia stóp procentowych w I kw. 2021 r., przy czym poprzeczkę dla takiego ruchu zawiesił dość wysoko (wystąpienie III fali pandemii, ryzyko spadku inflacji poniżej celu). Na obecną chwilę stabilizacja stóp jest według Glapińskiego bazowym scenariuszem, a marcowa projekcja inflacji umożliwi lepszą ocenę dalszych działań w polityce pieniężnej. (PAP Biznes)

tus/ osz/

Ostatnie wiadomości