GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki TAURON POLSKA ENERGIA SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 sty 2021, 18:50

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki TAURON POLSKA ENERGIA SA

Uchwała Nr 34/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 19 stycznia 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela serii A spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO144500017";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "TPE1025".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Tauron Polska Energia SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości