26 stycznia ruszy publiczna oferta akcji SoftBlue na ponad 10 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 sty 2021, 09:41

26 stycznia ruszy publiczna oferta akcji SoftBlue na ponad 10 mln zł

SoftBlue, spółka badawczo-rozwojowa notowana na NewConnect, finalizuje przygotowania do publicznej oferty akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Harmonogram oferty przewiduje zapisy na akcje w terminie 26 stycznia – 12 lutego. Pozyskane od inwestorów środki zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru IoT, w tym urządzenia służącego do zarządzania produkcją i energią ,,Autonomous Data Controler’’ oraz sytemu antysmogowego ,,AirDron’’.

- Działamy na sprzyjającym rynku. W unikalny sposób łączymy typowy biznes IT z działaniami pro ekologicznymi i badawczo-rozwojowymi. Nasza strategia zakłada wzmocnienie oferty dedykowanej przedsiębiorstwom przemysłowym, co stanowi jeden z głównych filarów naszej działalności. Koncentrujemy się na rozwoju projektów, których celem jest podniesienie efektywności pracy naszych klientów przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów danego przedsiębiorstwa. Pozyskane z emisji środki chcemy przeznaczyć na rozwój oferty z tzw. Internetu Rzeczy. Zapisy oraz wpłaty w ramach Prawa Poboru ruszą już we wtorek, 26 stycznia i potrwają do 12 lutego. –mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue.

Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Prawo poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki, tj. osobom, które posiadały akcje SoftBlue w dniu 11 stycznia br. Za każdą jedną akcję spółki przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru.

Zapisy w ramach oferty akcje można składać w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy.

SoftBlue specjalizuje się w obszarze Software House, działań badawczo – rozwojowych oraz Internetu Rzeczy. W ramach ostatniego obszaru, w portfolio produktowym SoftBlue występują rozwiązania takie jak m.in. Smogobus, czyli mobilny system do monitorowania jakości powietrza, a także głowica pomiarowa AirDron, która umożliwia analizę składu powietrza i wgląd do palenisk bez konieczności bezpośredniego dostępu do pieca. Bydgoska firma opracowała także Autonomous Data Controler, który rejestruje i analizuje dane pochodzące z urządzeń przynależnych do konkretnej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie jest całkowicie autonomiczne, nie wymaga podłączenia do serwera i korzystania z abonamentowych usług chmurowych. – ADC dzięki racjonalnemu zarządzaniu zużyciem maszyn, mediów, ale i energii elektrycznej i cieplnej umożliwia naszym klientom uzyskanie jednego z najważniejszych aspektów, jakim jest oszczędność. Pokładamy dużą nadzieję w tym projekcie – komentuje Michał Kierul.

W grudniu 2020 r. SoftBlue – za 0,5 mln zł – sfinalizowało transakcję zakupu zorganizowanej części notowanego na NewConnect easyCALL.pl, dywersyfikując w ten sposób działalność w obszarze telekomunikacji. Tym samym firma nabyła prawa do całości biznesu spółki telekomunikacyjnej, która jest partnerem biznesowym marek takich jak Orange, czy Netia. SoftBlue w strukturach easyCALL.pl utworzy zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz zapewni zaplecze specjalistyczne do rozwoju i wsparcia w zakresie nowych produktów telekomunikacyjnych.

O SoftBlue:

SoftBlue SA to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju. SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron.

W listopadzie 2020 r. SoftBlue uzyskało certyfikat od Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o. Dokument obejmuje wykonanie wysokiej jakości usług w zakresie projektowania, budowy, sprzedaży, wdrażania szkoleń biznesowych i technologicznych, a także badań oraz projektów naukowych.

Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #SBE

Ostatnie wiadomości