Monitor kadrowy - zestawienie od 12 do 18 stycznia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 sty 2021, 10:06

Monitor kadrowy - zestawienie od 12 do 18 stycznia

Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

SYNEKTIK SA - powołanie członków zarządu

12 stycznia 2021 r. zostały podjęte uchwały w sprawie powołania dwóch członków zarządu spółki Synektik SA na nową kadencję: Cezarego Kozaneckiego na stanowisko prezesa zarządu oraz Dariusza Koreckiego na wiceprezesa zarządu.

DINO POLSKA SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

12 stycznia 2021 r. Szymon Piduch złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Dino Polska SA ze skutkiem na moment jej złożenia.

PKP CARGO SA - powołanie członka rady nadzorczej

14 stycznia 2021 r. zarząd spółki otrzymał od Polskie Koleje Państwowe SA (akcjonariusz), pismo o powołaniu do składu rady nadzorczej z 14 stycznia 2021 r. Marcina Kowalczyka.

GETIN NOBLE BANK SA - powołanie wiceprezesa zarządu

14 stycznia 2021 r. rada nadzorcza banku uchwałą powołała ze skutkiem od 14 stycznia 2021 r. Jerzego Pruskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu emitenta.

BANK PEKAO SA - powołanie wiceprezesów zarządu

14 stycznia 2021 r. rada nadzorcza banku, uchwałą powołała w skład zarządu banku na okres bieżącej wspólnej kadencji:

Błażeja Szczeckiego na wiceprezesa zarządu banku, ze skutkiem od 15 stycznia 2021 r.;

Wojciecha Werochowskiego na wiceprezesa zarządu banku, ze skutkiem od 15 stycznia 2021 r. oraz

Jerzego Kwiecińskiego na wiceprezesa zarządu banku, ze skutkiem od 1 lutego 2021 r.

PGE SA - powołanie członka rady nadzorczej

14 stycznia 2021 r. spółka otrzymała oświadczenie ministra aktywów państwowych o powołaniu Marcina Kowalczyka do składu rady nadzorczej spółki z 14 stycznia 2021 r.

PCF GROUP SA - wskazanie członków rady nadzorczej jako powołanych w przez uprawnionych akcjonariuszy

14 stycznia 2021 r. zarząd otrzymał oświadczenie akcjonariuszy tworzących Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy o uznaniu następujących członków rady nadzorczej spółki: Mikołaja Wojciechowskiego, Krzysztofa Dolasia, Bartosza Biełuszko oraz uznając Mikołaja Wojciechowskiego przewodniczącym rady nadzorczej spółki.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA - zmiany w składzie zarządu

18 stycznia 2021 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu zarządu Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję prezesa zarządu. Jednocześnie rada nadzorcza spółki podjęła uchwały dotyczące: powierzenia Arturowi Dyczko pełnienia obowiązków prezesa zarządu od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia powołania prezesa zarządu, powierzenia Radosławowi Załozińskiemu pełnienia obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. handlu od dnia 18 stycznia 2021 r.

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA - powołanie członka zarządu

18 stycznia 2021 r. rada nadzorcza spółki uchwałą powołała Michała Nitkę, ze skutkiem od 1 maja 2021 r., do składu zarządu spółki bieżącej kadencji, tj. do dnia 12 lipca 2022 roku, powierzając mu funkcję członka zarządu.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości