Akcjonariusze Celon Pharma zadecydują o możliwości emisji akcji z której spółka chce pozyskania około 160 mln EUR | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 sty 2021, 18:00

Akcjonariusze Celon Pharma zadecydują o możliwości emisji akcji z której spółka chce pozyskania około 160 mln EUR

Akcjonariusze Celon Pharma S.A. 15 lutego 2021 r. zadecydują o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji. Intencją Zarządu jest pozyskanie kwoty około 160 milionów euro z emisji 13 mln akcji. Przedmiotem decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie również głosowanie nad wprowadzeniem programów motywacyjnych dla pracowników oraz przejście na międzynarodowe standardy rachunkowości.

Emisja Nowych Akcji w Celon Pharma

Pozytywna decyzja akcjonariuszy po głosowaniu na NWZA umożliwi wyemitowanie Spółce łącznie do 15 mln akcji, lecz Zarząd, w ramach przyznanego upoważnienia, zamierza zaoferować tylko 13 mln akcji w transzy podstawowej, a pozostałe 2 mln akcji w transzy dodatkowej zostanie wyemitowane jedynie w sytuacji dużego popytu. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z jednoczesnym przyznaniem prawa pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 1% kapitału zakładowego.

Intencją Zarządu jest pozyskanie co najmniej około 160 mln EUR z emisji 13 mln akcji.

Podjęta przez NWZA decyzja upoważni Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w ciągu trzech lat od chwili rejestracji zmian w Statucie Spółki. Spółka zamierza przeznaczyć środki z emisji głównie na program intensywnego rozwoju projektów innowacyjnych.

dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Przed nami lata intensywnego rozwoju w segmencie leków innowacyjnych. Oprócz kolejnych projektów, planowanych w rozwoju klinicznym, które chcemy sfinansować do fazy II POC w ciągu kolejnych 5 lat, dla wybranych wskazań specjalistycznych chcemy mieć możliwość, zakupu licencji technologicznych oraz finansowania rozwoju naszych projektów w III fazie. To pociąga za sobą rozbudowę mocy wytwórczych na potrzeby badań klinicznych, ale i sieci sprzedażowej poza granicami Polski. Poza emisją akcji do finansowania tych planów posłużą nam także bezzwrotne dofinansowania (granty), płatności z komercjalizacji obecnie najbardziej zaawansowanych projektów innowacyjnych, jak również wpływy z bieżącego biznesu generycznego.

Programy motywacyjne

Zgodnie ze wstępnymi założeniami programy będą skierowane do pracowników, osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki oraz członków Zarządu, z wyjątkiem Macieja Wieczorka. Obejmą one 200 tys. akcji (0,44/0,34%) rocznie, w ciągu 10 lat. Warunki objęcia akcji w ramach programu będą ustalane indywidualnie na podstawie celów związanych z zakresem obowiązków (przez Radę Nadzorczą dla członków Zarządu i przez Zarząd dla pracowników). Cena emisyjna akcji objętej programami motywacyjnymi będzie miała wartość nominalną, z opcją podwyższenia, gdy indywidualne cele osób uprawnionych będą oparte o wzrost wartości akcji na giełdzie.

Maciej Wieczorek: O wprowadzeniu programów motywacyjnych dyskutowaliśmy już od momentu IPO. Obecnie, mając na uwadze nasz rozwój biznesowy i organizacyjny, a przede wszystkim cele, które stawiamy sobie zarówno w segmencie innowacyjnym, jak i generycznym, jesteśmy w pełni gotowi na ich uruchomienie. Połączenie wzrostu wartości spółki z pracą dobrze zmotywowanego zespołu jest rozwiązaniem naturalnym dla spółek w sektorze life-science, stosowanym na całym świecie.

Zmiana standardów rachunkowości

Spółka zamierza również zmienić standardy rachunkowości na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSSF).

Iwona Giedronowicz, Dyrektor Finansowa, Członek Zarządu Celon Pharma S.A. - Jest to w dużej mierze odpowiedź na oczekiwania naszych akcjonariuszy, ale również przejście na standardy powszechnie stosowane w branżach związanych z rozwojem projektów innowacyjnych. Wraz z tymi zmianami zaplanowaliśmy szereg działań edukacyjno-informacyjnych dla inwestorów, które pozwolą dokładnie zrozumieć charakter i zasadność wprowadzanych zmian, a także na bieżąco rozwiewać wszystkie wątpliwości. Dodatkowo wraz z nowymi standardami wprowadzamy podział naszej sprawozdawczości finansowej na dwa segmenty: na działalność operacyjną (biznes generyczny) i działalność badawczo-rozwojową.

Nowe standardy rachunkowości (MSSF) będą obowiązywać od sprawozdania za Q1 2021. Spółka udostępni sprawozdanie finansowe za 2020 w obu standardach rachunkowości (PSR i MSSF), jak również dla celów porównawczych historycznie sprawozdania finansowe za 2019 i 2018 w MSSF.

Źródło: Spółka, #CLN

Zobacz także: Celon Pharma SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości