GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych RAIFFEISEN CENTROBANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 sty 2021, 17:31

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 48/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG w ramach 7 (siedmiu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 48/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
1.AT0000A2N712RCTSCOPP112 500 000
2.AT0000A2N704RCTSCOPP102 500 000
3.AT0000A2N6Z1RCTSCOPP92 500 000
4.AT0000A2N6Y4RCTSCOPP82 500 000
5.AT0000A2N6X6RCTSCOPP72 500 000
6.AT0000A2N761RCPCGOLD11212 500 000
7.AT0000A2N779RCPCSILVE11212 500 000

kom abs/

Ostatnie wiadomości