GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych RAIFFEISEN CENTROBANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 sty 2021, 17:28

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 47/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 21 stycznia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG w ramach 18 (osiemnastu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 47/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
1.AT0000A2MTD5RCTSSOY092 500 000
2.AT0000A2MTC7RCTSSOY082 500 000
3.AT0000A2MT89RCTSPLAT072 500 000
4.AT0000A2MT71RCTSPLAT062 500 000
5.AT0000A2MT63RCTSPALL062 500 000
6.AT0000A2MT55RCTSPALL052 500 000
7.AT0000A2MT48RCTSPALL042 500 000
8.AT0000A2MT30RCTSPALL032 500 000
9.AT0000A2MT22RCTSPALL022 500 000
10.AT0000A2MSW7RCTSCORN182 500 000
11.AT0000A2MSV9RCTSCORN172 500 000
12.AT0000A2MST3RCTSSBO152 500 000
13.AT0000A2MSS5RCTSSBO142 500 000
14.AT0000A2MTE3RCTSSOY102 500 000
15.AT0000A2MSY3RCTSOIL0242 500 000
16.AT0000A2MSZ0RCTSOIL0252 500 000
17.AT0000A2MT06RCTSOIL0262 500 000
18.AT0000A2MT14RCTSOIL0272 500 000

om abs/

Ostatnie wiadomości