GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii S spółki PRAGMAGO SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sty 2021, 19:24

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii S spółki PRAGMAGO SA

Uchwała Nr 55/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii S spółki PRAGMAGO S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 25 stycznia 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii S spółki PRAGMAGO S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGFPRE00206";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PRF0624".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: PragmaGO SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości