GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 sty 2021, 18:36

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

Uchwała Nr 59/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy

do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są

102.803 (sto dwa tysiące osiemset trzy) akcje zwykłe na okaziciela

serii A spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 27 stycznia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC

I SZCZEPIONEK S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 stycznia 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBMDLB00018".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Biomed Lublin SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości