GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki I2 DEVELOPMENT S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 sty 2021, 18:31

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

Uchwała Nr 58/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J i K spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki I2 DEVELOPMENT S.A.:

1) 17.000 (siedemnaście tysięcy) obligacji serii J, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

2) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii K, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: i2 Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości