Skrót wiadomości - czwartek, 21 stycznia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 sty 2021, 06:01

Skrót wiadomości - czwartek, 21 stycznia

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

NBP poprzez interwencje walutowe nie chciał dodatkowo osłabiać kursu i zwiększać zysków eksporterów, lecz działał, by zapobiec erozji wyników eksporterów, gdy kumulowała się bardzo silna presja aprecjacyjna - napisał dla PAP Biznes członek RPP Rafał Sura w polemice z członkiem RPP Łukaszem Hardtem.

W Polsce nie można refinansować banków po stopie niższej od referencyjnej, ponieważ sprowadzałoby się to wyłącznie do subsydiowania tego sektora – napisał dla PAP Biznes członek RPP Rafał Sura, w polemice z członkiem RPP Łukaszem Hardtem. Sura uważa, że podwyżki stóp proc. przy jednoczesnym kontynuowaniu QE byłyby zgubne dla reputacji banku centralnego.

Przypisywanie istotnej roli podwyżce stopy rezerwy obowiązkowej jako elementowi zacieśniania polityki pieniężnej jest błędne - napisał dla PAP Biznes członek RPP Rafał Sura w polemice z członkiem RPP Łukaszem Hardtem. Sura uważa, że naliczanie rezerwy obowiązkowej od poziomu kredytowania psułoby instrumentarium polityki pieniężnej.

W tym momencie przestrzeni do dalszej obniżki stóp proc. po prostu nie ma, a ewentualna obniżka byłaby przeciwskuteczna - powiedział w telewizji Biznes24 członek RPP Łukasz Hardt. Jego zdaniem kurs złotego nie jest barierą dla eksportu. Ekonomista ponownie wskazał na konieczność uruchomienia "polskiego TLTRO".

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro i wskazał, że bierze pod uwagę kolejną rekalibrację programu, jeśli uzna to za konieczne.

Uruchomienie programu szczepień na koronawirusa to ważny krok na drodze do powstrzymania pandemii Covid-19, która stanowi nadal poważne zagrożenie dla gospodarki strefy euro – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku.

W styczniu odnotowano pogorszenie bieżących wskaźników koniunktury konsumenckiej, przy jednoczesnej poprawie przyszłej koniunktury - podał GUS.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wyniosło 5.973,75 zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 1,0 proc.

Grudniowy wzrost wynagrodzeń w Polsce spowodowany m.in. wypłatami premii, nagrodami i odprawami emerytalnymi - podał w czwartek GUS.

PKB w Polsce w 2020 roku spadł o ok. 3 proc. - powiedział w Programie I Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński.

W 2021 roku można spodziewać się w Polsce słabszych wyników budownictwa - oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

69,1 proc. badanych w Polsce, wobec 70,3 proc. przed miesiącem, uważa, że obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce - podał GUS.

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w I 2021 r. 92 pkt. wobec 91 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie instytut statystyczny INSEE.

Bank centralny Turcji (CTB) pozostawił bez zmian benchmarkową stopę repo na poziomie 17 proc. - poinformował bank w komunikacie.

Bank Japonii (BoJ) utrzymał ujemne stopy procentowe - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.

Bank centralny Norwegii - Norges Bank - utrzymał stopy procentowe bez zmian - podał bank w komunikacie.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 900 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 910 tys. wobec 926 tys. poprzednio, po korekcie z 965 tys.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w grudniu wyniosła 1,669 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,578 mln, po korekcie z 1,560 mln - podał Departament Handlu USA w komunikacie.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w grudniu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,709 mln wobec 1,635 mln w poprzednim miesiącu - podał Departament Handlu.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w wzrósł do 26,5 pkt. z +11,1 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed z Philadelphii w czwartek w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Dochody z VAT w 2020 roku były o 2-2,5 proc. wyższe rdr. - powiedział w Programie I Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński.

Deficyt FUS w zależności od wariantu w 2025 roku wyniesie 61,58-89,0 mld zł - wynika z prognozy przygotowanej przez ZUS.

Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, w III kwartale 2020 r. wyniósł 56,7 proc. PKB wobec 54,8 proc. PKB w II kw. '20 i wobec 47,0 proc. PKB w III kw. 2019 r. - podał Eurostat.

Wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w III kwartale 2020 roku wyniósł 4,6 proc. PKB - podał Eurostat.

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań, zaciągniętych przez rząd, wyniosło na koniec grudnia 2020 r. 9.493 mln euro wobec 8.762 mln euro na koniec listopada - wynika z danych NBP.

GIEŁDA

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 10,7 pkt. proc. do 46,2 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 8,4 pkt. proc. do 29,5 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

Krajowe indeksy rozpoczęły czwartkowe notowania nad kreską, jednak w ciągu dnia nastroje pogorszyły się i na koniec sesji traciły po około 1,6 proc. Zniżkowały niemal wszystkie indeksy sektorowe. Najmocniej traciły leki, energia, odzież, a także górnictwo, w którym kurs JSW poszedł w dół o 10,5 proc.

SPÓŁKI

CD Projekt zdecydował o zmianie obowiązującej dotychczas polityki dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych i obecnie zakłada możliwość utrzymywania w dłużnych papierach wartościowych nie więcej niż 50 proc. wartości bieżących środków finansowych - podała spółka w komunikacie.

Kernel Holding sprzedał 425,3 tys. ton oleju w drugim kwartale roku obrotowego 2020/21, co oznacza wzrost o 23 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

Platige Image planuje rozwinąć działalność o produkcję własnych filmów, seriali oraz gier komputerowych - podała spółka w strategii na lata 2021-2025. Środki na realizację nowych planów mogą pochodzić m.in. z emisji akcji na NewConnect lub przenosin na rynek główny.

Przedział cenowy w IPO InPostu wynosi 14-16 euro za akcję, co implikuje kapitalizację rynkową na poziomie 7-8 mld euro. Oferta obejmuje 175 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy - podała spółka w prospekcie.

Księga popytu na akcje InPostu pokryta w całości po cenie 14-16 euro - poinformował Bloomberg.

InPost przewiduje, że jego marża EBITDA w Polsce w średnim okresie wzrośnie do "wysokich czterdziestu do niskich pięćdziesięciu" procent dzięki zwiększonemu wolumenowi przesyłek - podała spółka w prospekcie. Po trzech kwartałach 2020 marża EBITDA wzrosła do 37,9 proc. z 27,4 proc. przed rokiem.

Agencja Standard & Poor’s Global Ratings potwierdziła wszystkie oceny ratingowe Alior Banku - poinformował bank w komunikacie.

InPost przewiduje wzrost udziału e-commerce, z wyłączeniem artykułów spożywczych i napojów, w sprzedaży detalicznej w Polsce do 29 proc. w 2024 roku z 13 proc. w 2019 roku - podała spółka w prospekcie.

Przychody Asbisu w grudniu wzrosły rok do roku o 29 proc. do 343 mln USD - podała spółka w komunikacie.

TDJ EQUITY II podniósł cenę w wezwaniu na 30.157.629 akcji PGO, stanowiących około 31,32 proc. ogólnej liczby głosów i liczby akcji w kapitale zakładowym tej spółki, do 1,45 zł z 1,25 zł oferowanych wcześniej - poinformował pośredniczący w wezwaniu mBank.

Grupa Energa planuje realizację nowej farmy fotowoltaicznej PV Mitra o mocy ok. 100 MW. Inwestycja ma powstać na poeksploatacyjnych terenach kopalni Adamów w gminie Przykona w Wielkopolsce - podał PKN Orlen w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie 11 bit studios zdecydowało o wprowadzeniu programu motywacyjnego na lata 2021-2025. Celem programu jest wypracowanie w tym okresie łącznie 656 mln zł przychodów i 328 mln zł zysku brutto.

JR Holding ASI podpisał list intencyjny z firmą SatRevolution. Notowana na NewConnect spółka zamierza zainwestować w ten podmiot oraz wesprzeć go w wejściu na rynek NewConnect lub rynek regulowany GPW - podała JR Holding ASI w komunikacie.

Atende sprzedało 69,9 proc. udziałów Atende Medica za 1,2 mln zł - podała grupa w komunikacie.

WALUTY

Do końca tygodnia EUR/PLN powinien pozostać stabilny, a próby umocnienia złotego można spodziewać się w przyszłym tygodniu - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista BNP Paribas Wojciech Stępień. Dodał, że rentowności krajowych 10-letnich SPW wzrosły w ślad za bundem i w najbliższym czasie pozostaną w przedziale 1,2-1,3 proc.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5310 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2158 USD i 125,72 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA jest wyceniana blisko 53 USD za baryłkę, po niewielkim spadku notowań. Na rynkach dominuje pesymizm związany ze spodziewanym słabszym popytem na paliwa na świecie - informują maklerzy.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie są coraz wyższe w reakcji na rynkowy optymizm związany z poprawą prognoz popytu na metale bazowe. Miedź na LME w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana nieco wyżej wobec 8.044,50 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Dane GUS o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w grudniu zaskoczyły pozytywnie, jednak kolejne miesiące będą trudne - uważają ekonomiści. Jak wskazują, rozwój pandemii będzie pozostawać kluczowym czynnikiem kształtującym sytuację na rynku pracy. Za wyższymi niż oczekiwano wzrostami wskaźników, według ekonomistów, może stać przesunięcie pracowników z branż usługowych do przetwórstwa przemysłowego.

Bogdanka szacuje, że wypracowała w 2020 roku 462 mln zł EBITDA i 66,5 mln zł zysku netto. Wyniki są słabsze rdr, ale lepsze od oczekiwań rynkowych - wskazują analitycy.

W 2021 roku spółki z dużym udziałem eksportu powinny poprawiać wyniki po trudniejszym, z powodu pandemii, 2020 roku - oceniają analitycy. Wsparciem dla eksporterów powinien być relatywnie słaby kurs złotego wobec euro. Mimo, że w związku z brexitem nie wprowadzono ceł, to administracyjne zakłócenia i zmiany w łańcuchach dostaw związane z opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię, mogą utrudnić sprzedaż na brytyjskim rynku.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W 2021 roku można spodziewać się wzrostu cen modułów fotowoltaicznych w Polsce - oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Populacja Polski w 2025 roku spadnie do 37,98 mln z 38,32 mln, zmniejszy się też liczba osób w wieku produkcyjnym - podano w prognozie demograficznej MF, opracowanej dla potrzeb prognozy dochodów i wydatków FUS.

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec grudnia o 7,6 proc. mdm do 147,5 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje wzrosła 125 pb mdm i wynosi 77,7 proc.

Na sześciu głównych rynkach w Polsce sprzedano w 2020 roku 53 tys. mieszkań, czyli o 19 proc. mniej rdr - wynika z raportu firmy JLL.

Polski Fundusz Rozwoju przyznał spółce zależnej Enter Air pożyczkę płynnościową w kwocie 287 mln zł - podała spółka w komunikacie. Uzyskane środki posłużą poprawie bieżącej płynności grupy.

Wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i zapewnienie bardziej efektywnej ochrony klientów takich zakładów - m.in taki cel ma nowela ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którą w czwartek uchwalił Sejm.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę w sprawie czternastej emerytury. Rząd szacuje, że dodatkowe świadczenie jesienią otrzyma ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze.

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Zgodnie z nią od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 50 zł brutto. Najniższe wyniosą 1250 zł.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Laboratorium genXone zidentyfikowało brytyjski szczep koronawirusa u chorego z województwa małopolskiego. Informacje o swoim odkryciu Laboratorium podało na Twitterze, oficjalnie potwierdzili je także w czwartek pracownicy firmy w rozmowie z PAP.

Obecność tzw. brytyjskiej mutacji wirusa w Polsce została zgłoszona do międzynarodowego systemu raportowania sekwencji wirusa (GISAID) – przekazał PAP w czwartek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Wykryto 7152 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej, bo 874 z nich na Mazowszu; zmarło 419 osób – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

W Polsce wykonano dotąd 591.785 szczepień przeciw COVID-19 – wynika z danych widniejących w czwartek na rządowej stronie internetowej gov.pl.

56 proc. badanych w Polsce zamierza zaszczepić się przeciw COVID-19 - wynika z badania CBOS. W listopadzie taką chęć deklarowało 36 proc. badanych.

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd w Polsce ponad blisko 8 mln osób. Ostatniej doby wykonano 47.141 testów, w tym 14.499 testów antygenowych – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Poza standardowym kontraktem z Pfizerem poprzez mechanizm europejski domówiliśmy 25 milionów dawek szczepionki - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak wyjaśnił, 10 mln z tej puli trafi do Polski w pierwszym półroczu tego roku, a kolejne 15 mln w drugim.

Z punktu widzenia epidemicznego w pierwszej kolejności do "otwarcia" jest handel - wyjaśnił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapewniał, że rząd chce podejmować decyzje wychodzące naprzeciw oczekiwaniom społecznym, ale tłumaczył zarazem, że trudno przewidzieć scenariusz rozwoju epidemii.

Mimo spadku dostaw szczepionek od firmy Pfizer zaplanowane przez rząd tempo szczepień zmalało nieznacznie – mówił w czwartek w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział, że od przyszłego tygodnia dostawy wrócą do poprzedniego poziomu, a w połowie lutego wzrosną.

W I kwartale roku do Polski powinno trafić 800 tys. szczepionek Moderny, a łącznie w tym czasie powinniśmy otrzymać 5,6 mln szczepionek – mówił w czwartek w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niepełnosprawni i ich opiekunowie szczepieni będą zgodnie z przynależnością do grupy wiekowej, chyba że mają schorzenia wskazane w rozporządzeniu epidemicznym jako choroby przewlekłe kwalifikujące do szczepień w pierwszej grupie – zaznaczył w Sejmie w czwartek szef KPRM i pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Sejm odrzucił w czwartek uchwałę Senatu, odrzucającą w całości ustawę o rezerwach strategicznych. Wynik głosowania oznacza, że ustawa trafi teraz do prezydenta.

Życzę, żeby pani zaangażowanie w prace Senatu przyniosło wiele korzyści Stanom Zjednoczonym Ameryki i całej społeczności międzynarodowej - podkreślił marszałek Senatu Tomasz Grodzki w liście do wiceprezydent USA Kamali Harris. Zadeklarował też gotowość Senatu RP do dialogu z Senatem Stanów Zjednoczonych.

Liczę na współpracę z Joanną Muchą w przyszłości - powiedział lider PO Borys Budka, pytany o jej odejście do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Dodał, że z lojalnością partyjną jest czasem tak jak z lojalnością w związku - "czasem pojawia się ktoś atrakcyjny, kuszący, oferujący fajerwerki".

Sędzia Leszek Mazur poinformował I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską o rezygnacji z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa; w związku z tym I prezes zwoła posiedzenie Rady na 29 stycznia - poinformował rzecznik SN Aleksander Stępkowski. KRS odwołała tydzień temu w głosowaniu przewodniczącego Rady sędziego Leszka Mazura i rzecznika prasowego sędziego Macieja Miterę. Ten drugi stracił też funkcję członka prezydium. I prezes SN - jak informowała - zwróciła się wtedy o opinię prawną w związku z sytuacją w KRS. W poniedziałek przekazano, że według tej opinii czynności zmierzające do odwołania przewodniczącego i członka prezydium KRS były niezgodne z prawem.

Modelu, w którym to obywatel musi udowadniać swoją niewinność, Porozumienie nie poprze i tu się nic nie zmieniło - stwierdził w czwartek wiceszef klubu PiS, polityk Porozumienia Michał Wypij. Dodał, że nie widział autopoprawki, która miała zostać złożona do projektu PiS ws. mandatów.

KO proponuje, by w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania rozkazu lub polecenia mogło dojść do popełnienia przestępstwa, postępowanie dyscyplinarne wobec policjanta i jego bezpośredniego przełożonego wszczynane było z urzędu. Złożony zostanie odpowiedni projekt zmian w ustawie o Policji.

Jeśli chodzi o spalanie węgla w piecach domowych, to Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejsce w UE - mówi zajmujący się inżynierią ochrony powietrza dr hab. Grzegorz Wielgosiński. Jego zdaniem, najlepszym sposobem walki ze smogiem jest podłączanie gospodarstw domowych do elektrociepłowni.

Łódzcy radni zgodzili się na sprzedaż lotniska im. Władysława Reymonta. Rządząca koalicja KO-SLD tłumaczy, że lotnisko przynosi miastu straty, zaś przeciwni sprzedaży radni PiS uważają, że pozbycie się udziałów podczas kryzysu w branży lotniczej tym bardziej narazi samorząd na straty.

Kilkanaście osób zostało zatrzymanych m.in. za naruszenie nietykalności cielesnej policjantów w czasie środowego protestu w stolicy - poinformowała w środę późnym wieczorem stołeczna policja. Jeden z policjantów z urazem głowy został zabrany do szpitala.

Podczas środowych działań policjanci wylegitymowali 213 osób. Zatrzymano 11 osób, w tym 10 miało dopuścić się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak.

Krakowska prokuratura okręgowa odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie kard. Stanisława Dziwisza - dowiedziała się PAP. Europoseł Łukasz Kohut zarzucił duchownemu, że ten uczestniczył w procederze tuszowania nadużyć seksualnych księży wobec nieletnich.

Policjanta z wydziału kryminalnego komendy policji w Mrągowie (warmińsko-mazurskie) została oskarżona o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej sprawy stalkera - zabójcy. Policjantka miała wpisać w dokumentach, że wszczęła postępowanie w sprawie nękania kobiety dwa dni przed jej śmiercią, w rzeczywistości zrobiła to po zabójstwie. Sąd rozważy warunkowe umorzenie sprawy policjantki.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Prezydent USA Joe Biden podpisał w środę w Gabinecie Owalnym pierwsze zarządzenia. Wśród nich jest dokument odwracający decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu USA z paryskiego porozumienia klimatycznego.

Jedna z pierwszych decyzji nowego prezydenta USA Joe Bidena dotyczyła Kanady. W środę odwołał zgodę na budowę rurociągu Keystone XL który miał transportować kanadyjską ropę do amerykańskich rafinerii. Decyzja wywołała mieszane reakcje w Kanadzie.

Pierwszego dnia rządów nowego prezydenta Joe Bidena Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) zakomunikował o wstrzymaniu programu, na mocy którego osoby ubiegające się o azyl w USA były odsyłane do Meksyku, gdzie oczekiwały na przesłuchanie w amerykańskim sądzie.

Dr Anthony Fauci, główny doradca medyczny nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, oświadczył w czwartek, że USA pozostaną członkiem WHO i będą w pełni uczestniczyć w pracach Organizacji. Poprzedni prezydent Donald Trump planował wyprowadzić USA z WHO.

Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) administracji Joe Bidena określiła w środę nałożenie sankcji przez Chiny na 28 osób z administracji byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, jako "cyniczne i bezproduktywne" i wezwała sympatyków obu partii w USA do ich potępienia.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde wezwała w czwartek kraje UE do przyspieszenia wdrażania funduszu odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, aby ożywienie gospodarcze było szybkie i zrównoważone w całej Wspólnocie.

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą UE do opracowania nowej strategii stosunków z Rosją i wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2. Dokument został przygotowany w odpowiedzi na aresztowanie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Rezolucja jest niewiążąca.

Państwa unijne jednogłośnie zaakceptowały w czwartek zalecenia Rady UE określające wspólne ramy stosowania szybkich testów antygenowych i wzajemnego uznawania wyników testów na Covid-19 w całej Wspólnocie.

Platforma COVAX, która ma zapewnić sprawiedliwy dostęp do szczepionek na Covid-19, zamierza przekazać biednym krajom w 2021 roku 1,8 mld dawek tych preparatów - poinformowali w czwartek koordynatorzy programu.

Wielka Brytania odmawia nadania pełnego statusu dyplomatycznego ambasadorowi Unii Europejskiej w Londynie, co powoduje spór między stronami po niedawnym brexicie – informuje w czwartek BBC.

Koncern farmaceutyczny Pfizer przekazał Komisji Europejskiej, że dostawy szczepionek przeciw Covid-19 w tym tygodniu są ograniczone, ale w przyszłym tygodniu wrócą do normalnego poziomu - poinformował w czwartek na konferencji w Brukseli rzecznik KE Stefan De Keersmaecker.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel złożyła gratulacje nowemu prezydentowi USA Joe Bidenowi i nowej wiceprezydent Kamali Harris w dniu ich zaprzysiężenia. Dzień inauguracji nazwała świętem amerykańskiej demokracji, dodała, że liczy na nowy rozdział w niemiecko-amerykańskiej przyjaźni.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała w czwartek, że wszyscy Niemcy będą mieli okazję zaszczepić się przeciw Covid-19 do końca lata 2021 r. Jednocześnie zapewniła, że szczepionki mogą być "względnie szybko" przystosowane do nowych odmian wirusa.

Liczba potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa w Niemczech zwiększyła się w ciągu ub. doby o 20.398 do 2.088.400. Zmarło 1013 osób zwiększając łączny bilans ofiar śmiertelnych do 49.783 - poinformował w czwartek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 22 848 osób, a na Covid-19 zmarło w szpitalach 346 osób – poinformowała w czwartek Agencji Zdrowia Publicznego (SPF).

Francja opowiada się za możliwością przeprowadzania kontroli sanitarnych na granicach wewnątrzeuropejskich, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nowych wariantów koronawirusa – zapowiedział rzecznik rządu Gabriel Attal przed szczytem Rady Europejskiej.

Francuscy naukowcy wskazują, że koronawirus nie tylko przenika do mózgu, ale także zakaża neurony, przedostając się przez receptor ACE2 – wynika z francusko-amerykańskiego badania opublikowanego w styczniu w „Journal of experimental medicine”.

Ministerstwo zdrowia Francji poinformowało w czwartek o stwierdzeniu 139 poważnych przypadków skutków ubocznych u osób, którym podano szczepionkę firm Pfizer i BioNTech przeciwko Covid-19. Pięć starszych osób zmarło po zaszczepieniu.

Branżę turystyczną i narciarską we Francji czeka czarny sezon – prognozuje w czwartek dziennik „Le Figaro”, powołując się na zapowiedzi władz o pozostawieniu zamkniętych wyciągów narciarskich w lutym.

Resort zdrowia Hiszpanii potwierdził w czwartek najwyższą od początku epidemii koronawirusa dobową liczbę infekcji - ponad 44 tys. Według służb medycznych kilku regionów kraju w ostatnich dniach występują problemy z użyciem szczepionek przeciwko Covid-19.

Holenderskie linie lotnicze KLM poinformowały w czwartek, że z powodu kryzysu koronawirusowego zlikwidują kolejne 800 do 1000 miejsc pracy, gdyż ubiegłoroczne zmniejszenie zatrudnienia o 5 tys. osób okazało się niewystarczające.

521 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech w wyniku zakażenia koronawirusem, potwierdzono 14078 nowych przypadków infekcji - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Liczba wykonanych jednego dnia testów wynosi 267 tys. 5 proc. z nich było pozytywnych.

Z powodu redukcji dostaw szczepionki na Covid-19 firmy Pfizer dzienna liczba osób, które ją otrzymują we Włoszech spadła ze średnio 80 tysięcy do 28 tysięcy - poinformował w czwartek komisarz do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri. Większość zapasów potrzeba na drugą dawkę.

Sytuacja służby zdrowia w Portugalii jest dramatyczna i niebawem może zabraknąć miejsc w szpitalach dla zainfekowanych koronawirusem - ogłosiła w czwartek minister zdrowia Marta Temido. Przedstawicielka rządu Antonia Costy, który rozważa zamknięcie placówek oświatowych, ogłosiła też otwarcie szpitala polowego w Lizbonie.

Brytyjski premier Boris Johnson oświadczył, że rekordowy wzrost zgonów na Covid-19, jaki zanotowano w środę, jest "przerażający". Dodał, że należy liczyć się z dalszym wzrostem ze względu na rozprzestrzenianie się nowej, bardziej zaraźliwej mutacji wirusa.

Parlament Holandii poparł inicjatywę rządu dotyczącą godziny policyjnej, która zostanie wprowadzona po raz pierwszy od drugiej wojny światowej. Pełniący obowiązki premiera Holandii Mark Rutte forsował takie rozwiązanie ze względu na nowe mutacje koronawirusa.

Twitter zablokował konto ambasady Chin w USA za wpis, w którym placówka broniła polityki Pekinu wobec kobiet z muzułmańskiej grupy etnicznej Ujgurów. Tweet był niezgodny z „polityką przeciw odczłowieczaniu” – przekazała w czwartek amerykańska platforma.

Ukraiński rząd na pilnie zwołanym posiedzeniu zdymisjonował w czwartek wiceministra Witalija Nemiłostiwego. W środę media opublikowały nagranie, na którym widać, jak mężczyzna przypominający Nemiłostiwego, nie stosował się do poleceń policjantów, podejrzewających go o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Rosyjski regulator mediów, urząd Roskomnadzor, zwrócił się do serwisu internetowego TikTok z żądaniem usunięcia "apeli do nieletnich użytkowników" o udział "w niezgodnych z prawem masowych akcjach protestu". Chodzi m.in. o akcje w obronie Aleksieja Nawalnego.

Prokuratura generalna Rosji zażądała w czwartek ograniczenia dostępu do stron internetowych, które publikują apele o udział w "niezgodnych z prawem akcjach 23 stycznia" br. Na ten dzień zapowiedzieli protesty zwolennicy opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Po publikacji materiału dotyczącego luksusowego pałacu należącego według Aleksieja Nawalnego do prezydenta Rosji Władimira Putina ukraińska redakcja BBC w czwartek przypomina najbardziej znane posiadłości ukraińskich polityków i biznesmenów.

Liczba osób, które zmarły w Rosji w ciągu jednej doby na Covid-19, po raz pierwszy w 2021 roku przekroczyła sześćset. Jak poinformował w czwartek sztab rządowy, 612 pacjentów zmarło w ciągu minionej doby. Jest to maksymalny wskaźnik od początku roku.

Co najmniej 28 zginęło, a 73 zostało rannych w czwartek w wyniku podwójnego samobójczego zamachu bombowego na ruchliwym targu w stolicy Iraku, Bagdadzie - podały władze i wojsko. Na razie nikt nie przyznał się do ataku. Część rannych jest w ciężkim stanie. (PAP Biznes)

asa/ ana/ osz/

Ostatnie wiadomości