Strata netto Trakcji w 2020 r. wyniosła 64,9 mln zł - szacunki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 sty 2021, 18:40

Strata netto Trakcji w 2020 r. wyniosła 64,9 mln zł - szacunki

Strata netto Trakcji w 2020 r. wyniosła 64,9 mln zł - wynika z podanych przez spółkę szacunkowych wyników. Przychody ze sprzedaży wyniosły 652,75 mln zł, a strata EBITDA 32,1 mln zł.

Jak podała spółka, na wynik EBITDA i netto miały wpływ koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej.

Stratę brutto ze sprzedaży w 2020 r. Trakcja szacuje na 18,6 mln zł.

Trakcja poinformowała, że największy wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży miała wycena kontraktu kolejowego realizowanego w formule "projektuj i buduj", na którym po wykonaniu znacznej części prac projektowych i badań geotechnicznych rozpoznano odstępstwa od warunków prezentowanych przez zamawiającego w specyfikacji przetargowej. W ocenie spółki, spowodowało to konieczność wykonania nieprzewidzianych wcześniej prac.

Ponadto, wpływ na wynik brutto miało zwiększenie kosztów stałych spowodowanych wydłużeniem terminów realizacji kontraktów w związku z m.in. przedłużającymi się negocjacjami z instytucjami finansowymi, obostrzeniami związanymi ze stanem pandemii oraz realizacją innych, równoległych inwestycji infrastrukturalnych.

Spółka poinformowała, że wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na jej wynik brutto w czwartym kwartale był ujemny i wyniósł 23,35 mln zł.

Raport Trakcji za 2020 r. zostanie opublikowany 15 kwietnia. Szacunkowe wyniki nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów.

(PAP Biznes), #TRK

doa/

Zobacz także: Trakcja SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości