Photon Energy otrzymał długoterminowe finansowanie elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 sty 2021, 12:31

Photon Energy otrzymał długoterminowe finansowanie elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech

Photon Energy otrzymał finansowanie z CIB Bank dla dziesięciu elektrowni o łącznej mocy 14,1 MWp, zlokalizowanych w gminie Püspökladány, na Węgrzech. Długoterminowa, tj. 15-letnia, umowa finansowania ma wartość 4,6 mld HUF, czyli 12,9 mln EUR.

Jest to druga umowa dotycząca finansowania projektów fotowoltaicznych, podpisana z CIB Bank, który stał się drugim międzynarodowym partnerem finansowym Photon Energy na Węgrzech.

- Dzięki drugiej umowie z CIB Bank zapewniliśmy długoterminowe finansowanie kolejnych elektrowni zlokalizowanych na Węgrzech. Aktualnie wszystkie węgierskie projekty fotowoltaiczne objęte są długoterminowym finansowaniem. W efekcie zyskujemy dodatkową płynność, która pozwoli nam kontynuować ekspansję, rozbudowując portfel elektrowni - mówi Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy.

Portfel podlegający refinansowaniu obejmuje dziesięć elektrowni fotowoltaicznych z licencą METÁR o łącznej mocy 14,1 MWp w gminie Püspökladány, na Węgrzech. Elektrownie dostarczają czystą energię elektryczną do sieci od października 2020 r., a docelową moc osiągnęły w listopadzie ubiegłego roku.

Długoterminowe finansowanie, tj. 15-letnie, w wysokości 4,6 mld HUF (12,9 mln EUR) zapewni CIB Bank, drugi co do wielkości węgierski bank komercyjny, należący do włoskiej grupy Intesa Sanpaolo.

Photon Energy dostarczył usługi inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowlane dla wszystkich wyżej wymienionych elektrowni poprzez swoją spółkę zależną Photon Energy Solutions HU Kft. Spółka zależna grupy, Photon Energy Operations HU Kft, zapewni z kolei długoterminowy monitoring oraz obsługę i serwis elektrowni.

O Photon Energy:

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp, z czego 74,7 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 594,6 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar), 97,4 MWp w Rumunii, 96,6 MWp na Węgrzech oraz 4,6 MWp w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Ponadto, firma jest na zaawansowanym etapie budowy dwóch elektrowni fotowoltaicznych na skalę przemysłową o łącznej mocy 14 MWp w Leeton w Australii. Dodatkowo, spółka zależna – Photon Water Technology (PWT) – opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii.

Źródło: Spółka, #PEN

Zobacz także: Photon Energy NV - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości