Podaż pieniądza (M3) w grudniu wzrosła o 16,4 proc. rdr, mdm wzrosła o 1,8 proc. - NBP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 sty 2021, 14:01

Podaż pieniądza (M3) w grudniu wzrosła o 16,4 proc. rdr, mdm wzrosła o 1,8 proc. - NBP

Podaż pieniądza (M3) w grudniu wzrosła o 16,4 proc. rdr, do 1.822.650,053 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 1,8 proc.

Poniżej podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji:

WyszczególnienieStan naStan naStan naZmiana odZmiana od
WYSZCZEGÓLNIENIE31.12.201930.11.202031.12.202031.12.201930.11.2020
w mln złw mln złw mln złw mln złw %w mln złw %
A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3)1 565 574,71 790 685,61 822 650,1257 075,316,431 964,51,8
1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków)224 072,7304 120,3306 735,282 662,536,92 614,90,9
2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych1 328 575,21 479 694,31 507 936,1179 360,913,528 241,81,9
2.1. Gospodarstwa domowe881 387,9953 479,9977 054,995 667,010,923 575,02,5
2.2. Pozostałe instytucje finansowe52 289,653 710,750 795,0-1 494,6-2,9-2 915,7-5,4
2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe316 238,7378 625,6376 431,860 193,119,0-2 193,7-0,6
2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom.26 844,730 866,129 603,62 758,910,3-1 262,5-4,1
2.5. Instytucje samorządowe37 180,853 606,554 271,217 090,446,0664,71,2
2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego14 633,59 405,519 779,65 146,135,210 374,1110,3
3. Pozostałe składniki pieniądza M312 926,86 871,07 978,8-4 948,0-38,31 107,816,1
B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł344 825,3427 159,6428 790,083 964,724,31 630,50,4
w mln EUR80 973,495 392,892 916,311 942,914,7-2 476,6-2,6
C. Aktywa krajowe netto1 220 749,41 363 526,01 393 860,0173 110,614,230 334,02,2
1. Należności od sektorów krajowych1 324 871,11 386 945,11 385 181,860 310,74,6-1 763,4-0,1
1.1. Gospodarstwa domowe766 334,4786 035,4789 078,522 744,13,03 043,10,4
1.2. Pozostałe instytucje finansowe102 777,8158 094,6159 722,056 944,255,41 627,41,0
1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe388 278,0376 382,2367 127,1-21 150,9-5,4-9 255,1-2,5
1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom.7 621,07 988,77 995,2374,24,96,50,1
1.5. Instytucje samorządowe59 860,058 444,261 259,01 399,02,32 814,84,8
1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego0,00,00,00,0.0,0.
2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego310 282,8366 595,8411 607,2101 324,432,745 011,412,3
3. Pozostałe pozycje (netto)-414 404,5-390 014,9-402 928,911 475,6-2,8-12 914,03,3
Informacje uzupełniające:
Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR4,25854,47794,6148-8,4-3,1
Kurs średni NBP PLN/ 1 USD3,79773,73643,7584--1,0-0,6
Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR35 826,939 382,636 820,3993,42,8-2 562,2-6,5

(PAP Biznes)

tus/

Ostatnie wiadomości