SoftBlue rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości ponad 10 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 sty 2021, 08:10

SoftBlue rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości ponad 10 mln zł

Notowana na NewConnect spółka z sektora IT – SoftBlue SA – rozpoczyna publiczną emisję akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego firmy nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru Internetu Rzeczy. Zapisy na akcje będą prowadzone w dniach 26 stycznia – 12 lutego. Obecnie głównym projektem realizowanym przez SoftBlue jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego.

- Dziś rozpoczęła się Oferta Publiczna akcji SoftBlue, z której chcemy pozyskać ponad 10 mln zł. Zapisy będą prowadzone do 12 lutego. Kilka dni później nastąpi przydział Akcji Oferowanych w ramach emisji. Liczymy, że kampania będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, a pozyskane z niej środki posłużą nam w celu dalszego, dynamicznego rozwoju naszej spółki, w tym przede wszystkim wzmocnieniu oferty IoT dedykowanej klientom przemysłowym. Znaczącą część kwoty zamierzamy przeznaczyć na rozwój i promocję naszego najnowszego produktu Autonomous Data Controler – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue.

Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Prawo Poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki, osobom, które posiadały akcje SoftBlue w dniu 11 stycznia br. Za każdą jedną akcję spółki przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru.

Zapisy w ramach oferty akcji można składać w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy.

SoftBlue działa na rynku IT od 2003 roku. Spółka specjalizuje się między innymi w obszarze Internetu Rzeczy. Firma ma na swoim koncie kilka innowacyjnych rozwiązań. Wśród nich jest mobilna stacja do monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem (smogobus) oraz system zdalnego monitoringu i analizy rozbioru wody, który stanowi połączenie rozwiązań IoT i zaawansowanej analityki danych. Rozwiązanie pozwala zoptymalizować wykorzystanie zasobów czystej wody oraz zmniejszyć koszty dystrybucji. SoftBlue jest także prekursorem tematyki antysmogowej w Polsce i autorem systemu AirDron. Dzięki wbudowanym specjalistycznym sensorom i czujnikom system na bieżąco monitoruje stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce. – Większość naszych rozwiązań IoT stanowi istotną część Przemysłu 4.0. Pozostałe rozwiązania, takie jak AirDron, to popularne wśród naszych klientów narzędzia, które służą do ochrony środowiska. – dodaje Michał Kierul.

Najnowszym rozwiązaniem SoftBlue z dziedziny automatyki przemysłowej jest system do racjonalnego zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler. Nowoczesny rejestrator służy do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych oraz prezentację wyników analizy. Cechy tego urządzenia mają za zadanie realnie wpłynąć na obniżenie kosztów przedsiębiorstw, a tym samym wpłynąć na ich konkurencyjność. Podsumowując, autorskie rozwiązania SoftBlue z obszaru IoT, korzystnie wpływają na działalność zakładów, między innymi ograniczają zużycie energii poprzez maszyny i urządzenia przemysłowe. Pozwalają też na zarządzanie energią zużywaną w projektowanym lub modernizowanym budynku, a także obniżają ilość energii pobieranej z sieci.

Aktualnie SoftBlue finalizuje kolejny etap budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach projektu optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. W styczniu br. spółka podpisała umowę z Wykonawcą obiektu. Zgodnie z harmonogramem prac, zakończenie budowy powinno nastąpić w Q4 2022 r.

W grudniu 2020 r. SoftBlue – za 0,5 mln zł – sfinalizowało transakcję zakupu zorganizowanej części notowanego na NewConnect easyCALL.pl, dywersyfikując w ten sposób działalność w obszarze telekomunikacji. Tym samym spółka nabyła prawa do całości biznesu firmy telekomunikacyjnej. SoftBlue w strukturach easyCALL.pl utworzy zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz zapewni zaplecze specjalistyczne do rozwoju i wsparcia w zakresie nowych produktów telekomunikacyjnych.

O SoftBlue:

SoftBlue SA to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju. SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron.

W listopadzie 2020 r. SoftBlue uzyskało certyfikat od Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o. Dokument obejmuje wykonanie wysokiej jakości usług w zakresie projektowania, budowy, sprzedaży, wdrażania szkoleń biznesowych i technologicznych, a także badań oraz projektów naukowych.

Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #SBE

Ostatnie wiadomości