Skrót wiadomości - piątek, 29 stycznia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 sty 2021, 06:01

Skrót wiadomości - piątek, 29 stycznia

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Produkt Krajowy Brutto Polski w 2020 r. spadł o 2,8 proc., po wzroście o 4,5 proc. w 2019 roku - podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny. Z danych wynika, że w 2020 roku popyt krajowy spadł o 3,7 proc., inwestycje spadły o 8,4 proc., a konsumpcja prywatna spadła o 3,0 proc.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii szacuje, że w 2021 r. wzrost PKB powinien być zbliżony do 4 proc. - podał resort w komentarzu do piątkowych danych GUS dot. dynamiki PKB za 2020 r.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-grudzień 2020 r. wzrosła o 0,9 proc. rdr, przy zatrudnieniu niższym o 1,9 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Szacujemy, że w IV kw. 2020 r. PKB był o ok. 3,3-2,9 proc. niższy niż rok wcześniej - poinformował PAP szef resortu finansów Tadeusz Kościński. Zaznaczył, że to lepszy wynik niż w II kw. ub. r., co pokazuje, że nasza gospodarka dość dobrze adaptuje się do nowych warunków.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w styczniu w Polsce spadł do 68,5 pkt. z 70,1 pkt. w grudniu - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w IV kwartale 2020 r. wzrósł o 0,1 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w I wyliczeniu.

Stopa bezrobocia w Niemczech w I 2021 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,0 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Produkt Krajowy Brutto Francji spadł o 1,3 proc. w IV kwartale 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Insee w I wyliczeniu.

Wydatki konsumentów we Francji w XII mdm wzrosły o 23,0 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu spadły o 18,0 proc., po korekcie z -18,9 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny INSEE w Paryżu.

Produkt Krajowy Brutto Hiszpanii wzrósł o 0,4 proc. w IV kwartale 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny w I wyliczeniu.

W Japonii stopa bezrobocia w XII wyniosła 2,9 proc. wobec również 2,9 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe.

Produkcja przemysłowa w Japonii w XII spadła o 1,6 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu.

Wydatki amerykańskich konsumentów w grudniu 2020 r. spadły o 0,2 proc. mdm, po spadku o 0,7 proc. miesiąc temu, po rewizji z 0,4 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano -0,4 proc. mdm.

Deflator PCE w USA w grudniu wyniósł 1,3 proc. rdr, wobec 1,1 proc. rdr miesiąc wcześniej i wobec konsensusu na poziomie 1,1 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w styczniu wyniósł 79 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 79,2 pkt.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w styczniu do 63,8 pkt. z 59,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych.

BUDŻET, DŁUG

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 163,8 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 118,8 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego na dzieci do 8 roku życia od 1 II do 14 II wynosi ok. 450 mln zł - podano w ocenie skutków regulacji rozporządzenia. Rząd przedłużył dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 lutego na dotychczasowych zasadach.

PFR wyemituje 7-letnie obligacje o wartości do 1 mld zł, które obejmie Europejski Bank Inwestycyjny - podał PFR w liście emisyjnym. Obligacje serii PFR0228 będą oprocentowane 1,30 proc. w stosunku rocznym. Emisja przeprowadzana jest na potrzeby Tarczy 2.0 dla mikro-, małych i średnich firm.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie planuje w lutym 2021 r. przetargów sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - podał bank w komunikacie. Informacja o kalendarzu przetargów na marzec zostanie opublikowana 26 lutego.

W grudniu 2020 roku udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł o 1,4 mld zł do 133,8 mld zł - podało ministerstwo finansów w komunikacie.

Ministerstwo Finansów planuje w lutym jeden przetarg sprzedaży obligacji, w dn. 18 lutego o wartości 4-7 mld zł i jeden przetarg zamiany w dn. 4 lutego - podał resort finansów w komunikacie.

Narodowy Bank Polski planuje w lutym przeprowadzić jedną operację strukturalną skupu obligacji - w dn. 17 lutego - podał bank w komunikacie. Harmonogram operacji otwartego rynku NBP na luty przewiduje regularne emisje bonów i w razie potrzeby operacje repo.

GIEŁDA

Realizacja zysków na akcjach CD Projektu pociągnęła WIG20 w dół. Analitycy wskazują na silną korelację krajowych notowań z rynkami zagranicznymi i przeważające w USA słabe nastroje.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 spadł o 2,0 proc. do 1.948,01 pkt. WIG zniżkował o 1,42 proc. do 56.978,68 pkt., mWIG40 poszedł nieznacznie w górę (o 0,02 proc.) do 4.101,69 pkt., a sWIG80 nieznacznie stracił (o 0,03 proc.) do 16.895,54 pkt.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 1,2 pkt. proc. do 47,4 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 0,5 pkt. proc. do 30 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

SPÓŁKI

PKN Orlen, Baltic Power oraz NP Baltic Wind, spółka kanadyjskiej grupy Northland Power Inc., zawarły umowę joint venture w sprawie współpracy przy projekcie morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW - podał Orlen w komunikacie. Kanadyjska spółka obejmie docelowo 49 proc. udziałów w farmie, w tym roku planuje zainwestować w rozwój projektu około 290 mln zł.

Citigroup Global Markets Europe w pełni wykonał opcję dodatkowego przydziału, sprzedając dodatkowe 26,25 mln akcji InPostu po cenie 16 euro za akcję. Oferta InPostu zwiększyła się do 3,2 mld euro - podał InPost w komunikacie.

Wyniki grupy Arctic Paper w 2020 roku, pomimo spadku przychodów, powinny być co najmniej zbliżone do osiągniętych w 2019 roku, dzięki zarządzaniu kosztami operacyjnymi i cenami papieru – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Michał Jarczyński. Dodał, że w 2021 roku Arctic chce zwiększać pozycję rynkową, a wykorzystanie mocy produkcyjnych ma przekroczyć 90 proc. wobec 80 proc. w 2020 roku.

Dekpol Budownictwo podpisał ze spółką PDC Industrial Center 134 umowę na budowę hal magazynowo - produkcyjnych w Gdańsku - podał Dekpol w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie umowy zostało ustalone na poziomie ok. 10 proc. przychodów grupy za 2019 r., które wyniosły 772,1 mln zł.

Game Island planuje pozyskać 1,5 mln zł w ramach oferty pre-IPO i zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie 2021 i 2022 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie styczeń-grudzień do 36,63 proc. całego rynku wobec 40,35 proc. w analogicznym okresie ub. roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Skorygowany zysk na akcję Caterpillar wyniósł w IV kw. 2,12 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym. Oczekiwano 1,48 USD.

PKP Cargo w 2020 roku przewiozło 84,6 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 14,1 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

PKO BP zawarł w sądzie z klientem pierwszą, pilotażową ugodę, dotyczącą kredytu hipotecznego we franku szwajcarskim, zgodną z propozycją przewodniczącego KNF i w ramach pilotażu będzie proponował kolejnym swoim klientom zawarcie takich ugód - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe banku.

Grupa Monnari zdecydowała o odstąpieniu od 24 umów najmu powierzchni sprzedażowych w centrach handlowych - podała spółka w komunikacie. Powierzchnia tych sklepów stanowi ok. 13,2 proc. całkowitej powierzchni dla marek grupy.

Spółka rozwijająca projekt morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk I podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie projektu do sieci - podała Polenergia w komunikacie.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki umowę kredytu w łącznej kwocie do 160 mln zł, przeznaczonego na finansowanie projektu inwestycyjnego w Elektrowni Konin - podał ZE PAK w komunikacie.

Bloober Team przedłuża przegląd opcji strategicznych do końca marca 2021 roku - podała spółka w komunikacie.

PGNiG zdecydował o niekontynuowaniu dalszych negocjacji z Tauronem w sprawie zakupu udziałów w spółce Tauron Ciepło- poinformował PGNiG w komunikacie.

Wartość kredytów udzielonych za pośrednictwem Open Finance w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 1,72 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 2,52 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

W najbliższym czasie EUR/PLN pozostanie na niższych poziomach, między 4,50 a 4,52 - powiedział PAP Biznes główny ekonomista DM TMS Brokers, Konrad Białas. Podaż obligacji na rynku pierwotnym nie zapowiada presji na wzrost rentowności, przez co 10-latki powinny stabilizować się blisko lub poniżej 1,20 proc.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5385 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2137 USD i 127,05 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA traci na wartości - na rynkach rosną obawy, że szybkie rozprzestrzenianie się nowych wersji koronawirusa i konieczność wprowadzania lockdownów w gospodarkach wpłynie negatywnie na krótkoterminowe prognozy popytu na paliwa - informują maklerzy.

Na giełdzie metali LME w Londynie w piątek metale bazowe tanieją - od miedzi po cynk. Inwestorzy zachowują ostrożność w związku z sytuacją na rynkach finansowych w Chinach. Umacnia się dolar USA, co również nie zachęca do kupowania metali wycenianych w tej walucie. Miedź w dostawach 3-miesięcznych nieznacznie tanieje wobec 7.873,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2137 USD i 127,05 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

OPINIE, PROGNOZY

Dynamika PKB w I kw. 2021 r. będzie lekko ujemna, potem gospodarka będzie stopniowo odrabiać straty dzięki konsumpcji, przy wciąż słabej aktywności inwestycyjnej - oceniają ekonomiści, komentujący wstępny odczyt PKB za 2020 r. na poziomie -2,8 proc. W 2021 r. można spodziewać się 3-4-proc. wzrostu PKB.

Dane z ostatnich miesięcy pokazały, że końcówka ubiegłego roku w polskiej gospodarce była całkiem niezła, a to podnosi punkt startowy na 2021 r. - ocenia główny ekonomista Citi Handlowego, Piotr Kalisz. Zdaniem ekonomisty, w bieżącym roku NBP może nie zdecydować się na kolejne interwencje na rynku walutowym, a jeśli tak - to będą one bardzo sporadyczne.

Przejrzysta komunikacja dot. prowadzonej polityki monetarnej to jeden z koniecznych warunków dla skuteczności interwencji w trakcie kryzysu - powiedziała w wywiadzie z Obserwatorem Finansowym Asli Demirgüç-Kunt, główna ekonomistka Banku Światowego na Europę i Azję Centralną. Dodała, że działania NBP w kryzysie były skuteczne.

Grupa KGHM przedstawiła założenia budżetu na 2021 rok, które - w ocenie analityków - wyglądają neutralnie. Jak wskazują, pozytywnie zaskakuje m.in. planowany poziom produkcji miedzi w Sierra Gorda, a negatywnie - produkcja srebra w grupie.

Ceny paliw na stacjach powinny pozostać stabilne do połowy przyszłego tygodnia - prognozują analitycy e-petrol. Jak jednak wskazują, w jego dalszej części należy spodziewać się kolejnych wzrostów cen, a szczególnie autogazu.

W ślad za stabilizacją cen na rynku hurtowym w pierwszym tygodniu lutego ceny na stacjach benzynowych powinny pozostać stabilne - oceniają analitycy BM Reflex.

W 2021 r. można oczekiwać dalszych wzrostów kursów akcji, przy czym w pierwszej połowie roku może nastąpić zmiana liderów hossy, a inwestorzy wrócą do spółek typu "growth" - napisał w raporcie dotyczącym prognoz Skarbiec TFI na 2021 r., członek zarządu Jarosław Jamka.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Liczba ludności Polski w '20 spadła o ok. 115 tys. rdr - podał w piątek GUS.

Liczba ludności Polski w wieku poprodukcyjnym w 2020 r. wzrosła o ok. 180 tys. rdr - podał w piątek GUS.

Pogłowie świń w grudniu 2020 r. wzrosło o 4,6 proc. rdr - podał w piątek GUS.

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w organizacji egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego. Stosowne rozporządzenie planowane jest na II kwartał tego roku.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów walutowych. Posiedzenie Izby Cywilnej w tej sprawie wyznaczono na 25 marca - poinformował SN w komunikacie

W 2020 roku GDDKiA wypłaciła wykonawcom 18,3 mld zł, czyli o 4,6 mld zł więcej rdr - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie.

Przewozy intremodalne mocno rosły w 2020 roku i będą najwyższe w historii - ocenia Urząd Transportu Kolejowego..

W USA przyspiesza program szczepień. Łącznie wykonano już ponad 26 milionów zastrzyków, a w drugiej połowie stycznia średnio ponad milion dziennie - wynika z danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 6.144 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło 336 osób, a liczba szczepień wyniosła 84.315 - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 1.502.810 zakażeń, 36.780 zgonów i 1.097.036 szczepień.

Właśnie dostaliśmy informację od firmy Moderna, że w lutym firma ta dostarczy o 25 proc. mniej dawek szczepionki przeciwko COVID-19 - poinformował PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Oznacza to, że do Polski w lutym trafi prawdopodobnie nie 400 tys. dawek, ale 300 tys.

Wszystkie podmioty, które złamią obowiązujące obostrzenia epidemiczne, otrzymają stosowny mandat czy karę, automatycznie wyłączone są z pomocy finansowej - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. "A ta pomoc sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych nawet na jedno miejsce pracy" - dodał.

Krajowa Rada Sądownictwa wybrała w piątek sędziego Pawła Styrnę na nowego przewodniczącego Rady po rezygnacji z tej funkcji Leszka Mazura.

Policja wyprowadziła przy użyciu siły osoby, które po zakończeniu czwartkowego protestu pozostały pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie i nie zgodziły się na wylegitymowanie funkcjonariuszom. Protestujący stawiali bierny opór.

Lider PO Borys Budka skrytykował czwartkowe działania policji wobec protestujących w Warszawie. Za te wszystkie zajścia odpowiada osobiście Jarosław Kaczyński - najpierw podpalił Polskę, a potem uzbrojeni policjanci w sposób nieadekwatny do tej sytuacji atakują polskie kobiety - mówił Budka.W czwartek wieczorem przed TK w Warszawie odbyły się protesty ws. aborcji.

Po wyroku TK ws. aborcji zachodzi potrzeba wszczęcia kolejnej procedury wobec Polski, jeśli chodzi o nieprzestrzeganie praworządności - mówił lider Wiosny, europoseł Lewicy Robert Biedroń. Poinformował też, że odpowiednie wnioski skierował do unijnych komisarz Very Jourovej i Heleny Dalli.

Osoby spokojnie protestujące nie powinny być w żaden sposób represjonowane przez policję, korzystają z wolności zgromadzeń, z czego ja też wielokrotnie korzystam - podkreślił poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Według niego, liderzy polityczni powinni "zdecydowanie potępić ataki na dziennikarzy".

Sobota i niedziela są dniami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i apelujemy o to, żeby temu się poświęcić - mówiła w piątek na konferencji prasowej liderka ruchu Strajk Kobiet Marta Lempart, zapowiadając, że w ten weekend protesty ws. aborcji nie będą się odbywały. "Oddajemy pole WOŚP" - dodała.

Władze niemieckiego landu Nadrenia-Palatynat przekazały opolskim hospicjom 10 tys. maseczek ochronnych spełniających normę FFP-2 – poinformowało w piątek biuro prasowe urzędu marszałkowskiego w Opolu.

Po zapoznaniu się ze sprawą zakupu respiratorów w kwietniu 2020 r., mogę stwierdzić, iż decyzja o skorzystaniu z firmy E&K została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne, które nie dostrzegały przeciwwskazań do podjęcia takiej współpracy - czytamy w oświadczeniu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Nie żyje jezuita o. Andrzej Koprowski, twórca redakcji programów katolickich w Polskim Radio i TVP, były dyrektor programowy Radia Watykańskiego. Zmarł w piątek 29 stycznia - poinformował na twitterze rzecznik Episkopatu Polski o. Leszek Gęsiak SJ.

Obywatele RP zebrali się w piątek pod siedzibą Komendy Stołecznej Policji by "powitać" jej nowego szefa, nadinsp. Pawła Dzierżaka. Przedstawiciele ruchu oczekiwali spotkania z komendantem. "Mamy nadzieję na konstruktywną rozmowę" – mówili. Komendant nie skorzystał z zaproszenia.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Komisja Europejska dopuściła do obrotu w UE szczepionkę AstraZeneca po pozytywnej ocenie Europejskiej Agencji Leków (EMA) - poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen.

KE wprowadziła w piątek mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek przeciw Covid-19 z terytorium Unii Europejskiej. Ma on zapewnić transparentność w tej dziedzinie, a - w razie potrzeby - również zagwarantować dostawy na zakontraktowanym poziomie - poinformował wiceszef KE Valdis Dombrovskis.

Komisja Europejska przekonywała w piątek, że nie ma żadnych wątpliwości, iż kontrakt z AstraZeneca ws. zakupu szczepionek przeciw Covid-19 zobowiązuje tę firmę farmaceutyczną do dostarczenia dawek preparatu w liczbie zapisanej w umowie.

Komisja Europejska opublikowała w piątek kontrakt z AstraZeneca na dostawy szczepionek. Przekonywała, że nie ma żadnych wątpliwości, iż umowa ta zobowiązuje firmę do dostarczenia odpowiedniej liczby dawek szczepionki do UE i nie ma możliwości ich ograniczenia.

Szwajcarski koncern farmaceutyczny Novartis ogłosił w piątek, że podpisał wstępną umowę w sprawie udostępnienia swoich zakładów do wsparcia produkcji szczepionki przeciw Covid-19 Pfizer/BioNTech. Novartis planuje współpracować także z innymi producentami szczepionek.

Zgony osób starszych po podaniu szczepionki Pfizer-BioNTech przeciw Covid-19 nie miały związku ze szczepieniem - podała w Europejska Agencja Leków (EMA) w opublikowanym w piątek raporcie. Dokument potwierdził bezpieczeństwo tego preparatu.

Komisja Europejska przedłużyła do 31 grudnia 2021 r. obowiązywanie rozwiązań prawnych, które umożliwiają państwom członkowskim udzielanie wsparcia swoim gospodarkom w związku z pandemią Covid-19.

Amerykańska firma Novavax poinformowała w czwartek, że jej szczepionka miała 89,3 proc. skuteczności w zapobieganiu Covid-19 w badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i była prawie tak samo skuteczna w ochronie przed bardziej zakaźnym wariantem brytyjskim.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w piątek, że umowa KE z AstraZeneca jasno zobowiązuje tę firmę do dostarczenia konkretnych ilości szczepionki przeciw Covid-19. Wskazywała też fabryki w Wielkiej Brytanii jako źródła dostaw dla UE

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 14.022 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 839 kolejnych zgonów - poinformował w piątek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).

Koncern farmaceutyczny Moderna zawiadomił Włochy o tym, że w lutym zmniejszy o 20 procent dostawy swojej szczepionki- ogłosił w piątek nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii Domenico Arcuri. Zaapelował do wszystkich firm o wywiązanie się z kontraktów.

We Włoszech drugi tydzień z rzędu spada wskaźnik reprodukcji koronawirusa - poinformował w piątek Instytut Służby Zdrowia w najnowszym raporcie. W bieżącym tygodniu krajowy współczynnik obniżył się do 0,84. Jego redukcję zanotowano w niemal wszystkich regionach.

Firma Johnson&Johnson poinformowała w piątek, że jej jednodawkowa szczepionka przeciwko Covid-19 jest generalnie na świecie skuteczna w 66 proc., ale mniej skuteczna w RPA, skąd rozprzestrzenił się wysoce zakaźny wariant koronawirusa. Preparat w 85 proc. skutecznie zapobiega ciężkim przypadkom.

Rząd Portugalii, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ogłosił w piątek zakaz opuszczania podczas weekendu terenu powiatów. W tym samym czasie pod kilkoma szpitalami kraju ustawiają się długie kolejki karetek pogotowia z pacjentami.

Czeski rząd ogłosił w czwartek nowe restrykcje przeciwepidemiczne dotyczące podróżowania. Od soboty osoby będące w podróżach służbowych muszą posiadać zaświadczenie od pracodawców. Nowe ograniczenia związane z Covid-19 wprowadzono także w kurortach narciarskich.

Czynnikiem, który najbardziej ogranicza liczbę szczepień w szpitalach, jest to, że każdy w czasie podania preparatu chce zrobić selfie - powiedział w RTL 4 szef stowarzyszenia holenderskich szpitali (LNAZ) Ernst Kuipers.

Węgierski urząd leków wydał zgodę na dopuszczenie do użytku chińskiej szczepionki przeciw koronawirusowi produkowanej przez firmę Sinopharm – poinformowała w piątek naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller na wirtualnej konferencji prasowej.

Chęć zaszczepienia się przeciwko Covid-19 wyraża obecnie 89 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii, co stanowi wzrost o 11 punktów procentowych od czasu rozpoczęcia szczepień - wynika z opublikowanego w piątek sondażu brytyjskiego urzędu statystycznego ONS.

Wielka Brytania rozszerzyła w czwartek "czerwoną listę" państw, z których zakazany jest wjazd na jej terytorium o trzy kolejne - Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rwandę i Burundi - co oznacza, że od piątkowego popołudnia będzie obejmować ona 33 terytoria.

Ukraińska Rada Najwyższa (parlament) w piątek przyjęła ustawę zakazującą rejestracji w tym kraju rosyjskiej szczepionki przeciw Covid-19. Ustawa przewiduje też uproszczenie rejestracji preparatów służących do walki z pandemią.

W USA przyspiesza program szczepień. Łącznie wykonano już ponad 26 milionów zastrzyków, a w drugiej połowie stycznia średnio ponad milion dziennie - wynika z danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

Meksyk wyprzedził Indie i jest na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby zgonów z powodu koronawirusa. Jak podało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1506 kolejnych zgonów.

Liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii od początku pandemii przekroczyła 9 milionów - poinformowało w czwartek brazylijskie ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano tam blisko 62 tys. nowych infekcji i prawie 1400 kolejnych zgonów.

W Chinach wykonano w piątek karę śmierci na byłym prezesie państwowej firmy zarządzającej aktywami Huarong Asset Management, skazanym w styczniu m.in. za przyjęcie łapówki w wysokości 1,79 mld juanów (277 mln USD) – przekazał oficjalny chiński dziennik „Renmin Ribao”.

Joe Biden wezwał Władimira Putina do uwolnienia Aleksieja Nawalnego - poinformowała w piątek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, odnosząc się do wtorkowej rozmowy telefonicznej prezydentów USA i Rosji. (PAP Biznes)

osz/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości