GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki INTERSPORT POLSKA S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lut 2021, 18:46

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki INTERSPORT POLSKA S.A.

Uchwała Nr 176/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i H spółki INTERSPORT POLSKA S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy

do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INTERSPORT POLSKA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) akcji serii A;

2) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 26 lutego 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki INTERSPORT POLSKA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 lutego 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLINTSP00038".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Intersport Polska SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości