GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OL0423 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lut 2021, 18:48

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OL0423

Uchwała Nr 178/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OL0423

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że na podstawie § 25 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego dopuszczone są obligacje skarbowe OL0423, wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 9/2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lutego 2021 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 kwietnia 2023 r.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a

ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, oraz na podstawie § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 2 marca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym obligacje skarbowe, o których mowa w § 1, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0000113445",

pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 2 marca 2021 r. asymilacji tych obligacji z notowanymi na giełdzie obligacjami OK0423, oznaczonymi kodem "PL0000112900";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OK0423".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości