Budimex spodziewa się stabilnych przychodów w '21, widzi szansę na lekką poprawę rentowności | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 lut 2021, 16:26

Budimex spodziewa się stabilnych przychodów w '21, widzi szansę na lekką poprawę rentowności

Budimex spodziewa się w 2021 roku stabilnych przychodów, widzi szansę na lekką poprawę rentowności w części budowlanej - poinformował podczas wideokonferencji prezes Dariusz Blocher. Grupa chce rozwijać segment usługowy, celem jest miliard zł przychodów spółki FB Serwis w terminie do 3 lat.

"Prognozy na ten rok są w miarę dobre. Spodziewamy się lekkiego spadku produkcji budowlano-montażowej, zwłaszcza w obszarze obiektów budowanych przez samorządy, biur, centrów handlowych i budynków użyteczności publicznej. To powinien być z kolei dobry rok jeśli chodzi o infrastrukturę - koleje i drogi" - powiedział w czwartek prezes Dariusz Blocher.

"Spodziewamy się, że bez Budimeksu Nieruchomości, czyli część budowalna i usługowa, powtórzą sprzedaż z zeszłego roku i jakiś drobny potencjał do wzrostu rentowności jest możliwy" - dodał.

Spółka spodziewa się spadku sprzedaży w 2022 roku.

"Będzie to spowodowane mniejszą liczbą przetargów przez lukę między perspektywami unijnymi oraz wojnę cenową, w której Budimex nie będzie brał udziału. W tym roku raczej podpiszemy mniej kontraktów, co może spowodować przejściowy spadek sprzedaży w 2022 roku i odbudujemy się w latach następnych" - powiedział prezes Blocher.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2020 roku wyniósł 12,7 mld zł w porównaniu do 10,8 mld zł na koniec 2019 roku. Wartość kontraktów podpisanych przez grupę w 2020 roku wyniosła 9,0 mld zł w porównaniu do 7,5 mld zł w 2019 roku.

Poza działalnością budowlaną Budimex rozwija także segment usługowy. W 2020 roku, działająca w tym obszarze w ramach grupy spółka FB Serwis, odnotowała ponad 600 mln zł przychodów przy rentowności EBIT na poziomie prawie 13 proc.

"Chcemy w ten biznes inwestować więcej. Chcielibyśmy pozyskiwać nowe firmy, rynek jest ograniczony, nie ma bardzo dużych podmiotów do przejmowania - są spółki, które kosztują 100-200 mln zł. Będziemy też pracowali nad rozwojem organicznym tak, aby w ciągu trzech lat osiągnąć poziom około 1 mld zł przychodów przy zachowaniu mniej więcej tej samej rentowności" - powiedział prezes Budimeksu.

Zarząd grupy informował w poniedziałek, że widzi możliwości inwestycyjne w usługach, gospodarce odpadami i OZE. Budimex planuje też dywersyfikację geograficzną w ramach segmentu budowlanego - pod uwagę bierze rynek niemiecki, czeski i słowacki.

"Myślę, że w tym roku mogą się tam pojawić pierwsze nasze oferty. Jesteśmy też bliscy sfinalizowania małych projektów akwizycyjnych w obszarze usług, będziemy także pracowali - ale to się w tym roku nie wydarzy - nad taką strategią długoterminową. Chcielibyśmy zaistnieć na rynku energii odnawialnej jako inwestor, a nie tylko wykonawca" - poinformował prezes.

Spółka analizuje możliwość zaangażowania się w budowę farm wiatrowych albo fotowoltaicznych. Prezes poinformował, że widziałby Budimex jako jednego z partnerów takich firm jak PGE czy PKN Orlen.

Budimex jest w trakcie sprzedaży segmentu deweloperskiego. Spółka podała w poniedziałek, że zawarła warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej Budimex Nieruchomości za 1,51 mld zł. Po podpisaniu umowy rozporządzającej, grupa rozpozna ok. 690 mln zł skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem. Środki ze sprzedaży mają wesprzeć dalszą dywersyfikację grupy, ale zarząd nie wyklucza, że część pieniędzy z transakcji trafi na dywidendę.

"Istnieją dwa scenariusze. Jeśli zaksięgujemy tę transakcję przed końcem półrocza, to będzie możliwość wypłaty tzw. dywidendy zaliczkowej. Drugi scenariusz to wypłata dopiero w 2022 roku, jako dodatkowa dywidenda" - powiedział prezes Blocher.

Wcześniej prezes informował, że Budimex może wypłacić z zysku za 2020 i 2019 rok łącznie około 17-18 zł dywidendy na akcję.

Według szacunków, przychody grupy Budimex w 2020 roku wyniosły 8,38 mld zł, zysk operacyjny wyniósł 638,6 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 459,5 mln zł. Dla porównania, w 2019 roku przychody grupy Budimex wynosiły 7,57 mld zł, EBIT 318,4 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 226 mln zł.

Pozycja gotówkowa netto grupy, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec grudnia 2020 r. wynosiła 2,1 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiła 1,4 mld zł.

(PAP Biznes), #BDX

sar/ asa/

Zobacz także: Budimex SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości