GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki DEKPOL SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 lut 2021, 18:18

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki DEKPOL SA

Uchwała Nr 195/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki DEKPOL S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 2 marca 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 21.500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii K spółki DEKPOL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLDEKPL00107";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DKP0824".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Dekpol SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości