Sescom publikuje wyniki za I kwartał 2020/21 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 mar 2021, 08:54

Sescom publikuje wyniki za I kwartał 2020/21

Sescom, spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług technicznego Facility Management (FM), wypracowała w I kwartale roku obrotowego 2020/21 (październik 2020 - grudzień 2020) 36,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 17 proc. W analizowanym okresie firma osiągnęła 3,4 mln zł EBITDA, czyli o 31 proc. mniej rok do roku. Zysk netto wyniósł 1,8 mln zł, wobec 2,8 mln zł rok wcześniej. W I kwartale 2020/21 grupa zrealizowała 26 944 zleceń dla 280 klientów z 21 krajów.

- Odblokowanie handlu i usług, postępujący program szczepień i perspektywa wyjścia z pandemii powinny przyczynić się do wzrostu wydatków konsumentów, co przełoży się na zwiększenie aktywności handlu stacjonarnego oraz powrotu klientów sieciowych do pierwotnych założeń inwestycyjnych w zakresie utrzymania i modernizacji obiektów oraz znajdujących się w nich urządzeń. Dostrzegamy też rosnące znaczenie nowych technologii w biznesie oraz postępującą informatyzację i automatyzację przedsiębiorstw, która w szerszej perspektywie może być dla grupy Sescom czynnikiem wpływającym na rozwój sprzedaży oraz procesów wewnątrz organizacji. Coraz szersze wykorzystanie przez klientów różnorodnych urządzeń elektronicznych stwarza też szansę na objęcie ich naszymi usługami utrzymania technicznego - komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescom.

Restrykcje będące następstwem sytuacji epidemicznej, dotyczące m.in. branży HoReCa oraz placówek handlowych umiejscowionych w galeriach, wśród których są klienci Sescom, wpłynęły na spadek ich sprzedaży, co przełożyło się na ograniczenie popytu m.in. na usługi FM. W konsekwencji widoczny jest spadek obrotów i zysków Sescom.

Na koniec grudnia 2020 r. spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 16,3 mln zł w porównaniu z 17,5 mln zł na koniec września 2020 r. Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec grudnia 2020 r. wynosił -0,99 – stan gotówki przewyższał wartość zobowiązań finansowych spółki.

Plany rozwojowe i wodór

Jednymi z kluczowych obszarów rozwojowych firmy są nowe technologie do optymalizacji i zwiększania efektywności biznesu oraz zeroemisyjne źródła energii - w tym wodór i projekt HGaaS - ukierunkowany na stworzenie ekosystemu wykorzystania wodoru wygenerowanego w małych i średnich instalacjach OZE. Celem komercjalizacji spółka rozwija dwa urządzenia: elektrolizer do produkcji wodoru oraz kocioł wodorowy do zastosowań w ciepłownictwie. Oba w I kwartale 2020/21 r. osiągnęły formę prototypu, umożliwiającego przeprowadzenie testów laboratoryjnych. Sescom w I kwartale 2020/21 r. prowadził rozmowy w sprawie współpracy z potencjalnymi dostawcami i odbiorcami technologii wodorowych. W styczniu 2021 r. Sescom został jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego z Gminą Piła oraz MZK Piła. Strony dokumentu zadeklarowały nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu zbiorowego oraz infrastruktury wodorowej.

- Kluczowe dla dalszego rozwoju projektów wodorowych jest znalezienie partnerów technologicznych, których zasoby pozwolą na przeprowadzenie pilotażowych prefabrykacji urządzeń oraz przygotowanie produkcji na pierwsze zamówienia komercyjne. Liczymy także na programy wsparcia na szczeblu unijnym i krajowym, które zorientowane będą na dekarbonizację transportu zbiorowego i zeroemisyjne rozwiązania w ciepłownictwie - podkreśla Halbryt.

Rośnie popyt na automatyzację

Sescom obserwuje aktualnie wzmożony popyt na kasy samoobsługowe (SCO, tj. self-checkout). W ramach segmentu IT Infrastructure na przełomie 2020 i 2021 r. zrealizowano projekt dla ogólnopolskiej sieci drogerii, którego przedmiotem było uruchomienie 62 kas SCO w 34 obiektach klienta. Na II kwartał 2021 r. planowana jest realizacja kolejnych zleceń związanych z wdrożeniem kas SCO dla dotychczasowych klientów. W minionym roku obrotowym spółka zainstalowała i skonfigurowała ponad 1 200 kas SCO.

W II kwartale 2020/21 w obszarze linii Store kontynuowana będzie przebudowa strefy kas dla sieci hipermarketów (docelowo 76 kas w 2021 r.), przebudowa strefy kas i restauracyjnej w siedmiu placówkach ogólnopolskiej sieci stacji paliw. Nastąpi także otwarcie sklepu sieci detalicznej dystrybutora akcesoriów kuchennych.

W segmencie Energy w II kwartale 2020/21 planowane jest rozpoczęcie pilotażu usługi dla ogólnopolskiej sieci kin oraz przygotowanie do uruchomienia kontraktu w 16 obiektach sieci hipermarketów, a w segmencie Digital trwają pilotaże zw. z wykorzystaniem IoT/RFID do zwiększania efektywności procesów operacyjnych i pomocniczych.

O spółce Sescom:

Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług technicznego Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy oraz na potrzebach otoczenia związanych ze zrównoważonym rozwojem. Od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi dla sieci handlowych. Zapewnia utrzymanie techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną. Łączy bezpieczeństwo i standardy jakościowe z indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami. W 2019 roku zrealizowała zlecenia dla ponad 300 klientów z 25 krajów Europy. Spółka Sescom S.A. od 2013 roku notowana jest na GPW w Warszawie.

Źródło: Spółka, #SES

Zobacz także: Sescom SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości