GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A20, B20 i C20 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO KOSZALIN | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 mar 2021, 18:42

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A20, B20 i C20 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO KOSZALIN

Uchwała Nr 213/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A20, B20 i C20 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO KOSZALIN

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ MIASTO KOSZALIN:

1) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii A20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

2) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii B20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

3) 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji serii C20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości