Webinarium 4 marca: „Zmiany w KSH” | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 mar 2021, 12:14

Webinarium 4 marca: „Zmiany w KSH”

4 marca br. odbędzie się webinarium organizowane w ramach cyklu e-KPS dotyczące nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. 

Podczas spotkania zostaną omówione takie zagadnienia, jak:

  • Przedstawienie zasad tworzenia i funkcjonowania holdingów kwalifikowanych na podstawie propozycji projektu nowelizacji KSH (sposoby przystąpienia spółki do grupy spółek oraz wyjścia z grupy; zasady kierowania się interesem grupy jako nowym wyznacznikiem działania spółek holdingowych; wydawanie i wykonywanie wiążących poleceń – wymogi formalne, przesłanki odmowy, przepływ informacji w spółkach z grupy oraz kontrola spółek zależnych)
  • Omówienie zasad odpowiedzialności poszczególnych spółek w grupie oraz członków ich organów (odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej w imię interesu grupy; granice wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej członków organów działających w reżimie wiążących poleceń za szkodę wyrządzoną spółce zależnej; instrumenty ochrony wierzycieli i wspólników mniejszościowych spółek zależnych
  • Potencjalne korzyści i ryzyka dla spółek z grupy oraz inwestorów mniejszościowych inwestujących w spółki zależne działające w grupie spółek (różnice między działaniem w grupie na obecnych zasadach a działaniem w holding; efektywność ochrony praw inwestorów)
  • Nowe uprawnienia i obowiązki organów spółek kapitałowych (zmiany, jakie przewiduje projekt w odniesieniu do spółek publicznych; sposób przygotowania na nowe regulacje)

„Mimo że projekt zmiany k.s.h. nie zezwala spółkom publicznym występować w holdingu w roli spółek zależnych, to nowelizacja ich nie ominie. Spółki publiczne będą mogły działać jako spółki holdingowe dominujące. Jeśli nie zdecydują się na ten krok, to i tak warto, by przyglądały się zmianom i sprawdziły inwestycje pod kątem potencjalnego znalezienia się w roli kontrahenta lub udziałowca mniejszościowego spółki holdingowej zależnej. Z kolei w odniesieniu do wprowadzanych projektem uprawnień i obowiązki organów spółek, to warto przemyśleć ewentualną potrzebę aktualizacji statutu z racji tego, że część przewidzianych zmian to przepisy względnie obowiązujące.” – mówią Rafał Rapala (Radca Prawny, Starszy Partner, Szef praktyki prawa korporacyjnego oraz rynków kapitałowych) oraz Aneta Serowik (Adwokat, Starszy Prawnik) z Kochański & Partners.

Wydarzenie skierowane jest do działów prawnych spółek giełdowych. Partnerem wydarzenia jest Kochański & Partners, a organizatorem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Spółka, #SEG

Ostatnie wiadomości