GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii F20 i G20 wyemitowanych przez MIASTO SŁUPSK | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 mar 2021, 19:31

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii F20 i G20 wyemitowanych przez MIASTO SŁUPSK

Uchwała Nr 226/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii F20 i G20 wyemitowanych przez MIASTO SŁUPSK

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 9 marca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez MIASTO SŁUPSK:

a) 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji serii F20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO249300065",

b) 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji serii G20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO249300073";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SLU1124",

3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SLU1125".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości