GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A20 wyemitowanych przez MIASTO USTKA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 mar 2021, 19:34

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A20 wyemitowanych przez MIASTO USTKA

Uchwała Nr 227/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A20 wyemitowanych przez MIASTO USTKA

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 9 marca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii A20, wyemitowanych przez MIASTO USTKA, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO272900039";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "UST1132".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości