GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A20, B20 i C20 wyemitowanych przez MIASTO ZDUŃSKA WOLA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 mar 2021, 19:36

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A20, B20 i C20 wyemitowanych przez MIASTO ZDUŃSKA WOLA

Uchwała Nr 228/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A20, B20 i C20 wyemitowanych przez MIASTO ZDUŃSKA WOLA

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 9 marca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez MIASTO ZDUŃSKA WOLA:

a) 4.000 (cztery tysiące) obligacji serii A20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO241500027",

b) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii B20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO241500019",

c) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii C20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO241500035";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ZDW1132";

3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ZDW1130";

4) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. c), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ZD11132".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości