Ponad miliard złotych rocznego zysku operacyjnego Grupy Mercator Medical | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 mar 2021, 09:12

Ponad miliard złotych rocznego zysku operacyjnego Grupy Mercator Medical

Grupa Mercator Medical, producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, wypracowała rekordowe wyniki finansowe w roku 2020 – ponad 1,8 mld zł przychodów, ponad 1 mld zł zysku operacyjnego i EBITDA, a także blisko 936 mln zł zysku netto. Jedna trzecia z tej kwoty może trafić do akcjonariuszy w ramach skupu akcji własnych.

Sytuacja na globalnym rynku rękawic jednorazowych sprzyja Grupie Mercator Medical, która opublikowała właśnie raport okresowy za rekordowy rok 2020, przebijający wielokrotnie wyniki poprzednich lat. Jednocześnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu uwzględnienie wypłaty dla akcjonariuszy w podziale wypracowanego zysku. Rekomendacja to przeznaczenie całego jednostkowego zysku netto (312 mln zł), czyli jednej trzeciej wyniku skonsolidowanego, na skup akcji własnych w przedziale cenowym 400-770 złotych za akcję, gdzie minimum wyznacza ostatnia transakcja ABB, a maksimum – dotychczasowy szczyt notowań.

- Zamierzamy przeprowadzić skup w formie zaproszenia do sprzedaży, dla wszystkich akcjonariuszy na takich samych przejrzystych i uczciwych warunkach. Ostateczną decyzję oczywiście podejmie Walne Zgromadzenie. Jestem jednakże głęboko przekonany, że skup nawet po najwyższej z zaproponowanych cen będzie korzystny dla spółki, gdyż w naszym odczuciu akcje są fundamentalnie warte znacznie więcej, a każdy kolejny miesiąc oznacza wzrost skumulowanych zysków oraz coraz większe zaawansowanie strategicznych projektów rozwojowych – wskazuje dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu i wiodący akcjonariusz Mercator Medical S.A.

- Podtrzymujemy jednocześnie deklarację o zatrzymywaniu większości zysku w Grupie, aby rozwinąć się możliwie maksymalnie w dotychczasowych oraz nowych kierunkach. Rozwiniemy działalność dystrybucyjną w Europie i wybranych krajach poza nią, wprowadzimy nowy asortyment, segmenty rynkowe i sposoby sprzedaży. Przygotujemy się do rozbudowy potencjału produkcyjnego, a pod koniec roku oddamy do użytku pierwsze linie produkcyjne w trzeciej fabryce rękawic. Z dużym prawdopodobieństwem zdecydujemy się w tym roku na rozwój nowego biznesu, synergicznego z naszą dotychczasową działalnością, który to biznes otworzy nam nowe możliwości, zwłaszcza w zakresie innowacyjności i skalowalności – dodaje Prezes Żyznowski.

W kontekście planów rozwoju istotne jest to, że Mercator Medical nie tylko zanotował rekordowe zyski, ale również potrafił skonwertować je na gotówkę. Operacyjny cash flow na poziomie skonsolidowanym miał wartość ponad 712 mln zł, dzięki czemu na koniec roku na kontach spółki było w gotówce prawie 400 mln zł, a kolejne 149 mln zł zostało tymczasowo zainwestowane w jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych o bezpiecznych profilach inwestycyjnych.

- Rozwój skali naszego biznesu oraz wymagające warunki stawiane przez dostawców w obliczu luki podażowej na rynku rękawic oznaczają w naturalny sposób znaczny wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Mimo to potrafimy generować bardzo dużo gotówki, co pozostaje dla nas istotną kwestią również na kolejne okresy – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Warto zauważyć, że w ślad za rosnącym zainteresowaniem inwestorów Grupą Mercator Medical, co przejawia się kapitalizacją spółki i płynnością jej akcji, w czerwcu 2020 roku akcje Mercator Medical awansowały do indeksu mWIG40, a od października zeszłego roku w obrocie na GPW są kontrakty terminowe na walory spółki. Od grudnia spółka znajduje się w indeksie MSCI Small Caps, a przy okazji rocznej rewizji indeksów akcje spółki Mercator Medical awansowały w marcu br. do głównego, prestiżowego indeksu WIG20. Firma i jej menedżerowie są także zauważani i doceniani w wielu konkursach i plebiscytach, gdzie podkreślany jest dynamiczny wzrost biznesu, ekspansja geograficzna i mocny wzrost kapitalizacji na GPW. We wtorek spółka została ogłoszona zwycięzcą badania uczestników rynku kapitałowego „Pulsu Biznesu” Giełdowa Spółka Roku w kategorii Sukces 2020, uzyskała również tytuł Mistrza GPW. Do spółki Mercator Medical oraz na ręce dra Wiesława Żyznowskiego, twórcy i prezesa firmy, trafił tytuł Rodzinny Ambasador Roku „Forbes”. Mercator Medical został wyróżniony w kategorii Pionier Inwestycji Zagranicznych konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, który zorganizowali PwC Polska i „Puls Biznesu”. Spółka zadebiutowała w XXII edycji rankingu Lista 500 dziennika „Rzeczpospolita”, otrzymując Orła Rzeczpospolitej w kategorii Debiut, została również wyróżniona tytułem „Inwestor bez granic”, przyznawanym rokrocznie w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach najskuteczniejszym polskim inwestorom, realizującym ekspansję zagraniczną.

Jednocześnie od początku pandemii Mercator Medical prężnie angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już 1,8 mln rękawic diagnostycznych oraz 50 tys. maseczek blisko 70 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom, jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia. Obecnie spółka realizuje akcję #wspólnieprzeciwwirusowi, polegającą na wspieraniu placówek medycznych i opiekuńczych poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio.

O firmie Mercator Medical:

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku. Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 7 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną. Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 19 marca 2021 roku akcje wejdą w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20.

Źródło: Spółka, #MRC

Zobacz także: Mercator Medical SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości