UNIMOT: wyniki finansowe za 2020 rok są najlepsze w naszej historii | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 mar 2021, 08:42

UNIMOT: wyniki finansowe za 2020 rok są najlepsze w naszej historii

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował raport okresowy za 2020 r. W tym okresie osiągnął rekordowy poziom skonsolidowanych przychodów ogółem oraz skonsolidowanej EBITDA skorygowanej, która jednocześnie jest wyższa od opublikowanej prognozy.

Skonsolidowane przychody Grupy UNIMOT w 2020 r. wyniosły 4 770 mln zł (wzrost o 6,9% r/r). Skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 87,2 mln zł (wzrost o 58,7% r/r) – jest to najwyższy wynik w niemal 30-letniej historii Grupy i jednocześnie 9,0% więcej niż zakładała prognoza. Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 34,7 mln zł, a zysk netto UNIMOT S.A. wyniósł 32,3 mln zł.

W samym IV kwartale 2020 r. skonsolidowane przychody ogółem wyniosły 1 245 mln zł, a skonsolidowana EBITDA skorygowana 28,0 mln zł.

- Rok 2020 to trudny okres dla wielu przedsiębiorstw – mieliśmy do czynienia z ciągłą niepewnością w związku z epidemią COVID-19 i związanymi z nią, niespotykanymi od wielu dekad, wprowadzanymi obostrzeniami. Jednak dzięki naszej elastyczności, doświadczeniu i sprawności działania, po raz kolejny udało się dostrzec i świetnie wykorzystać pojawiające się szanse rynkowe – mówi Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Główny wpływ na tak wysokie wyniki finansowe w 2020 r. miało sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego przez większość roku (pozwalające na osiągnięcie historycznie najwyższego wolumenu sprzedaży), a także sprzedaż znaczących wolumenów gazu ziemnego po bardzo satysfakcjonujących marżach. W 2020 r. odczuwalny był także obserwowany od kilku kwartałów spadek popytu na biopaliwo B100, a także na produkty asfaltowe wynikający ze wstrzymywania projektów budowy dróg przez samorządy. Ze względu na pandemię także spółka Unimot Energia i Gaz przejściowo ograniczyła działalność sprzedażową. – Tym bardziej cieszy, że skonsolidowane wyniki Grupy były aż tak dobre – dodaje Adami Sikorski.

Rok 2020 był dla Grupy UNIMOT także bardzo intensywny w obszarze rozwoju nowych biznesów.

- Mimo niepewności związanej z epidemią COVID-19, nie wstrzymywaliśmy się z działaniami rozwojowymi. Z sukcesem weszliśmy w nowy biznes – sprzedaż paneli fotowoltaicznych pod marką AVIA oraz zdecydowaliśmy się na uruchomienie własnej produkcji paneli fotowoltaicznych. Zrobiliśmy także duży krok w kierunku dalszego rozwoju w obszarze szeroko pojętych odnawialnych źródeł energii podpisując umowę inwestycyjną na rozwój projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 100 MW – mówi Adam Sikorski. Rozwój na rynku OZE jest dla Grupy UNIMOT kierunkiem strategicznym – udział odnawialnych źródeł energii ma stanowić w przyszłości istotną wartość dodaną dla całej Grupy i przyczyniać się do dalszej dywersyfikacji biznesu.

Miniony rok to także bardzo intensywny rozwojowo okres dla sieci AVIA. Do sieci w Polsce dołączyło 10 nowych stacji, wprowadzony został innowacyjny koncept gastronomiczny Eat&Go oraz uruchomiona kampania wizerunkowa „Wielki plus za…”.

- Na bieżący rok patrzymy z optymizmem. Jesteśmy świadomi, że obostrzenia związane z epidemią COVID mogą trwać jeszcze długie miesiące – obserwujemy sytuację, sprawnie się do niej dostosowujemy oraz, aktywnie szukamy możliwości dalszego rozwoju. Od początku bieżącego roku jest z nami Mikołaj Wierzbicki, który dołączył do Zarządu na stanowisko Wiceprezesa ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej – dodatkowe wsparcie zarówno od strony strategicznej, jak i rozwoju z zakresie OZE – dodaje Adam Sikorski.

O Grupie UNIMOT:

Grupa UNIMOT, która rozwija sieć stacji AVIA, jest liderem wśród niezależnych importerów paliw ciekłych i gazowych w Polsce. Od grudnia 2016 roku spółka należy do stowarzyszenia AVIA International, dzięki czemu uzyskała prawo do budowania i rozwoju sieci stacji paliw AVIA na terenach Polski i Ukrainy. UNIMOT S.A. ma ponad 25 lat doświadczenia na rynku paliwowym, specjalizuje się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz dystrybucji pozostałych paliw płynnych, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Firma rozwija także segment fotowoltaiki oraz inwestuje w kolejne sektory OZE. Spółka notowana jest na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych.

Źródło: Spółka, #UNT

Zobacz także: Unimot SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości