Grupa Kino Polska TV podaje wyniki za 2020 rok | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 mar 2021, 08:28

Grupa Kino Polska TV podaje wyniki za 2020 rok

Pomimo trudnego 2020 r. Grupa Kino Polska TV poprawiła najważniejsze wskaźniki finansowe i pozostaje odporna na skutki pandemii COVID-19. W omawianym okresie Grupa odnotowała przychody na poziomie 211,8 mln zł (+5,1% r/r), przy wzroście wpływów zarówno z emisji, jak i ze sprzedaży reklam. Zysk netto Grupy w całym 2020 r. wyniósł 27,2 mln zł (+46,8% r/r), zaś wynik EBITDA - 88,5mln zł (+14,2% r/r). Marża EBITDA w 2020 r. sięgnęła 41,8%, tj. 3,3 p.p. więcej niż rok wcześniej. Oglądalność kanałów Grupy w okresie od stycznia do końca 2020 r. wyniosła 2,30% (SHR%, all 16-49, live), co oznacza wzrost o 16,8% r/r. Przychody z emisji, które stanowią ok. 53,3% całkowitej sprzedaży Grupy, zwiększyły się o 10% r/r. Przychody z reklam w 2020 r. wzrosły dzięki większej oglądalności o 11,2% r/r, mimo ogólnego spowolnienia na rynku reklamy, związanego z epidemią COVID-19. Udział przychodów Grupy pochodzących z rynków międzynarodowych utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w zeszłym roku i stanowił 36,6% całkowitych przychodów.

Grupa Kapitałowa Kino Polska TV w 2020 r. zwiększyła wpływy zarówno z emisji, jak i z reklam i poprawiła najważniejsze wskaźniki finansowe. Większość segmentów działalności, w tym Stopklatka, poprawiła rentowność w porównaniu do poprzedniego roku. Ok. 64% przychodów Grupy stanowiły wpływy z emisji i przychody ze sprzedaży licencji, pozostałą część generowała sprzedaż reklam. Przychody na rynkach międzynarodowych zwiększyły się o prawie 5 p.p. rok do roku, głównie za sprawą wyższych wpływów z emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych. Dzięki tak zdywersyfikowanej strukturze przychodów Grupa wykazała się odpornością na zawirowania rynkowe związane z epidemią COVID-19.

– W 2020 roku, wyjątkowym i trudnym dla gospodarki z powodu światowej pandemii COVID-19, skutecznie realizowaliśmy strategię rozwoju Grupy Kino Polska TV. Dzięki zdywersyfikowanej strukturze przychodów byliśmy odporni na zawirowania rynku reklamy i mogliśmy się intensywnie rozwijać. Rosły nasze przychody na rynkach międzynarodowych, co jest jednym z naszych celów strategicznych. Zwiększyła się oglądalność naszych kanałów, co przełożyło się na większe wpływy z reklam. Stopklatka skończyła rok z zyskiem, a dzięki zbudowanej skali może osiągać pozytywne wyniki w przyszłości. Mocniej zaangażowaliśmy się w obszar digital, czego efektem jest niedawne uruchomienie usługi streamingowej Filmbox+. Jednocześnie, w roku pełnym wyzwań, mocno kontrolowaliśmy koszty, co w połączeniu z większymi przychodami przełożyło się na wyraźny wzrost zysku netto – mówi Bogusław Kisielewski, prezes zarządu Kino Polska TV SA. – Dziś stoimy na solidnych fundamentach do dalszego wzrostu. Najważniejsze segmenty naszej działalności notują wysoką, dodatnią rentowność. Również wpływ pandemii na rynek reklamowy jest dziś mniejszy niż rok temu, dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość – dodaje Bogusław Kisielewski.

W 2020 r. łączne przychody Grupy Kino Polska TV wyniosły 211,8 mln zł (+5,1% r/r). Grupa stabilnie rozwija się zarówno na rynkach międzynarodowych, gdzie dynamika wzrostu przychodów sięgnęła 4,3% r/r, jak i w kraju, gdzie odnotowano przychody wyższe o 5,5% r/r. Sprzedaż reklam przyniosła 76,7 mln zł, tj. o 11,2% więcej niż rok wcześniej, pomimo wyraźnego spowolnienia na rynku reklamowym w pierwszej połowie ubiegłego roku, wywołanego pandemią COVID-19. Wyższe przychody ze sprzedaży reklam odnotował zarówno segment kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne (+31,1% r/r), jak i kanały marki Kino Polska (+19,6% r/r), a także Stopklatka (5,8% r/r) oraz Zoom TV (+4,6% r/r).

Przychody z emisji rosły w tempie 10% rocznie i wyniosły 112,9 mln zł. Złożyły się na to głównie rosnące wpływy z emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych, przede wszystkim na rynkach międzynarodowych, tj. w Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech.

Grupa Kino Polska TV nieustannie inwestuje w atrakcyjną, dopasowaną do oczekiwań widzów ofertę programową, co przekłada się na rosnącą oglądalność kanałów. W 2020 roku udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 2,30% (SHR%, all 16-49, live) i był o blisko 17% większy niż rok wcześniej. Udział kanału Stopklatka w oglądalności w ubiegłych dwunastu miesiącach wyniósł 1,09% (SHR%, all 16-49, live) i zwiększył się o 13,5% rok do roku. Udział kanału Zoom TV w tym rynku wyniósł 0,57% (SHR%, all 16-49, live) i był większy o 7,5% rok do roku. Wzrosty zanotowały też kanały Kino Polska (+36% r/r), Kino Polska Muzyka (+50% r/r) oraz Kino TV (+13,3% r/r).

Źródło: Spółka, #KPL

Zobacz także: Kino Polska TV SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości