PolEpi - innowacyjna polska terapia na raka - wchodzi w fazę produkcji w standardzie GMP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 mar 2021, 10:44

PolEpi - innowacyjna polska terapia na raka - wchodzi w fazę produkcji w standardzie GMP

29 marca 2021 roku NanoVelos S.A., spółka wchodząca w skład biotechnologicznej grupy kapitałowej NanoGroup S.A., podpisała umowę z firmą farmaceutyczną Guangdong Sunho Pharmaceutical na produkcję leku na raka jajnika PolEpi. Spółka planuje przeprowadzenie badań klinicznych na pierwszych pacjentach w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Zastosowana technologia nanoformulacji leków onkologicznych redukuje skutki uboczne chemioterapii zwiększając jednocześnie skuteczności leczenia nowotworu.

NanoVelos S.A. kontynuuje prace nad terapią PolEpi - platformą dostarczania leków nowej generacji bezpośrednio do komórek rakowych. Głównym wskazaniem terapeutycznym leku jest nowotwór jajnika, jednak jego substancja czynna – epirubicyna - jest lekiem chemioterapeutycznym stosowanym również w leczeniu raka piersi, płuc, żołądka i chłoniaków.

- Obecnie leki używane w trakcie chemioterapii nie są selektywne i niszczą również zdrowe komórki. Technologia NanoVelos umożliwia zwiększenie ilości dostarczanego leku do komórek rakowych, dzięki czemu chemioterapia będzie pozostawiać mniej skutków ubocznych oraz wykazywać wyższą skuteczność - powiedział autor systemu celowania leków onkologicznych do komórek rakowych prof. Tomasz Ciach

- Z naszych badań eksperymentalnych na modelu zwierzęcym wynika, że nanocząsteczki polisacharydowe przyczyniają się do zmniejszenia toksycznego działania popularnych cytostatyków stosowanych w chemioterapii - powiedziała prof. Małgorzata Brzóska, Kierownik Zakładu Toksykologii Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Spółka wykonała badania in vitro i in vivo, przetestowała dziesięć różnych substancji aktywnych oraz opatentowała nanoplatformę do transportu aktywnych substancji farmaceutycznych. Badania in-vivo na modelu zwierzęcym wskazują na wysoki potencjał terapeutyczny leku. Na wyprodukowanym leku PolEpi, po ostatecznych badaniach toksykologii na zwierzętach w 2021 roku, rozpoczną się badania na ludziach.

- Potrzebujemy skutecznych terapii dla naszych pacjentów. Pandemia COVID-19 wpłynęła na utrudnienie diagnostyki nowotworowej i należy się spodziewać gwałtownego wzrostu liczby chorych na nowotwory w najbliższych latach - mówi prof. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Mięsaków Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego lnstytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Spółka zakłada rozpoczęcie procedury rejestracyjnej, a następnie dopuszczenie PolEpi do obrotu po zakończeniu badań klinicznych II fazy. Firma Nanovelos podjęła współpracę z SciencePharma - polską firmą consultingową specjalizującą się min. doradztwem w zakresie wytwarzania, rozwoju i rejestracji produktów leczniczych w UE i poza UE. Lek będzie produkowany przez chińską firmę Sunho Pharmaceutical, ściśle współpracującą z Chińska Akademią Nauk. Produkty lecznicze wytwarzane przez firmę Sunho rejestrowane są zarówno w Europie jak i na rynku amerykańskim. Wytwórca jest obecnie w trakcie uzyskiwania certyfikatu GMP pozwalającego eksportować produkty na oba rynki.

- Miejsce, gdzie będzie wytwarzany produkt spełnia wymagania EU GMP i FDA. Kolejnym krokiem w projekcie PolEpi jest w tym momencie transfer technologii do firmy SunHo – powiedziała Monika Laskowska-Mirończuk, prokurent SciencePharma.

- Rozpoczęcie badań w standardzie GLP planowane jest na 2021. Ich wyniki będą kluczowe w przygotowaniu dokumentacji, która zostanie przedstawiona regulatorowi europejskiemu celem uzyskania zgody na przeprowadzenie I fazy badań klinicznych u pacjentek z rakiem jajnika. Planowane rozpoczęcie badań I fazy klinicznej na ludziach to 2022 r. – mówi Marek Borzestowski, prezes NanoGroup S.A.

Lekarze ostrzegają: „Czeka nas epidemia zaawansowanych nowotworów”

Onkolodzy spodziewają się nowej epidemii. Epidemii zaawansowanych nowotworów, które rozwinęły się przez ostatnie miesiące, gdy pacjenci ze strachu przed koronawirusem lekceważyli niepokojące sygnały i zaniedbali profilaktykę.

Raport „Onkologia w czasach COVID-19” opracowany przez Fundację Onkologia 2025 przedstawia dramatyczne dane dotyczące spadku liczebności realizowanych badań z zakresu profilaktyki onkologicznej. Drastyczny spadek liczby wykonywanych badań przyniesie dramatyczne skutki w postaci zwiększenia liczby przypadków raka wykrytego z opóźnieniem, w bardziej zaawansowanym stadium, co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie możliwości i efektywności leczenia. Opóźniona diagnoza to realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Im później rozpocznie się leczenie, tym jest ono trudniejsze, a rokowania gorsze. W przypadku wczesnego wykrycia nowotworu pacjent ma szanse na całkowite wyleczenie, niestety opóźnienie diagnostyczne może te szanse całkowicie zniweczyć.

O spółce NanoGroup:

NanoGroup SA jest grupą spółek medycznych i biotechnologicznych, działających w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych. W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoSynth sp. z o.o., w których prowadzony jest rozwój czterech zaawansowanych projektów biotechnologicznych. W ramach działalności grupy kapitałowej NanoGroup prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna. NanoGroup S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w grudniu 2017 roku.

O spółce Sunho Pharmaceutical:

Sunho Pharmaceutical Co., Ltd. jest wiodącą chińską firmą farmaceutyczną, produkującą leki oraz prowadzącą prace badawcze. Od momentu powstania koncentruje się na badaniach i rozwoju leków, innowacjach naukowych i technologicznych. Jest międzynarodowym dostawcą zaawansowanych leków generycznych. Sunho Pharmaceutical ma obecnie bazy produkcyjne w Pekinie i Guangdong oraz jest właścicielem firmy Changchun Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd. Firma współpracuje z Chińską Akademią Nauk w zakresie tworzenia Pekińskiego Centrum Badań nad Innowacjami Leków Chińskiej Akademii Nauk. Linie produkcyjne Sunho spełniają standardy EMA i FDA.

Źródło: Spółka, #NNG

Zobacz także: NanoGroup SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości