Wzrost skonsolidowanego zysku netto o ponad 40% – Grupa Lubawa opublikowała szacunkowe wyniki za rok 2020 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 mar 2021, 08:37

Wzrost skonsolidowanego zysku netto o ponad 40% – Grupa Lubawa opublikowała szacunkowe wyniki za rok 2020

Grupa Lubawa oszacowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na 237,68 mln zł w całym 2020 roku, co stanowi zmniejszenie o 7,9% w porównaniu z 2019 r., natomiast szacunkowy skonsolidowany zysk netto wyniósł 29,71 mln zł, co oznacza wzrost o 46,4%.

- Tak istotna poprawa rentowności była możliwa dzięki konsekwentnej realizacji strategii Grupy Lubawa, głównie przeprowadzanej w jej ramach optymalizacji kosztowej, a także poprawie struktury sprzedaży, skutkującej istotną poprawą rentowności realizowanych kontraktów – tłumaczy Marcin Kubica, Prezes Lubawy.

Grupa poinformowała w komunikacie o zasadniczo neutralnym wpływie sytuacji związanej z pandemią COVID-19: „negatywne skutki zostały zrekompensowane programami pomocowymi z których Grupa skorzystała” – podano w raporcie bieżącym.

Lubawa S.A. osiągnęła jednostkowo istotny wzrost rentowności sprzedaży, co skutkowało wzrostem zysku na sprzedaży o 3,93 mln zł rdr. W zakresie wyniku netto spółka wykazała zmniejszenie o 0,10 mln zł. Jednostkowe przychody zrealizowane w minionym roku wyniosły 41,48 mln zł i były o 10,67 mln zł mniejsze niż w okresie porównawczym.

- Należy pamiętać, że w poprzednim roku znaczący pozytywny wpływ na wynik netto Spółki miała transakcja sprzedaży naszej spółki zależnej Isabella PL. Szczególnie cieszy nas skokowy wzrost jednostkowego wyniku na sprzedaży. Wyniki jednostkowe i skonsolidowane za 2020 rok są wolne od wpływu zdarzeń jednorazowych, co pozwala nam liczyć na uzyskanie powtarzalności osiąganej rentowności w przyszłych okresach – podsumował Prezes Kubica.

O Grupie Kapitałowej Lubawa:

Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym jest notowana na GPW Lubawa S.A. Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tkanin i dzianin oferowanych klientom publicznym oraz biznesowym. Sprzedaż wyrobów i usług realizowana jest na każdym etapie procesu obróbki - od surowego materiału po zaawansowany technologicznie produkt finalny.

Za sprawą ścisłej współpracy między spółkami zależnymi, w zakładach produkcyjnych powstają produkty znajdujące zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną oraz medyczną, po militarną. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa oferują m. in. parasole i produkty reklamowe, przedsionki do przyczep kempingowych, tkaniny techniczne i dekoracyjne, namioty oraz specjalistyczne produkty i wyposażenie dla służb mundurowych i BHP.

Źródło: Spółka, #LBW

Zobacz także: Lubawa SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości