GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 kwi 2021, 19:10

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

Uchwała Nr 382/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 237.923 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 13 kwietnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 13 kwietnia 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBMDLB00018".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Biomed Lublin SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości