Skrót wiadomości - czwartek, 8 kwietnia, 18.20 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 kwi 2021, 18:22

Skrót wiadomości - czwartek, 8 kwietnia, 18.20

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

W IV kwartale 2020 r. w Polsce obserwowano wysoką aktywność na rynku mieszkaniowym - podał NBP w kwartalnym raporcie. Rynek nieruchomości komercyjnych został dotknięty przez pandemię COVID-19, czego skutki będą odczuwalne w dłuższym okresie, wpływając na czynsze i transakcje sprzedaży.

Według oczekiwań deklarowanych przez większość deweloperów ich sytuacja ekonomiczna nie powinna ulec znaczącym zmianom w 2021 r., a niewielki ich odsetek oczekuje jej poprawy - podał NBP w kwartalnym raporcie z rynku nieruchomości.

Deweloperzy w Polsce nie odnotowali jak dotąd wyhamowania popytu inwestycyjnego, mimo spadku stawek czynszu najmu i rosnących cen zakupu mieszkań - podał NBP w raporcie z rynku nieruchomości za IV kwartał 2020 r.

Rząd chce, aby pierwsze transze środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) uruchomione zostały jeszcze w tym roku - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Waldemar Buda.

Początkowo w Nowym Ładzie nie będzie propozycji zwiększenia kwoty wolnej do 30 tys. zł - powiedział w programie I Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński.

CPI pozostanie stabilne z tendencją spadkową, zaś PKB w 2021 r. będzie na poziomie 4 proc. - powiedział w Programie I Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,5 proc. w lutym 2021 r., licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 1,5 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat.

Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w lutym o 1,2 proc. mdm - podał Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 744 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 680 tys. wobec 728 tys. poprzednio, po korekcie z 719 tys.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów sprzedało w czwartek obligacje OK0423, PS1026, DS1030, WZ1126 i WZ1131 za łącznie 4.999,50 mln zł, przy popycie 7.594,50 mln zł - podał resort w komunikacie.

Ministerstwo Finansów, w ramach sprzedaży dodatkowej, sprzedało w czwartek papiery serii OK0423, PS1026, DS1030, WZ1126 i WZ1131 łącznie za 409 mln zł - podał resort w komunikacie.

Rząd przedłuży wypłatę zasiłku opiekuńczego do 25 kwietnia 2021 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM.

Po czwartkowym przetargu obligacji stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2021 r. wynosi ok. 62 proc. – poinformowało PAP Biznes Ministerstwo Finansów.

GIEŁDA

Czwartek przyniósł kontynuację spadków dużych spółek, oddalając WIG20 od oporu na 2.000 pkt. Spadkom w indeksie przewodził CD Projekt, który zakończył giełdową sesję na najniższym poziomie od dwóch lat. Relatywną siłą wykazały się małe i średnie spółki, których przedstawiciele notują nowe historyczne szczyty.

WIG20 zakończył czwartkowe notowania spadkiem o 0,92 proc. do 1.980,32 pkt., WIG zniżkował o 0,44 proc. do 59.435,58 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,49 proc. do 4.466,12 pkt. Czwartą sesję z rzędu rósł sWIG80 - tym razem o 0,74 proc. do 19.195,45 pkt.

SPÓŁKI

Zarząd Grupy Kęty rekomenduje wypłatę 44,67 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 430,15 mln zł - podała spółka w komunikacie. Dywidenda ma zostać wypłacona w dwóch transzach.

BFG zlikwidował Pierwszy i Drugi Bank BFG, ponieważ nie chce "mrozić" ich kapitałów i jest w stanie powołać bank pomostowy w ciągu kilku tygodni - poinformował w odpowiedzi na pytania PAP Biznes rzecznik BFG Filip Dutkowski. Powrót 2,8 mld zł kapitału ww. banków do funduszu przymusowej restrukturyzacji jest uwzględniony w ścieżce dojścia do docelowego poziomu funduszu w długim okresie.

Zarząd i Rada Nadzorcza Krka rekomendują wypłacenie 5 euro brutto dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok, czyli 17,6 proc. więcej niż przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień grupy Erbud na koniec 2020 r. wynosił ok. 2,55 mld zł, czyli o 7 proc. więcej niż przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Erbud z optymizmem patrzy w przyszłość i spodziewa się, że wyniki finansowe wzrosną w 2021 roku względem roku poprzedniego - poinformował PAP Biznes prezes Dariusz Grzeszczak. Spółka analizuje spółki w Niemczech i chciałaby zrealizować w tym roku kolejną akwizycję. Zarząd rozważy skup akcji własnych.

Relpol spodziewa się, że 2021 rok będzie podobny do 2020 roku, a pierwszy kwartał przyniósł kontynuację dynamicznych zmian na rynku - poinformował wiceprezes producenta przekaźników Krzysztof Pałgan. Zgodnie ze strategią do 2026 roku przychody spółki dzięki inwestycjom mają wzrosnąć do ponad 180 mln zł.

Budimex Nieruchomości zawarł w I kwartale 2021 roku 494 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań w porównaniu z 541 umowami przed rokiem - podał Budimex w komunikacie.

Grupa J.W. Construction zawarła w pierwszym kwartale 2021 roku 232 umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży oraz płatne rezerwacje wobec 210 przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Lotos chce w ciągu sześciu lat znaleźć się w gronie dziesięciu największych producentów zielonej energii w Europie - poinformował Wojciech Lach, kierownik projektu Green H2. W tym celu do końca 2025 roku ma powstać na terenie gdańskiej rafinerii park elektrolizerów o mocy do 100 MW.

Kurs akcji Creepy Jar pozostał bez zmian i wyniósł 974 zł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym GPW.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez Echo Investment akcji Archicomu, stanowiących około 65,99 proc. ogółu głosów na WZ - podało Echo w komunikacie. Był to jedyny warunek zawieszający przewidziany w przedwstępnej umowie sprzedaży.

Dadelo szacuje przychody ze sprzedaży netto w pierwszym kwartale 2021 r. na 12,89 mln zł, co oznacza wzrost o 41 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Edison Energia, spółka energetyczna działająca m.in. w branży fotowoltaicznej, nie wyklucza możliwości pozyskania kapitału przez giełdę - poinformowali przedstawiciele spółki.

Radpol chciałby w 2021 roku zwiększyć przychody o prawie 20 proc., żeby odrobić straty sprzedaży z zeszłego roku i wykonać założenia ze strategii - poinformowała prezes spółki Anna Kułach. Za trzy lata Radpol zamierza osiągać z rynków zagranicznych 40 proc. całości przychodów.

Oferta Ferrum o wartości ok. 47,8 mln euro brutto, tj. ok. 219,5 mln zł, okazała się najniższą w ramach części 1 postępowania Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla Gazociągu Gustorzyn - Wronów - podało Ferrum w komunikacie.

Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w marcu wyniosły 982,2 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 53,6 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 2.507,3 mln zł przychodów, czyli o 30,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Develia miała w 2020 roku 138,8 mln zł skonsolidowanej straty netto. Przed rokiem zysk netto dewelopera wyniósł 117,4 mln zł - podała spółka w raporcie rocznym. W lutym Develia szacowała skonsolidowaną stratę netto w 2020 r. na 133-143 mln zł.

Immofinanz sprzedał Indotek Group, węgierskiej firmie z sektora nieruchomości, cztery warszawskie biurowce za łącznie 72,5 mln euro - podała spółka w komunikacie prasowym.

WALUTY

Kurs EUR/PLN, który obecnie jest na poziomie 4,54, może wkrótce wyznaczyć lokalne minimum, po którym dojdzie do ponownego osłabienia krajowej waluty - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista DM TMS Brokers Konrad Białas. Krajowy rynek długu podąża za rynkami bazowymi, na których ekonomista nie spodziewa się w najbliższym czasie większych wahań.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5581 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1873 USD i 129,71 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w USA spadają, po dwóch sesjach zwyżek. Na rynkach rosną obawy o nasilanie się pandemii Covid-19, m.in. w Kanadzie i Indiach, gdy tymczasem OPEC+ przygotowuje się do dodatkowych dostaw ropy na globalne rynki paliw - informują maklerzy.

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź drożeje. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany wyżej wobec 8.915,50 USD za tonę notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Trwają prace nad przygotowaniem mediatorów w Sądzie Polubownym przy KNF do prowadzenia zwiększonej liczby postępowań mediacyjnych dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska - poinformowała KNF w czwartkowym komunikacie.

Polska była w 2020 roku jednym z głównych odbiorców chińskich inwestycji w UE, a ich wartość mogła wynieść 1 mld USD - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny.

GDDKiA wypłaciła do tej pory wykonawcom 1,3 mld zł, czyli o 57 mln zł więcej rdr - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie.

Wzrost rentowności papierów dłużnych w strefie euro wymagał zwiększenia tempa zakupów aktywów w ramach programu PEPP - wynika z opublikowanego w czwartek protokołu z posiedzenia EBC z 11 marca.

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE odbędą się od 26 maja do 11 czerwca 2021 roku. Planowane jest przeprowadzenie ośmiu aukcji, z czego siedem dla nowych instalacji - poinformował Urząd Regulacji Energetyki w komunikacie prasowym.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Prezydent zwołuje na piątek radę gabinetową w sprawie sytuacji epidemicznej - poinformował na Twitterze Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw; jej główny cel to wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych - informuje w czwartkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

Rzecznik rządu Piotr Muller ma nadzieję, że po 18 kwietnia uda się przywrócić niektóre z usług.

Jestem przekonany, że od kwietnia wrócimy do nauki stacjonarnej i w przedszkolach i w szkołach - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wskazał na dane, które w jego ocenie "są dość obiecujące". Stąd - jak mówił - obostrzenia przedłużone są tylko o tydzień.

Rekordowa liczba zgonów ogłoszona w czwartek nie oddaje obrazu z ostatniej doby - poinformował na briefingu rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Statystyka ta obejmuje m.in. okres od piątku do poniedziałku.

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 27.887 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 954 osoby, wykonano 201.254 szczepienia - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.499.507 zakażeń, 56.659 zgonów i 6.999.652 szczepienia.

Już maju dotrze do nas być może nawet 9 mln szczepionek, a w kwietniu już mamy potwierdzone ok. 5,5 miliona i cały czas czekamy na potwierdzenie kolejnego, być może nawet 1,5 mln – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Mamy nadzieję, że w kwietniu, najdalej w maju zakończymy możliwość rejestracji dla kolejnych roczników, a potem szczepienia przeciw COVID-19 będą już absolutnie powszechne i dostępne dla każdego - powiedział w czwartek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

15 kwietnia uruchomimy pilotaż punktów drive-thru, 20 kwietnia - punktów szczepień powszechnych, 23 kwietnia - szczepień prowadzonych przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki, w maju - w aptekach, a na przełomie maja i czerwca - w zakładach pracy – poinformował w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.

Zjednoczona Prawica - 30 proc., Polska 2050 - 22 proc., KO - 20 proc., Lewica -13 proc., Konfederacja - 8 proc. - to wyniki poparcia dla partii politycznych uzyskane w kwietniowym sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Pod progiem wyborczym znalazły się Kukiz 15 i PSL.

To naturalne, że między koalicjantami mogą pojawiać się różnice i napięcia polityczne; jestem nieco spokojniejszy niż inni członkowie Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o stabilność koalicji - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do wywiadu wicepremiera Jarosława Gowina.

W ostatnim czasie naturalne różnice między koalicjantami przekroczyły masę krytyczną, można jednak z tej drogi zawrócić - powiedział w wywiadzie dla "Super Expressu" wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin. "Albo się porozumiemy, albo w ciągu roku czekają nas wcześniejsze wybory" - stwierdził.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w czwartek zażalenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie na decyzję sądu rejonowego, który nie uwzględnił wniosku o tymczasowe aresztowanie Leszka Czarneckiego w związku podejrzeniem jego udziału w tzw. aferze GetBack. Oskarżyciel decyzję uważa za "błędną".

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny odwołany z funkcji - poinformował w czwartek na Twitterze wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka.

Na dwa lata więzienia skazał w czwartek Sąd Apelacyjny w Katowicach b. dyrektora kopalni Halemba Kazimierza D. i b. szefa działu wentylacji Marka Z. w procesie dotyczącym katastrofy, w wyniku której w 2006 r. zginęło 23 górników.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Niemcy wkrótce rozpoczną dwustronne negocjacje z Rosją w sprawie zakupu szczepionki Sputnik V COVID-19, poinformowało w środę źródło Reutersa, dodając, że jakiekolwiek ostateczne porozumienie zależy od dostarczenia przez Rosję kluczowych danych Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii nakazało w czwartek kierownictwom punktów szczepień wstrzymanie podawania preparatu przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca przeciw koronawirusowi osobom poniżej 60. roku życia.

Szczepionka przeciw Covid-19 fimy AstraZeneca powinna być rekomendowana dla osób w wieku powyżej 60 lat - powiedział w środę prezes włoskiej Rady Służby Zdrowia profesor Franco Locatelli. Przyznał, że nie jest łatwe wypracowanie wspólnego stanowiska w UE w tej sprawie.

Belgia ogłosiła w środę czterotygodniowy zakaz podawania szczepionki przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca osobom poniżej 56. roku życia, wbrew opublikowanemu wcześniej stanowisku Europejskiej Agencji Leków (EMA), która nie wprowadziła nowych restrykcji wiekowych.

Litwa będzie kontynuowała szczepienia przeciw Covid-19 preparatem koncernu AstraZeneca bez ograniczeń – poinformował minister zdrowia Arunas Dulkys w reakcji na ogłoszenie przez Europejską Agencję Leków, że zakrzepy krwi są bardzo rzadkim skutkiem ubocznym tej szczepionki.

Wielka Brytania ma więcej niż wystarczająco szczepionek firm Pfizer i Moderna, by podać je wszystkim osobom poniżej 30. roku życia - zapewnił w czwartek minister zdrowia Matt Hancock. Dodał, że decyzja w sprawie produktu firmy AstraZeneca nie wpłynie na harmonogram szczepień.

Rząd Węgier przedłużył do 19 kwietnia restrykcje przeciwepidemiczne, obejmujące m.in. godzinę policyjną i zakaz masowych imprez – podał w czwartek przedstawiciel sztabu ds. walki z pandemią Robert Kiss na konferencji prasowej online.

Władze medyczne Australii zaleciły w czwartek szczepienie przeciwko Covid-19 osób poniżej 50. roku życia preparatem koncernu Pfizer zamiast substancją firmy AstraZeneca. W środę EMA przekazała, że zakrzepy krwi są występującym bardzo rzadko skutkiem ubocznym tej szczepionki.

W Turcji odnotowano w ciągu ostatniej doby 54.740 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; to najwyższa dobowa liczba infekcji od początku pandemii - wynika z opublikowanych w środę danych ministerstwa zdrowia tego kraju.

W Indiach odnotowano w ciągu ostatniej doby rekordową liczbę 126.789 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podało w czwartek ministerstwo zdrowia. Tymczasem Nowa Zelandia zamyka na około dwa tygodnie granice dla przyjezdnych z Indii, w tym własnych obywateli.

Administracja Joe Bidena ogłosiła w środę, że przekaże Palestyńczykom 235 miliony dolarów pomocy, przywracając swoje finansowanie agencji ONZ wspierającej uchodźców. Wpłaty na nią zakończył w 2018 rząd byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Izrael zaatakował w czwartek cele wojskowe w pobliżu Damaszku, a syryjska obrona powietrzna zestrzeliła kilka izraelskich rakiet nad południowymi dzielnicami stolicy - podały syryjskie media państwowe.

W Korei Płd. wstrzymano szczepienia osób w wieku poniżej 60 lat preparatem na Covid-19 firmy AstraZeneca w związku z obawami o bezpieczeństwo. Władze zapowiedziały w czwartek wznowienie szczepień po analizie najnowszych ustaleń Europejskiej Agencji Leków (EMA). (PAP Biznes)

osz/ gor/

Ostatnie wiadomości